Серен триоксид

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Серен триоксид е химично съединение с формула SO3. Той е газ и е основният елемент в киселинните дъждове. Също и в получаването на сярна киселина. Над 44,8 °С лесно се изпарява, а при температура под 16,8 °С се превръща в кристална ледоподобна маса. Често се доставя с инхибитор за предотвратяване на полимеризация. Реагира бурно с вода, за да образува сярна киселина с отделяне на топлина.

Химични реакции[редактиране | редактиране на кода]

SO3 е анхидрид на H2SO4. Реакцията протича по следния начин:

SO3 (g) + H2O (l) → H2SO4

Реакцията протича бързо, екзотермично и бурно, което не позволява използването ѝ за мащабно производство.

Серният триоксид реагира със серен дихлорид, за да се получи реактивът тионилхлорид.

SO3 + SCl2 → SOCl2 + SO2

SO3 е силна киселина. Лесно образуват кристални комплекси с пиридин, диоксан и триметиламин, които могат да бъдат използвани за процеса сулфониране.

Безопасност[редактиране | редактиране на кода]

Серният триоксид причинява изгаряния на очите и кожата. Поглъщането причинява тежки изгаряния на устата, хранопровода и стомаха. Парите са много токсични при вдишване. Съществува риск от пожар при контакт с органични материали като дърво, памук, фазер и др. Със SO3 трябва да се работи изключително внимателно, тъй като реагира бързо с вода и се получава силно разяждаща сярна киселина.

  1. SULFUR TRIOXIDE // PubChem. Посетен на 5 октомври 2016 г. (на английски)