Направо към съдържанието

Седемнадесетоъгълник

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Седемнадесетоъгълникът (или хептадекагон) е многоъгълник със седемнадесет страни и ъгли.

Правилен седемнадесетоъгълник

Сборът на всички вътрешни ъгли е 2700° или радиана. Има 119 диагонала. Броят им се определя по общата формула за многоъгълник , откъдето при се получава

.

Правилен седемнадесетоъгълник е този, при който всички страни и ъгли са равни. Той е представлявал интерес през вековете и е бил обект на дългогодишни научни изследвания. Свързва се най-вече с откритията на немския математик Карл Фридрих Гаус. По-нататък в статията се разглежда правилен седемнадесетоъгълник.

Ъгли[редактиране | редактиране на кода]

Вътрешният ъгъл е

Централният ъгъл и външният ъгъл са

Вътрешен и централен ъгъл на правилен седемнадесетоъгълник

Лице[редактиране | редактиране на кода]

Лицето S /или площта/ на правилен седемнадесетоъгълник може да бъде намерено по три начина:

 • По страната a:

В литературата и статията в съответствие с чертежа сe използват и други обозначения:
А вместо S, s вместо a, ru вместо R и ri вместо r .

Построения[редактиране | редактиране на кода]

Точно построение и доказателства на Гаус[редактиране | редактиране на кода]

Тъй като 17 е просто число на Ферма, правилен седемнадесетоъгълник може да бъде построен с линийка и пергел:[1]

Съобщението на Гаус през 1796 г., че правилният 17-ъгълник може да бъде построен с пергел и линийка. Лист на вестник „Обща литература“, 1796 г., стр. 554.

Това е доказано от Карл Фридрих Гаус в неговата монография „Аритметични изследвания“ през 1796 г., когато е на 19 години.[2] Той доказва, че ако нечетните прости делители n на окръжността на равни дъги са различни прости числа на Ферма, тоест прости числа от вида , тогава правилен n-ъгълник може да бъде построен с помощта на линийка и пергел (Теорема на Гаус-Ванцел). Тук m е цяло неотрицателно цяло число .
При , ;
при , ;
при , ;
при , ;
при , ; и т. н.
Следователно, от правилните n-ъгълници с нечетен брой страни, с линийка и пергел могат да се построят правилен триъгълник, петоъгълник, седемнадесетоъгълник, 257-ъгълник и т. н.

Доказателството на Гаус разчита и на факта, че построимостта е еквивалентна на изразимостта на тригонометричните функции на централния ъгъл в правилния 17-ъгълник чрез аритметични операции и извличане на квадратен корен. Така конструирането на правилен 17-ъгълник включва намиране на косинус от чрез корен квадратен. В същата книга „Аритметични изследвания“ Гаус определя стойността на косинуса на централния ъгъл на седемнадесетоъгълника: [3]

Гаус дава тази формула в съвременна нотация, както е представена и в [4].

От този резултат произтича конструктивността и се прилага при построението:

Гаусова конструкция на правилния седемнадесетоъгълник.

Освен това резултатът може да се използва и за изчисляване на различни размери на седемнадесетоъгълника, като дължина на страната , обиколка (периметър) , радиус на вписаната окръжност , диагонал върху две страни и площ :

Размери на правилен седемнадесетоъгълник, изразени чрез радиуса на описаната окръжност , централния ъгъл и неговия косинус
Дължина на страната

Размери на седемнадесетоъгълника

Периметър
Радиус на вписаната окръжност
Диагонал
Площ
Вътрешен ъгъл

Построениe чрез Гаусовата кратка версия на формулата[редактиране | редактиране на кода]

На 21 юни 1801 г. Гаус представя на Академията в Санкт Петербург така наречената кратка версия в три стъпки за неговата горна формула, която е резултат от групирането на суми от индивидуални косинусови стойности. През 2009 г. Фридрих Л. Бауер ги описва подробно в книгата си „Historische Notes on Computer Science“ в главата „Карл Фридрих Гаус, 17-ъгълникът и MATEMATИКA“. [5] В кратката версия са въведени спомагателните величини и :

и

Така за косинуса на централния ъгъл се получава резултатът: [6]

и

Построяването чрез Гаусовата кратка версия на формулата включва следните етапи:

 • Построяване на спомагателните величини и произведението

Тук се прилага:

и

.

При построенията е важно да не се объркат точките N с О, както и P с J или Q, защото са много близки.

В резултат се получава:

, и

.

 • Построяване на спомагателните величини и .

, , , отсечка , дъга 90°, , , , , , окръжност , линия , , ¼ кръг , ||, , линия , , , , ½ кръг , , , , .

 • Построяване на корен квадратен от и косинус от централния ъгъл .


Доказателствата на Гаус представляват първия напредък в изграждането на правилен многоъгълник от над 2000 години. Гаус е бил толкова вдъхновен от откритието си, че в края на живота си завещал на гроба му да бъде изсечен правилен седемнадесетоъгълник. Скулпторът отказва да го направи с аргумента, че конструкцията ще бъде толкова сложна, че резултатът ще бъде неразличим от кръг. [2]

Точно построение на Ричмънд[редактиране | редактиране на кода]

През 1893 г. Хърбърт Уилям Ричмънд публикува изрично описание на построяването на правилен шестоъгълник в 64 стъпки. Тази конструкция е показана по-долу.

Построение правильного семнадцатиугольника
Построение правильного семнадцатиугольника
 1. Начертава се голям кръг k₁ (бъдещата описана окръжност около 17-ъгълника) с център O.
 2. Прекарва се нейният диаметър AB.
 3. Построява се към него перпендикуляр m, пресичащ k₁ в точките C и D.
 4. Отбелязва се точка E — среда на DO.
 5. По средата на EO се отбелязва точка F и се прекарва отсечката FA.
 6. Построява се ъглополовящата (бисектрисата) w₁ на ъгъл ∠OFA.
 7. Построява се ъглополовящата w₂ на ъгъла между m и w₁, която пресича AB в точка G.
 8. От точка F се издига перпендикуляр s към w₂.
 9. Построява се ъглополовящата w₃ на ъгъла между s и w₂. Тя пресича AB в точка H.
 10. Построява се окръжността на Талес k₂ с диаметър HA и център в точка M. Тя се пресича с CD в точките J и K.
Анимирано построение на Ерхингер
11. Построява се окръжността k₃ с център G през точките J и K. Тя се пресича с AB в точках L и N. Тук е важно да не се обърка N с M, те са много близки.
12. Построява се допирателната към k₃ през точка N.

Пресечните точки на тази допирателна с първоначалната окръжност k₁ са точките P₃ и P₁₄ на желания седемнадесетоъгълник. Ако се вземе средата на получената дъга като P₀ и се нанесе дъгата P₀P₁₄ около кръга три пъти, всички върхове на седемнадесетоъгълника ще бъдат построени.

Построение на Ерхингер[редактиране | редактиране на кода]

Конструиране на правилен седемнадесетоъгълник с линийка и пергел в 64 стъпки е създадено и от Йоханес Ерхингер.

Построение на Жерард[редактиране | редактиране на кода]

Л. Жерард построява правилен 17-ъгълник само с пергел и публикува резултата в Mathematische Annalen (48-ми том) през 1897 г. [7][8]

Пълно построение на Жерард
Анимирано построение на Жерард


Построение на ДеТемпъл[редактиране | редактиране на кода]

Изследванията с резултати продължават и в по-ново време. През 1991 г. Дуейн У. ДеТемпъл използва за построение на правилен 17-ъгълник четири така наречени окръжности на Карлайл. [9][10]

Пълно построение на ДеТемпъл
Анимирано построение на ДеТемпъл с пауза 20 s в края


Източници и бележки[редактиране | редактиране на кода]

 1. Constructible Polygon, mathworld.wolfram.com
 2. а б Arthur Jones, Sidney A. Morris, Kenneth R. PearsonAbstract Algebra and Famous Impossibilities, p. 178, ISBN 0387976612, Springer, 1991.
 3. Carl Friedrich Gauss – Disquisitiones Arithmeticae, eod books2ebooks, p. 662 item 365.
 4. Callagy, James J. – "The central angle of the regular 17-gon", Mathematical Gazette 67, December 1983, 290–292.
 5. Friedrich L. Bauer: Historische Notizen zur Informatik. Berlin, Heidelberg 2009, S. 413 (Google Books, Carl Friedrich Gauß, das 17-Eck und MATHEMATICA, Die Methode der Gruppierung).
 6. Hans Vollmayr: 17 gleiche Ecken und Kanten mit Zirkel und Lineal. In: Göttinger Bibliotheksschriften 30 „Wie der Blitz einschlägt, hat sich das Räthsel gelöst“ Carl Friedrich Gauß in Göttingen. Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen 2005, ISBN 3-930457-72-5, S. 103 (Das Siebzehneck: die Zeichnung, → „ ... so dass uns am Schluss nur noch die Gleichung ...“).
 7. Felix Klein, Walther Dyck, Adolph Mayer – Inhalt des achtundvierzigsten Bandes, Mathematische Annalen, Göttinger Digitalisierungszentrum, Leipzig, 1897. Посетен на 19.10.2021.
 8. L. Gérard – Construction du polygone régulier de 17 côtés au moyen du seul compas, Mathematische Annalen, s. 390–392, Göttinger Digitalisierungszentrum, 8.7.1896. Посетен на 20.10.2021.
 9. Окръжността на Карлайл (също окръжност на Лил) е специална окръжност в декартовата координатна система, чиито точки на пресичане с оста x съвпадат с точките на пресичане на нормализирана квадратична функция и оста x. Следователно може да се използва за геометрично построяване на нулите на нормализирана квадратична функция.
 10. Duane W. DeTemple – Carlyle Circles and the Lemoine Simplicity of Polygon Constructions, wayback 20110811144945, The American Mathematical Monthly, Vol. 98, No. 2 (Feb., 1991), p. 101–104. Aufgerufen am 3 April 2017.