Сатем езици

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Сатем-езици са индоевропейски езици, при които праиндоевропейските палатализирани (онебнени) заднонебни съгласни /*ḱ/, /*ǵ/, /*ǵʰ/ се превръщат в шипящи предноезични съгласни /с/, /ш/ (/ж/), /θ/. Например, /*ḱ/ преминава в санскритското ś /ʃ/, латвийското, авестийското, праславянското /s/, литовското š /ʃ/, албанското th /θ/. Освен това заднонебните /*k/, /*g/, /*gʰ/ и лабиализираните (оустнени) заднонебни съгласни /*kʷ/, /*gʷ/, /*gʷʰ/ се сливат.

Арменският език се смята за сатем език въпреки оскъдни езикови данни. Това се дължи най-вече на вторични фонетични промени, както е например във френски и испански: лат. centum – фр. cent /sã/, но сард. chentu [кенту].

Примери[редактиране | редактиране на кода]

Корен *ḱm̥tóm[редактиране | редактиране на кода]

Основният пример за тази фонетична промяна е думата „сто“ в индоевропейските езици: праиндоевропейски корен *ḱm̥tóm „сто“, които дава

В кентум езиците коренът *ḱm̥tóm се развива по следния начин:

Корен *ḱerd-[редактиране | редактиране на кода]

Друг пример е индоевропейският корен *ḱerd- „сърце, среда“, който в сатем езиците дава

В кентум езиците коренът *ḱerd- се развива по следния начин:

Корен *ghel(w)[редактиране | редактиране на кода]

Трети пример е коренът *ghel(w) „жълт“. В сатем езиците той преминава в

В кентум езиците коренът се развива по следния начин:

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]