Силикагел

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Силикагелът е анхидрид на силициевата киселина. Той е твърдо, порьозно вещество, със силни абсорбционни и адсорбционни свойства. Използва се широко в бита, техниката и лабораторната работа за:

  • контрол на влажността (активно поглъща водните пари);
  • филтриране на течности и разтвори;
  • разделяне на съставките на многокомпонентни разтвори (чрез течна хроматография)
  • Използва се в ексикатори за намаляване на влагата във въздушната среда.
  • Използва се за материал в котешки тоалетни.

Най-често силикагел се използва за поддържане на суха среда за продукти, които биха се повредили от влагата. Силикагел се слага в опаковки от лекарствени разтворими таблетки и електронни компоненти – за пример харддисковете за компютри. Силикагелът има пореста структура и голяма вътрешна повърхност и може да поглъща влага до 40% от собственото си тегло. Силикагелът не е токсичен и е незапалим.

Може да се регенерира чрез изсушаване в сушилни пещи при висока температура.

Търговска опаковка силикагел
Хроматографска колона, напълнена със силикагел