Световен доклад за щастието

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Световен доклад за щастието (на английски: World Happiness Report) е ежегоден доклад, публикуван от подразделение на ООН за намиране на решения за стабилно развитие (Мрежа на ООН за решения за устойчиво развитие). Той съдържа статии и класиране на националното щастие въз основа на оценките на респондентите за собствения им живот. От анкетираните се иска да помислят за степента на тяхната удовлетвореност, като най-добрият възможен живот за тях е 10, а най-лошият възможен живот е 0. Те са помолени да оценят собствения си текущ живот по скалата от 0 до 10. Класацията е от национално представителни извадки.[1], които докладът свързва също и с различни жизнени фактори. [2]

Към март 2019 г. Финландия се класира за втора поредна година като най-щастливата страна в света. [3][4][5]

Карта, показваща щастието на страните по техния резултат според „2018 World Happiness Report“[6].


История[редактиране | редактиране на кода]

През юли 2011 г. Общото събрание на ООН приема резолюция, в която призовава страните, които са членки на ООН, да оценят щастието на своите хора и да го използват като ориентир в държавната политика. След това на 2 април 2012 г. се провежда първото заседание на високо равнище на ООН, озаглавено „Щастие и благополучие: определяне на нова икономическа парадигма“, председателствана от министър-председателя Джигме Тинлей от Бутан, първата и единствената страна в света, която официално е приела като основен показател за развитие брутно национално щастие вместо брутен вътрешен продукт. [7].

Първият световен доклад за щастието е публикуван на 1 април 2012 г. като основополагащ текст за срещата. Той привлича международното внимание като първото глобално изследване на щастието в света. [8]. Докладът очертава принципите на световното щастие, причините за щастието и бедността, както и последствията, които са описани в тематичните изследвания. През септември 2013 г. във втория световен доклад за щастието се предлага първият международен преглед и от този момент нататък докладът се публикува всяка година. [9]. Докладът използва данни от проучвания от института Галъп. Докладите са достъпни за разглеждане на уебсайта на World Happiness Report.

Теми на годишния доклад[редактиране | редактиране на кода]

Световните доклади за щастието бяха издадени през 2012, 2013, 2015, 2016 (актуализация), 2017 и 2018 г. В допълнение към класирането на държавите и нивата на благополучие, всеки доклад има автори, допринасящи най-вече за дадена тема. Данните, използвани за класиране на страните във всеки доклад, са изготвени от световната анкета на Галъп [10], както и от други източници, като Световното проучване на ценностите, в някои от докладите. Световната анкета на Галъп [11] измерва с основни въпроси 14 области:

 1. бизнес и икономика,
 2. ангажираност на гражданите,
 3. комуникации и технологии,
 4. разнообразие (социални въпроси),
 5. образование и семейства,
 6. емоции (благополучие),
 7. околна среда и енергия,
 8. храна и подслон,
 9. управление и политика,
 10. право и ред (безопасност),
 11. здраве,
 12. религия и етика,
 13. транспорт
 14. работа.

Анализът на промените в щастието от 2008 – 2015 г. показва най-голям напредък за държавата Того, която се изкачва със 17 места в общото класиране от 2015 г. Най-големият губещ е Венецуела с 2,2 пункта. Пет от седемте глави на доклада се занимават главно с миграцията, както е обобщено в глава 1. Докладът изследва щастливостта на тези мигранти и техните приемни общности, както и на тези в провинцията или в страната на произход както за местните, така и за международните мигранти. Резултатите са като цяло положителни. Може би най-поразителният извод от целия доклад е, че класирането на страните според щастието на имигрантското им население е почти същото, както за останалата част от населението. Класацията на щастливите имигранти се основава на пълния обхват на данните на Галъп от 2005 до 2017 г., достатъчни, за да има 117 страни с повече от 100 респондента имигранти. Десетте най-щастливи страни в общото класиране също съставляват десет от първите единадесет места в класацията на имигрантското щастие. Финландия е на върха на двете ранглисти в този доклад с най-щастливите имигранти и най-щастливото население като цяло. Докато сближаването с местните нива на щастие е доста бързо, то не е пълно, тъй като има ефект на отпечатък, основан на щастието във всяка страна на произход. Този ефект варира от 10 % до 25 %. Този ефект на отпечатъка обяснява защо щастливостта на имигрантите е по-малка от тази на местните жители в най-щастливите страни, като същевременно е по-голяма в най-малко щастливите страни.

Рейтинг на страните[редактиране | редактиране на кода]

Използвани са шест фактора за оценка на националното щастие: БВП на глава от населението, социална подкрепа, продължителност на живота, свобода на гражданите самостоятелно да вземат жизненоважни решения, щедрост и отношение към корупцията. Всеки фактор се оценява по 10-степенна скала. Всяка страна също се сравнява с хипотетична страна, наречена „Антиутопия“. Антиутопията представлява най-ниските национални средни стойности за всяка ключова променлива и заедно с остатъчната грешка се използва като еталон за регресия.

2015[редактиране | редактиране на кода]

1. Швейцария
2. Исландия
3. Дания
...
134. България [12]

2016[редактиране | редактиране на кода]

1. Дания
2. Швейцария
3. Исландия
4. Норвегия
5. Финландия
6. Канада
7. Холандия
8. Нова Зеландия
9. Австралия и
10. Швеция
...
13. САЩ
...
23. Великобритания...
...
32. Франция
...
50. Италия
...
129. България [12],[13]

2017[редактиране | редактиране на кода]

Рейтинг на страните съгласно източника „Световен доклад за щастието 2017“ [14][15]
Страна Обща
оценка
БВП
на човек
Социал.
под-
дръжка
Про-
дължит.
на живота
Свобода
на
избора
Щед-
рост
Оценка
на
коруп-
цията
Анти-
утопия
1  Норвегия 7.537 1.616 1.534 0.797 0.635 0.362 0.316 2.277
2  Дания 7.522 1.482 1.551 0.793 0.626 0.355 0.401 2.314
3  Исландия 7.504 1.481 1.611 0.834 0.627 0.476 0.154 2.323
4  Швейцария 7.494 1.565 1.517 0.858 0.620 0.291 0.367 2.277
5  Финландия 7.469 1.444 1.540 0.809 0.618 0.245 0.383 2.430
6  Нидерландия 7.377 1.504 1.429 0.811 0.585 0.470 0.283 2.295
7  Канада 7.316 1.479 1.481 0.835 0.611 0.436 0.287 2.187
8  Нова Зеландия 7.314 1.406 1.548 0.817 0.614 0.500 0.383 2.046
9  Австралия 7.284 1.484 1.510 0.844 0.602 0.478 0.301 2.065
10  Швеция 7.284 1.494 1.478 0.831 0.613 0.385 0.384 2.098
11  Израел 7.213 1.375 1.376 0.838 0.406 0.330 0.085 2.802
12  Коста Рика 7.079 1.110 1.416 0.760 0.580 0.215 0.100 2.899
13  Австрия 7.006 1.487 1.460 0.815 0.568 0.316 0.221 2.139
14  САЩ 6.993 1.546 1.420 0.774 0.506 0.393 0.136 2.218
15  Ирландия 6.977 1.536 1.558 0.810 0.573 0.428 0.298 1.774
16  Германия 6.951 1.488 1.473 0.799 0.563 0.336 0.277 2.016
17  Белгия 6.891 1.464 1.462 0.818 0.540 0.232 0.251 2.124
18  Люксембург 6.863 1.742 1.458 0.845 0.597 0.283 0.319 1.620
19  Великобритания 6.714 1.442 1.496 0.805 0.508 0.493 0.265 1.704
20  Чили 6.652 1.253 1.284 0.819 0.377 0.327 0.082 2.510
21  Обединени арабски емирства 6.648 1.626 1.266 0.727 0.608 0.361 0.324 1.735
22  Бразилия 6.635 1.107 1.431 0.617 0.437 0.162 0.111 2.769
23  Чехия 6.609 1.353 1.434 0.754 0.491 0.088 0.037 2.452
24  Аржентина 6.599 1.185 1.440 0.695 0.495 0.109 0.060 2.614
25  Мексико 6.578 1.153 1.211 0.710 0.413 0.121 0.133 2.837
26  Сингапур 6.572 1.692 1.354 0.949 0.550 0.346 0.464 1.216
27  Малта 6.527 1.343 1.488 0.822 0.589 0.575 0.153 1.557
28  Уругвай 6.454 1.218 1.412 0.719 0.579 0.175 0.178 2.172
29  Гватемала 6.454 0.872 1.256 0.540 0.531 0.283 0.077 2.894
30  Панама 6.452 1.234 1.373 0.706 0.550 0.211 0.071 2.307
31  Франция 6.442 1.431 1.388 0.844 0.470 0.130 0.173 2.006
32  Тайланд 6.424 1.128 1.426 0.647 0.580 0.572 0.032 2.040
33  Тайван 6.422 1.434 1.385 0.794 0.361 0.258 0.064 2.127
34  Испания 6.403 1.384 1.532 0.889 0.409 0.190 0.071 1.928
35  Катар 6.375 1.871 1.274 0.710 0.604 0.330 0.439 1.145
36  Колумбия 6.357 1.071 1.402 0.595 0.477 0.149 0.047 2.616
37  Саудитска Арабия 6.344 1.531 1.287 0.590 0.450 0.148 0.273 2.065
38  Тринидад и Тобаго 6.168 1.361 1.380 0.520 0.519 0.325 0.009 2.053
39  Кувейт 6.105 1.633 1.260 0.632 0.496 0.228 0.215 1.640
40  Словакия 6.098 1.325 1.505 0.713 0.296 0.137 0.024 2.098
41  Бахрейн 6.087 1.488 1.323 0.653 0.537 0.173 0.257 1.656
42  Малайзия 6.084 1.291 1.285 0.619 0.402 0.417 0.066 2.004
43  Никарагуа 6.071 0.737 1.287 0.653 0.448 0.302 0.131 2.514
44  Еквадор 6.008 1.001 1.286 0.686 0.455 0.150 0.140 2.290
45  Салвадор 6.003 0.910 1.182 0.596 0.432 0.078 0.090 2.715
46  Полша 5.973 1.292 1.446 0.699 0.520 0.158 0.059 1.798
47  Узбекистан 5.971 0.786 1.549 0.498 0.658 0.416 0.247 1.817
48  Италия 5.964 1.395 1.445 0.853 0.256 0.173 0.028 1.813
49  Русия 5.963 1.282 1.469 0.547 0.374 0.052 0.033 2.206
50  Белиз 5.956 0.908 1.081 0.450 0.548 0.240 0.097 2.632
51  Япония 5.920 1.417 1.436 0.913 0.506 0.121 0.164 1.363
52  Литва 5.902 1.315 1.474 0.629 0.234 0.010 0.012 2.228
53 Алжир 5.872 1.092 1.146 0.618 0.233 0.069 0.146 2.568
54  Латвия 5.850 1.261 1.405 0.639 0.326 0.153 0.074 1.994
55  Молдова 5.838 0.729 1.252 0.589 0.241 0.209 0.010 2.808
56  Южна Корея 5.838 1.402 1.128 0.900 0.258 0.207 0.063 1.880
57  Румъния 5.825 1.218 1.150 0.685 0.457 0.134 0.004 2.177
58  Боливия 5.823 0.834 1.228 0.474 0.559 0.226 0.060 2.443
59  Туркменистан 5.822 1.131 1.493 0.438 0.418 0.250 0.259 1.833
60  Казахстан 5.819 1.285 1.384 0.606 0.437 0.202 0.119 1.785
61 Севернокипърска турска република Северен Кипър 5.810 1.347 1.186 0.835 0.471 0.267 0.155 1.549
62  Словения 5.758 1.341 1.453 0.791 0.573 0.243 0.045 1.313
63  Перу 5.715 1.035 1.219 0.630 0.450 0.127 0.047 2.207
64  Мавриций 5.629 1.189 1.210 0.638 0.491 0.361 0.042 1.698
65  Кипър 5.621 1.356 1.131 0.845 0.355 0.271 0.041 1.621
66  Естония 5.611 1.321 1.477 0.695 0.479 0.099 0.183 1.358
67  Беларус 5.569 1.157 1.445 0.638 0.295 0.155 0.156 1.723
68  Либия 5.525 1.102 1.358 0.520 0.466 0.152 0.093 1.835
69  Турция 5.500 1.198 1.338 0.638 0.301 0.047 0.100 1.879
70  Парагвай 5.493 0.933 1.507 0.579 0.474 0.224 0.091 1.685
71  Хонконг 5.472 1.552 1.263 0.943 0.491 0.374 0.294 0.555
72  Филипини 5.430 0.858 1.254 0.468 0.585 0.194 0.099 1.973
73  Сърбия 5.395 1.069 1.258 0.651 0.209 0.220 0.041 1.947
74  Йордания 5.336 0.991 1.239 0.605 0.418 0.172 0.120 1.791
75  Унгария 5.324 1.286 1.343 0.688 0.176 0.078 0.037 1.716
76  Ямайка 5.311 0.926 1.368 0.641 0.474 0.234 0.055 1.612
77  Хърватия 5.293 1.223 0.968 0.701 0.256 0.248 0.043 1.854
78  Косово 5.279 0.951 1.138 0.541 0.260 0.320 0.057 2.011
79  Китай 5.273 1.081 1.161 0.741 0.473 0.029 0.023 1.765
80  Пакистан 5.269 0.727 0.673 0.402 0.235 0.315 0.124 2.792
81  Индонезия 5.262 0.996 1.274 0.492 0.443 0.612 0.015 1.429
82  Венецуела 5.250 1.128 1.431 0.617 0.154 0.065 0.064 1.789
83  Черна гора 5.237 1.121 1.238 0.667 0.195 0.198 0.088 1.729
84  Мароко 5.235 0.878 0.775 0.598 0.408 0.032 0.088 2.456
85  Азербайджан 5.234 1.154 1.152 0.541 0.398 0.045 0.181 1.762
86  Доминиканска република 5.230 1.079 1.402 0.575 0.553 0.187 0.114 1.319
87  Гърция 5.227 1.289 1.239 0.810 0.096 0.000 0.043 1.749
88  Ливан 5.225 1.075 1.130 0.735 0.289 0.264 0.038 1.695
89  Португалия 5.195 1.315 1.367 0.796 0.498 0.095 0.016 1.108
90  Босна и Херцеговина 5.182 0.982 1.069 0.705 0.204 0.329 0.000 1.892
91  Хондурас 5.181 0.731 1.144 0.583 0.348 0.236 0.073 2.066
92  Северна Македония 5.175 1.065 1.208 0.645 0.326 0.254 0.060 1.617
93  Сомалия 5.151 0.023 0.721 0.114 0.602 0.292 0.282 3.117
94  Виетнам 5.074 0.789 1.277 0.652 0.571 0.235 0.088 1.462
95  Нигерия 5.074 0.784 1.216 0.057 0.395 0.231 0.026 2.365
96  Таджикистан 5.041 0.525 1.271 0.529 0.472 0.249 0.146 1.849
97  Бутан 5.011 0.885 1.340 0.496 0.502 0.474 0.173 1.140
98  Киргизстан 5.004 0.596 1.394 0.553 0.455 0.429 0.039 1.537
99  Непал 4.962 0.480 1.179 0.504 0.440 0.394 0.073 1.891
100  Монголия 4.955 1.027 1.493 0.558 0.394 0.338 0.033 1.111
101  ЮАР 4.829 1.055 1.385 0.187 0.479 0.139 0.073 1.511
102  Тунис 4.805 1.007 0.868 0.613 0.290 0.050 0.087 1.890
103  Палестинска автономия 4.775 0.716 1.156 0.566 0.255 0.114 0.089 1.879
104  Египет 4.735 0.990 0.997 0.520 0.282 0.129 0.114 1.702
105  България 4.714 1.161 1.434 0.708 0.289 0.113 0.011 0.996
106  Сиера Леоне 4.709 0.368 0.984 0.006 0.319 0.293 0.071 2.668
107  Камерун 4.695 0.564 0.946 0.133 0.430 0.236 0.051 2.334
108  Иран 4.692 1.157 0.712 0.639 0.249 0.387 0.049 1.499
109  Албания 4.644 0.996 0.804 0.731 0.381 0.201 0.040 1.490
110  Бангладеш 4.608 0.587 0.735 0.533 0.478 0.172 0.124 1.979
111  Намибия 4.574 0.964 1.098 0.339 0.520 0.077 0.093 1.482
112  Кения 4.553 0.560 1.068 0.310 0.453 0.445 0.065 1.652
113  Мозамбик 4.550 0.234 0.871 0.107 0.481 0.322 0.179 2.356
114  Мианмар 4.545 0.367 1.123 0.398 0.514 0.838 0.189 1.115
115  Сенегал 4.535 0.479 1.180 0.409 0.378 0.183 0.115 1.790
116  Замбия 4.514 0.636 1.003 0.258 0.462 0.250 0.078 1.827
117  Ирак 4.497 1.103 0.979 0.501 0.289 0.200 0.107 1.319
118  Габон 4.465 1.198 1.156 0.357 0.312 0.044 0.076 1.323
119  Етиопия 4.460 0.339 0.865 0.353 0.409 0.313 0.165 2.016
120  Шри Ланка 4.440 1.010 1.260 0.625 0.561 0.491 0.074 0.419
121  Армения 4.376 0.901 1.007 0.638 0.198 0.083 0.027 1.521
122  Индия 4.315 0.792 0.754 0.455 0.470 0.232 0.092 1.519
123  Мавритания 4.292 0.648 1.272 0.285 0.096 0.202 0.137 1.652
124  Република Конго 4.291 0.809 0.832 0.290 0.435 0.121 0.080 1.724
125  Грузия 4.286 0.951 0.571 0.650 0.309 0.054 0.252 1.500
126 Демократична република Конго 4.280 0.092 1.229 0.191 0.236 0.246 0.060 2.225
127  Мали 4.190 0.476 1.281 0.169 0.307 0.183 0.105 1.668
128  Кот д'Ивоар 4.180 0.603 0.905 0.049 0.448 0.201 0.130 1.845
129 Камбоджа 4.168 0.602 1.006 0.430 0.633 0.386 0.068 1.043
130  Судан 4.139 0.660 1.214 0.291 0.015 0.182 0.090 1.687
131  Гана 4.120 0.667 0.874 0.296 0.423 0.257 0.025 1.578
132  Украйна 4.096 0.895 1.395 0.576 0.123 0.270 0.023 0.814
133  Уганда 4.081 0.381 1.130 0.218 0.443 0.326 0.057 1.526
134  Буркина Фасо 4.032 0.350 1.043 0.216 0.324 0.251 0.120 1.727
135  Нигер 4.028 0.162 0.993 0.269 0.364 0.229 0.139 1.874
136  Малави 3.970 0.233 0.513 0.315 0.467 0.287 0.073 2.082
137  Чад 3.936 0.438 0.954 0.041 0.162 0.216 0.054 2.071
138  Зимбабве 3.875 0.376 1.083 0.197 0.336 0.189 0.095 1.598
139  Лесото 3.808 0.521 1.190 0.000 0.391 0.157 0.119 1.430
140 Ангола 3.795 0.858 1.104 0.050 0.000 0.098 0.070 1.614
141  Афганистан 3.794 0.401 0.582 0.181 0.106 0.312 0.061 2.151
142  Ботсвана 3.766 1.122 1.222 0.342 0.505 0.099 0.099 0.378
143  Бенин 3.657 0.431 0.435 0.210 0.426 0.208 0.061 1.886
144  Мадагаскар 3.644 0.306 0.913 0.375 0.189 0.209 0.067 1.585
145  Хаити 3.603 0.369 0.640 0.277 0.030 0.489 0.100 1.697
146  Йемен 3.593 0.592 0.935 0.310 0.249 0.104 0.057 1.346
147 Южен Судан 3.591 0.397 0.601 0.163 0.147 0.286 0.117 1.880
148  Либерия 3.533 0.119 0.872 0.230 0.333 0.267 0.039 1.673
149  Гвинея 3.507 0.245 0.791 0.194 0.349 0.265 0.111 1.552
150  Того 3.495 0.305 0.432 0.247 0.380 0.197 0.096 1.837
151  Руанда 3.471 0.369 0.946 0.326 0.582 0.253 0.455 0.540
152  Сирия 3.462 0.777 0.396 0.501 0.082 0.494 0.151 1.062
153  Танзания 3.349 0.511 1.042 0.365 0.390 0.354 0.066 0.621
154  Бурунди 2.905 0.092 0.630 0.152 0.060 0.204 0.084 1.683
155  Централноафриканска република 2.693 0.000 0.000 0.019 0.271 0.281 0.057 2.066


2018[редактиране | редактиране на кода]

Рейтинг на страните съгласно източника „Световен доклад за щастието 2018“ [16]
Страна Обща
оценка
БВП
на човек
Социал.
под-
дръжка
Про-
дължит.
на живота
Свобода
на
избора
Щед-
рост
Оценка на
коруп-
цията
1  Финландия 7.632 1.305 1.592 0.874 0.681 0.192 0.393
2  Норвегия 7.594 1.456 1.582 0.861 0.686 0.286 0.340
3  Дания 7.555 1.351 1.590 0.868 0.683 0.284 0.408
4  Исландия 7.495 1.343 1.644 0.914 0.677 0.353 0.138
5  Швейцария 7.487 1.420 1.549 0.927 0.660 0.256 0.357
6  Нидерландия 7.441 1.361 1.488 0.878 0.638 0.333 0.295
7  Канада 7.328 1.330 1.532 0.896 0.653 0.321 0.291
8  Нова Зеландия 7.324 1.268 1.601 0.876 0.669 0.365 0.389
9  Швеция 7.314 1.355 1.501 0.913 0.659 0.285 0.383
10  Австралия 7.272 1.340 1.573 0.910 0.647 0.361 0.302
11  Израел 7.190 1.244 1.433 0.888 0.464 0.262 0.082
12  Австрия 7.139 1.341 1.504 0.891 0.617 0.242 0.224
13  Коста Рика 7.072 1.010 1.459 0.817 0.632 0.143 0.101
14  Ирландия 6.977 1.448 1.583 0.876 0.614 0.307 0.306
15  Германия 6.965 1.340 1.474 0.861 0.586 0.273 0.280
16  Белгия 6.927 1.324 1.483 0.894 0.583 0.188 0.240
17  Люксембург 6.910 1.576 1.520 0.896 0.632 0.196 0.321
18  САЩ 6.886 1.398 1.471 0.819 0.547 0.291 0.133
19  Великобритания 6.814 1.301 1.559 0.883 0.533 0.354 0.272
20  Обединени арабски емирства 6.774 2.096 0.776 0.670 0.284 0.186 N/A
21  Чехия 6.711 1.233 1.489 0.854 0.543 0.064 0.034
22  Малта 6.627 1.270 1.525 0.884 0.645 0.376 0.142
23  Франция 6.489 1.293 1.466 0.908 0.520 0.098 0.176
24  Мексико 6.488 1.038 1.252 0.761 0.479 0.069 0.095
25  Чили 6.476 1.131 1.331 0.808 0.431 0.197 0.061
26  Тайван 6.441 1.365 1.436 0.857 0.418 0.151 0.078
27  Панама 6.430 1.112 1.438 0.759 0.597 0.125 0.063
28  Бразилия 6.419 0.986 1.474 0.675 0.493 0.110 0.088
29  Аржентина 6.388 1.073 1.468 0.744 0.570 0.062 0.054
30  Гватемала 6.382 0.781 1.268 0.608 0.604 0.179 0.071
31  Уругвай 6.379 1.093 1.459 0.771 0.625 0.130 0.155
32  Катар 6.374 1.649 1.303 0.748 0.654 0.256 0.171
33  Саудитска Арабия 6.371 1.379 1.331 0.633 0.509 0.098 0.127
34  Сингапур 6.343 1.529 1.451 1.008 0.631 0.261 0.457
35  Малайзия 6.322 1.161 1.258 0.669 0.356 0.311 0.059
36  Испания 6.310 1.251 1.538 0.965 0.449 0.142 0.074
37  Колумбия 6.260 0.960 1.439 0.635 0.531 0.099 0.039
38  Тринидад и Тобаго 6.192 1.223 1.492 0.564 0.575 0.171 0.019
39  Словакия 6.173 1.210 1.537 0.776 0.354 0.118 0.014
40  Салвадор 6.167 0.806 1.231 0.639 0.461 0.065 0.082
41  Никарагуа 6.141 0.668 1.319 0.700 0.527 0.208 0.128
42  Полша 6.123 1.176 1.448 0.781 0.546 0.108 0.064
43  Бахрейн 6.105 1.338 1.366 0.698 0.594 0.243 0.123
44  Узбекистан 6.096 0.719 1.584 0.605 0.724 0.328 0.259
45  Кувейт 6.083 1.474 1.301 0.675 0.554 0.167 0.106
46  Тайланд 6.072 1.016 1.417 0.707 0.637 0.364 0.029
47  Италия 6.000 1.264 1.501 0.946 0.281 0.137 0.028
48  Еквадор 5.973 0.889 1.330 0.736 0.556 0.114 0.120
49  Белиз 5.956 0.807 1.101 0.474 0.593 0.183 0.089
50  Литва 5.952 1.197 1.527 0.716 0.350 0.026 0.006
51  Салвадор 5.948 1.219 1.506 0.856 0.633 0.160 0.051
52  Румъния 5.945 1.116 1.219 0.726 0.528 0.088 0.001
53  Латвия 5.933 1.148 1.454 0.671 0.363 0.092 0.066
54  Япония 5.915 1.294 1.462 0.988 0.553 0.079 0.150
55  Мавриций 5.891 1.090 1.387 0.684 0.584 0.245 0.050
56  Ямайка 5.890 0.819 1.493 0.693 0.575 0.096 0.031
57  Южна Корея 5.875 1.266 1.204 0.955 0.244 0.175 0.051
58 Севернокипърска турска република Северен Кипър 5.835 1.229 1.211 0.909 0.495 0.179 0.154
59  Русия 5.810 1.151 1.479 0.599 0.399 0.065 0.025
60  Казахстан 5.790 1.143 1.516 0.631 0.454 0.148 0.121
61  Кипър 5.762 1.229 1.191 0.909 0.423 0.202 0.035
62  Боливия 5.752 0.751 1.223 0.508 0.606 0.141 0.054
63  Естония 5.739 1.200 1.532 0.737 0.553 0.086 0.174
64  Парагвай 5.681 0.835 1.522 0.615 0.541 0.162 0.074
65  Перу 5.663 0.934 1.249 0.674 0.530 0.092 0.034
66  Косово 5.662 0.855 1.230 0.578 0.448 0.274 0.023
67  Молдова 5.640 0.657 1.301 0.620 0.232 0.171 0.000
68  Туркменистан 5.636 1.016 1.533 0.517 0.417 0.199 0.037
69  Унгария 5.620 1.171 1.401 0.732 0.259 0.061 0.022
70  Либия 5.566 0.985 1.350 0.553 0.496 0.116 0.148
71  Филипини 5.524 0.775 1.312 0.513 0.643 0.120 0.105
72  Хондурас 5.504 0.620 1.205 0.622 0.459 0.197 0.074
73  Беларус 5.483 1.039 1.498 0.700 0.307 0.101 0.154
74  Турция 5.483 1.148 1.380 0.686 0.324 0.106 0.109
75  Пакистан 5.472 0.652 0.810 0.424 0.334 0.216 0.113
76  Хонконг 5.430 1.405 1.290 1.030 0.524 0.246 0.291
77  Португалия 5.410 1.188 1.429 0.884 0.562 0.055 0.017
78  Сърбия 5.398 0.975 1.369 0.685 0.288 0.134 0.043
79  Гърция 5.358 1.154 1.202 0.879 0.131 0.000 0.044
80  Таджикистан 5.358 0.474 1.179 0.598 0.503 0.214 0.136
81  Монголия 5.347 1.017 1.279 0.729 0.259 0.111 0.081
82  Хърватия 5.321 1.115 1.161 0.737 0.380 0.120 0.039
83  Доминиканска република 5.302 0.982 1.441 0.614 0.578 0.120 0.106
84 Алжир 5.295 0.979 1.154 0.687 0.077 0.055 0.135
85  Мароко 5.254 0.779 0.797 0.669 0.460 0.026 0.074
86  Китай 5.246 0.989 1.142 0.799 0.597 0.029 0.103
87  Азербайджан 5.201 1.024 1.161 0.603 0.430 0.031 0.176
88  Ливан 5.199 0.965 1.166 0.785 0.292 0.187 0.034
89  Северна Македония 5.185 0.959 1.239 0.691 0.394 0.173 0.052
90  Йордания 5.161 0.822 1.265 0.645 0.468 0.130 0.134
91  Нигерия 5.155 0.689 1.172 0.048 0.462 0.201 0.032
92  Киргизстан 5.131 0.530 1.416 0.594 0.540 0.281 0.035
93  Босна и Херцеговина 5.129 0.915 1.078 0.758 0.280 0.216 0.000
94  Монголия 5.125 0.914 1.517 0.575 0.395 0.253 0.032
95  Виетнам 5.103 0.715 1.365 0.702 0.618 0.177 0.079
96  Индонезия 5.093 0.899 1.215 0.522 0.538 0.484 0.018
97  Бутан 5.082 0.796 1.335 0.527 0.541 0.364 0.171
98  Сомалия 4.982 0.000 0.712 0.115 0.674 0.238 0.282
99  Камерун 4.975 0.535 0.891 0.182 0.454 0.183 0.043
100  България 4.933 1.054 1.515 0.712 0.359 0.064 0.009
101  Непал 4.880 0.425 1.228 0.539 0.526 0.302 0.078
102  Венецуела 4.806 0.996 1.469 0.657 0.133 0.056 0.052
103  Габон 4.758 1.036 1.164 0.404 0.356 0.032 0.052
104  Палестинска автономия 4.743 0.642 1.217 0.602 0.266 0.086 0.076
105  ЮАР 4.724 0.940 1.410 0.330 0.516 0.103 0.056
106  Иран 4.707 1.059 0.771 0.691 0.459 0.282 0.129
107  Кот д'Ивоар 4.671 0.541 0.872 0.080 0.467 0.146 0.103
108  Гана 4.657 0.592 0.896 0.337 0.499 0.212 0.029
109  Сенегал 4.631 0.429 1.117 0.433 0.406 0.138 0.082
110 Лаос 4.623 0.720 1.034 0.441 0.626 0.230 0.174
111 Тунис 4.592 0.900 0.906 0.690 0.271 0.040 0.063
112 Албания 4.586 0.916 0.817 0.790 0.419 0.149 0.032
113 Сиера Леоне 4.571 0.256 0.813 0.000 0.355 0.238 0.053
114 Република Конго 4.559 0.682 0.811 0.343 0.514 0.091 0.077
115 Бангладеш 4.500 0.532 0.850 0.579 0.580 0.153 0.144
116 Шри Ланка 4.471 0.918 1.314 0.672 0.585 0.307 0.050
117 Ирак 4.456 1.010 0.971 0.536 0.304 0.148 0.095
118 Мали 4.447 0.370 1.233 0.152 0.367 0.139 0.056
119 Намибия 4.441 0.874 1.281 0.365 0.519 0.051 0.064
120 Камбоджа 4.433 0.549 1.088 0.457 0.696 0.256 0.065
121 Буркина Фасо 4.424 0.314 1.097 0.254 0.312 0.175 0.128
122 Египет 4.419 0.885 1.025 0.553 0.312 0.092 0.107
123 Мозамбик 4.417 0.198 0.902 0.173 0.531 0.206 0.158
124 Кения 4.410 0.493 1.048 0.454 0.504 0.352 0.055
125 Замбия 4.377 0.562 1.047 0.295 0.503 0.221 0.082
126 Мавритания 4.356 0.557 1.245 0.292 0.129 0.134 0.093
127 Етиопия 4.350 0.308 0.950 0.391 0.452 0.220 0.146
128 Грузия 4.340 0.853 0.592 0.643 0.375 0.038 0.215
129 Армения 4.321 0.816 0.990 0.666 0.260 0.077 0.028
130 Мианмар 4.308 0.682 1.174 0.429 0.580 0.598 0.178
131 Чад 4.301 0.358 0.907 0.053 0.189 0.181 0.060
132 Демократична Република Конго 4.245 0.069 1.136 0.204 0.312 0.197 0.052
133 Индия 4.190 0.721 0.747 0.485 0.539 0.172 0.093
134 Нигер 4.166 0.131 0.867 0.221 0.390 0.175 0.099
135 Уганда 4.161 0.322 1.090 0.237 0.450 0.259 0.061
136 Бенин 4.141 0.378 0.372 0.240 0.440 0.163 0.067
137 Судан 4.139 0.605 1.240 0.312 0.016 0.134 0.082
138 Украйна 4.103 0.793 1.413 0.609 0.163 0.187 0.011
139 Того 3.999 0.259 0.474 0.253 0.434 0.158 0.101
140 Гвинея 3.964 0.344 0.792 0.211 0.394 0.185 0.094
141 Лесото 3.808 0.472 1.215 0.079 0.423 0.116 0.112
142 Ангола 3.795 0.730 1.125 0.269 0.000 0.079 0.061
143 Мадагаскар 3.774 0.262 0.908 0.402 0.221 0.155 0.049
144 Зимбабве 3.692 0.357 1.094 0.248 0.406 0.132 0.099
145 Афганистан 3.632 0.332 0.537 0.255 0.085 0.191 0.036
146 Ботсвана 3.590 1.017 1.174 0.417 0.557 0.042 0.092
147 Малави 3.587 0.186 0.541 0.306 0.531 0.210 0.080
148 Хаити 3.582 0.315 0.714 0.289 0.025 0.392 0.104
149 Либерия 3.495 0.076 0.858 0.267 0.419 0.206 0.030
150 Сирия 3.462 0.689 0.382 0.539 0.088 0.376 0.144
151 Руанда 3.408 0.332 0.896 0.400 0.636 0.200 0.444
152 Йемен 3.355 0.442 1.073 0.343 0.244 0.083 0.064
153 Танзания 3.303 0.455 0.991 0.381 0.481 0.270 0.097
154 Южен Судан 3.254 0.337 0.608 0.177 0.112 0.224 0.106
155 Централноафриканска република 3.083 0.024 0.000 0.010 0.305 0.218 0.038
156 Бурунди 2.905 0.091 0.627 0.145 0.065 0.149 0.076

2019[редактиране | редактиране на кода]

1. Финландия
2. Дания
3. Норвегия
4. Исландия
5. Нидерландия
6. Швейцария
7. Швеция
8. Нова Зеландия
9. Канада
10. Австрия
11. Австралия
12. Коста Рика
13. Израел
14. Люксембург
15. Великобритания
16. Ирландия
17. Германия
18. Белгия
19. САЩ
20. Чехия
21. ОАЕ
22. Малта
23. Мексико
24. Франция
25. Тайван
26. Чили
27. Гватемала
28. Саудитска Арабия
29. Катар
30. Испания
31. Панама
32. Бразилия
33. Уругвай
34. Сингапур
35. Салвадор
36. Италия
37. Бахрейн
38. Словакия
39. Тринидад и Тобаго
40. Полша
41. Узбекистан
42. Литва
43. Колумбия
44. Словения
45. Никарагуа
46. Косово
47. Аржентина
48. Румъния
49. Кипър
50. Еквадор
51. Кувейт
52. Тайланд
53. Латвия
54. Южна Корея
55. Естония
56. Ямайка
57. Мавриций
58. Япония
...
62. Унгария
...
66. Португалия
67. Пакистан
68. Русия
69. Португалия
70. Сърбия
71. Молдова
72. Либия
73. Черна гора
74. Таджикистан
75. Хърватия
76. Хонконг
77. Доминиканска република
78. Босна и Херцеговина
79. Турция
80. Малайзия
81. Беларус
82. Гърция
83. Монголия
84. Македония
...
93. Китай
94. Виетнам
95. Бутан
96. Камерун
97. България
98. Гана
99. Кот д'Ивоар
100. Непал
...
107. Албания
108. Венецуела
...
133. Украйна
...
137. Египет
...
140. Индия
...
149. Сирия
...
154. Афганистан
155. Централноафриканска република

156. Южен Судан [17][18]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. www.worldhappiness.report
 2. World Happiness Report homepage
 3. Astor, Maggie. Want to Be Happy? Try Moving to Finland // The New York Times. March 14, 2018. Посетен на March 14, 2018.
 4. Pullella, Philip. Finland Is World's Happiest Country, U.S. Discontent Grows: U.N. Report // U.S. News & World Report. March 14, 2018. Посетен на March 14, 2018.
 5. World's happiest countries 2019: Finland comes top ahead of Nordic neighbours // 20 March 2019. Посетен на 6 April 2019.
 6. 2018 World Happiness Report
 7. The Centre for Bhutan Studies // GNH Surve, 2010. Архивиран от оригинала на 2013-03-18. Посетен на 24.05.2019. (на английски)
 8. Helliwell, John; Layard, Richard; Jeffrey. World Happiness Report // Columbia University Earth Institute, 02.04.2012. Посетен на 24.05.2019. (на английски)
 9. Lee, Kyu. Sustainable Development Solutions Network | World Happiness Report 2013 // unsdsn.org, 09.09.2013. Архивиран от оригинала на 2015-11-27. Посетен на 24.05.2019. (на английски)
 10. Methodology – How Does the Gallup World Poll Work?
 11. World Poll Questions – Gallup
 12. а б Дания е най-щастливата държава в света, ние сме 129-и,
 13. Пътеводител за 10-те най-щастливи държави в света
 14. World Happiness Report 2017 // World Happiness, 20.03.2017. Посетен на 24.05.2019. (на английски)
 15. World Happiness Report 2017 (pdf) // World Happiness, 20.03.2017. Архивиран от оригинала на 2017-03-20. Посетен на 24.05.2019. (на английски)
 16. World Happiness Report – 2018, United Nations, 2018.
 17. digg.com
 18. Финландия пак е най-щастливата страна в света, News, 20.03.2019.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]