Направо към съдържанието

Реакция на Иванов

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Реакция на Иванов се нарича химическата реакция на реактивите на Иванов с алдехиди до бета-хидроксикарбоксилни киселини. Тази реакция носи името на академик Димитър Иванов. Тя е включена в списъка на така наречените именни реакции като реакция на Иванов.[1]

Реактивите на Иванов се получават при взаимодействие на фенилоцетна киселина (или на нейни субституирани аналози) с две молекули органомагнезиев реактив (R-MgX – реактив на Гриняр).

The Ivanov reaction
The Ivanov reaction

Реактивите на Иванов [2] са полифункционални съединения, първото от които е получено от българските химици Димитър Иванов и Александър Спасов при реакция на хлормагнезиевия фенилацетат с етилмагнезиев бромид. [3] В последните години се установи, че тези реактиви имат строежа на ендиолати (соли на ендиол). Реактивите на Иванов намират широко и разнообразно приложение в органичния синтез.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. www.organic-chemistry.org
  2. ochemist.losttribesource.org
  3. Ivanoff, D., & Spassoff, A. (1931). Sur une méthode de préparation des acides phénylmalonique, ortho-chlorphénylmalonique et para-chlorphénylmalonique. Bull. Soc. Chim. Fr, 49, 19 – 23