Уикипедия:Инкубатор/Статии/Светла Янева

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Светла Славова Янева
Светла Славова Янева

Роден

Националност Флаг на България България
Научна дейност
Област История (история на българите, Османската империя и Югоизточна Европа през XV-XIX век; социално-икономическа история, историография, история на всекидневието, микроистория)
Работил в Институт за исторически изследвания – БАН(1998-2009)
Нов български университет(2009-)

Доцент д-р Светла Янева е преподавател в Департамент „История” на НБУ, директор на Програмен съвет „История и археология” на НБУ и член на Академичния съвет на НБУ.[1]

Биография[редактиране на кода]

Образование и специализации:

Кариера:

  • 2014 - досега - Директор на Програмен съвет „История и археология” на НБУ; член на Академичния съвет на НБУ;
  • 2013 – досега - Доцент в Департамент „История”,  НБУ;
  • 2010 - 2013 - Главен асистент  в Департамент „История”, НБУ;
  • 2009 – 2010 - Асистент в Департамент „История”, НБУ;
  • 2001 – 2009 - Научен сътрудник I ст. в  Институт за исторически изследвания  -  БАН
  • 1998 - 2001 - Научен сътрудник II ст. в   Институт за исторически изследвания  -  БАН
  • 1985-1986 - Учител по история в 138 ЕСПУ „Ю.А.Гагарин”, София

Членства:

  • Член на редакционната колегия и отговорен редактор за рецензиите на списание Turkish Historical Review (BRILL);
  • член на CIEPO (Comité international des études pré-ottomanes et ottomanes)

Библиография[редактиране на кода]

Ianeva, Svetla. L'artisanat et les corporations de métier dans la partie centrale des Balkans pendant la première moitié du XIXe siècle. Florence: European University Institute, 1996. URI: http://hdl.handle.net/1814/5841

Ianeva, Svetla. (2004) Chapter 2. Samоkov: An Ottoman Balkan City in the Age of Reforms, 47–76 , in: Hayashi Kayoko and Mahir Aydın (eds.) The Ottoman State and Societies in Change: A Study of the Nineteenth Century Temettuat Registers. London, New York, Bahrein: Kegan Paul

Янева, Светла. (2004) Глава 4. Стопански живот и социална структура на българите през Възраждането, 415–500 – В: Марков, Г. (ред) История на българите. Т. 2. София: Труд – Знание.

Янева, Светла. (2011) Българи – откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя. Към историята на българския делови и социален елит през XIX в. София: Нов Български Университет, 422 с.

Ottoman economic practices in periods of transformation: the cases of Crete and Bulgaria

Kate Fleet and Svetla Ianeva. (2014) Ottoman economic practices in periods of transformation: the cases of Crete and Bulgaria (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014), 310 p. Svetla Ianeva. Chapters 5, 6, 7, 8 (pp. 113-262).

Ianeva, Svetla (2016) Chapter 1 (with E. Ambros, E. Boyar, P. Brummett, K. Fleet), 1-17, in: Fleet, K., E. Boyar (eds) Ottoman women in public space. Leiden-Boston: BRILL, 2016.

Ianeva, Svetla. (2016) Capter 3: Female actors, producers and money makers in Ottoman public space: the case of the late Ottoman Balkans, 48-90, in: Fleet, K., E. Boyar (eds) Ottoman women in public space. Leiden-Boston: BRILL

Ianeva, Svetla. La structure par branches, la répartition territoriale et le volume de la production artisanale dans les terres situées entre le Danube et le mont Balkan au cours des années 30 à 50 du 19e siècle. – Bulgarian Historical Review, 1989, 4, 15–29.

Янева, Светла. Българското занаятчийство през втората четвърт на 19 в. в историческата литература. – Исторически преглед, 1989, 11, 58–72.

Ianeva, Svetla. Produzioni protoindustriali nella parte centrale dei Balcani durante la prima meta del 19 secolo, in: Le vie dell'industrializzazione europea. Sistemi а confronto, Bologna (Il Mulino), 1997, 439–464.

Ianeva, Svetla. L'artisanat dans la région centrale des Balkans : les dynamiques du 19e siècle, in: Proceedings of the XIIth Congress of CIEPO 1996, Archiv Orientalni, Supplementa VIII, Praha, 1998, 165–172.

Ianeva, Svetla. Statut économique et social des gens de métier du Sud-Est européen sous la domination ottomane dans les années 40 du 19e siècle (le cas de Samokov). – Bulgarian Historical Review, 1997, 2–3, 28–43.

Янева, Светла. Регулация на занаятчийското производство в българските земи през първата половина на 19 век. – Исторически преглед, 1998, 3–4, 3–36.

Ianeva, Svetla. Activités économiques, revenus urbains et structure occupationnelle des ménages dans une ville ottomane des Balkans au 19e siècle – Samokov dans les années 40 du 19e siècle, in: Acta Viennensia Ottomanica. (herausgegeben von M.Köhbach, G.Prochazka-Eisl, C.Römer), Wien, 1999, 162–168.  

Ianeva, Svetla. XIX. Yüzyılın ilk yarısında Balkanların orta kısmında zanaatlar ve zanaatkârlar, in: G. Eren (ed.) Osmanlı, 3 cilt Iktisat, Ankara, 1999, 533–538.    

Янева, Светла. Пътища на индустриализацията: протоиндустриите в Европа и в българските земи 18 – 19 в. – Исторически преглед, 2000, 5–6, 99–119.

Янева, Светла. Кой кой е сред българите 15–19 век., Анубис, София, 2000, 312 с. (в съавторство с И. Тодев, О.Тодорова, Ж. Колева, П. Божинов, К. Мирчева, Е. Давидова; С. Янева 23 статии.

Ianeva, Svetla. Crafts and craftsmen in the central part of the Balkans in the first half of the 19th century, in: Çiçek, K. (ed.) The great Ottoman-Turkish Civilization. 2. Economy and Society. Part I. Economy, Ankara, 2000, 148–155.

Ianeva, Svetla. Die Handwerker, die Zünfte und der ottomanische Staat auf dem Balkan zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in: Heinz-Gerhard Haupt (ed.) Das Ende der Zünfte. Ein europaischer Vergleich, Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, band 151, Göttingen, 2002, 271–283.

Янева, Светла. Стопански практики през Възраждането – търговският тефтер на х. Христо Рачков, опит за микроанализ. – Исторически преглед, 2003, 3–4, 30–67.                                        

Янева, Светла. Фискални практики и откупуване на данъци в Търновско през 40-те – 50-те години на 19 век. (Из тефтерите на хаджи Минчо хаджи Цачев). – Исторически преглед, 2004, 5–6, 166–178.

Янева, Светла. Нови данни за откупваческата дейност на Чалъкови. – Bulgarian Historical Review, 2006, 1–2, 596–606.                                                       

Ianeva, Svetla. Тhe commercial practices and protoindustrial activities of Haci Hristo Rachkov, a Bulgarian trader at the end of the eighteenth to the beginning of the nineteenth century. – Oriente Moderno, XXV (LXXXVI), 1, 2006, 77–92.

Янева, Светла. Откупваческата дейност на братята Хаджитошеви през втората половина на XIX век. – Исторически преглед, 2007, 3–4, 54–63.

Янева, Светла. Към практическото функциониране на системата за откупуване на данъци в края на 60-те и началото на 70-те години на XIX век – „търгуването” на десятъка на  каза Кюстендил. – В: Историята и книгите като приятелство. Сборник в памет на Митко Лачев, С., ИК Гутенберг, 2007, 411–423.

Янева, Светла. Професионална култура и практики на български търговци – откупвачи на данъци през 19 в. – В: Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа. Юбилеен сборник в чест на проф. Цветана Георгиева, д.н. С., Нов Български Университет, 2009, 58–69.

Ianeva, Svetla. Financing the state? Tax-farming as a source of individual wealth in the nineteenth century. – Oriens, 37 (2009), 209–224.

Янева, Светла. Нови данни за стопански и фискални практики в българските земи и на Балканите през 30-те години на 19 век от архивите на Салчо Чомаков и Георги Стоянович Чалъков. – В: Sine ira et studio. Изследвания в памет на проф. Зина Маркова. С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2010, 455–467.

Янева, Светла. Формална и неформална власт: българите – откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя и в българското общество през XIX в. – Годишник на Департамент „История”. T. III. С., НБУ, 2011, 96–111.

Янева, Светла. Началото на инкорпорацията на централнобалканските провинции на Османската империя в световната икономическа система (края на XVIII–XIX в.) – В: Константинова, Ю. (ред) Балканите – модернизация, идентичности, идеи. С., ИБ, 2011, 35-48.

Ianeva, Svetla.  Main characteristics of and changes in industrial activity in the Central Balkans during “the long 19th century”, in: E.Eldem, S.Petmezas (eds.) The economic development of Southeastern Europe in the 19th century. Athens, Apha Bank Historical Archives, 2011, 197-224.

Ianeva, Svetla. The non-Muslim tax-farmers in the fiscal and economic system of the Ottoman Empire in the 19th century, in: Jørgen S. Nielsen (ed.) Religion, ethnicity and contested nationhood in the former Ottoman space. Leiden–Boston, BRILL, 2012, 47–62.

Ianeva, Svetla. The contacts between the Balkans and MENA in Ottoman times. Socio-economic and demographic aspects.  http://studies.aljazeera.net/en/events/2012/12/2012121091040455835.htm

Ianeva, Svetla. Des activités professionnelles et réseaux commerciaux de quelques marchands bulgares pendant la période initiale de l’incorporation des Balkans ottomans dans l’économie- monde (fin du 18e–début du 19e siècle) – Etudes balkaniques XLVII, 2011, 4, pp. 74–95.

Янева, Светла. Нике от Самотраки и френската политика на османските Балкани в дейността на Шарл Шампоазо – В: Генов, Р., Цв. Чолова, С. Янева (ред) Интелектуалците и/в политиката“ Юбилеен сборник посветен на 65-годишнината на проф. д-р Румен Генов с материали от научна конференция с международно участие, http://ebox.nbu.bg/profesorgenov

Ianeva, Svetla. Hygiene in nineteenth century Bulgaria. – Turkish Historical Review, 5 (2014), 1, 16-31.

Ianeva, Svetla. (2014) The Rumelian provincial elites in the Ottoman tax-farming system of the nineteenth century, in:  M. Sariyannis ed., New Trends in Ottoman Studies. Papers presented at  the 20th CIEPO Symposium, Rethymno, 27 June – 1 July, Rethymno, University of Crete – Department of History and Archaeology Foundation for Research and Technology-Hellas – Institute for Mediterranean Studies, 2014, 196-206 http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/8/e/metadata-1412743543-919456-15948.tkl

Σβέτλα Γιάνεβα Η έναρξη της ενσωμάτωσης των κεντρικών βαλκανικών επαρχιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα (τέλη 18ου - αρχές 19ου αι.), ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, (επιμ.) ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΙΔΕΕΣ. Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΤΕ), Ηракᴧеίо, 2014, 3-18.

Янева, Светла. (2016) Историята на XV–XIX в. в творчеството и дейността на проф. Петър Мутафчиев. – В: Историкът като изследовател, гражданин и човек. Сборник с материали от конференция, посветена на 130-годишнината от рождението и 70-годишнината от смъртта на професор Петър Мутафчиев (1883–1943). София: Издателство на НБУ, 149-167.

Ianeva, Svetla. (2018) ‘Free’ Labour, Proto-industries and Guilds in the Central Balkans, Eighteenth – Beginning of the Nineteenth Century, in: Mocarelli, L., Caracausi, A., & Davies, M. (editors) Between Regulation and Freedom: Work and Manufactures in European Cities, 14th-18th Centuries, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2018, 131-146.

Янева, Светла. (2018) Стопанската активност на румелийските жени през XVIII и XIX в. – В: Под знака на музата Клио. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на департамент „История“, София: Издателство на НБУ, 225-236.