Синусова теорема

от Уикипедия, свободната енциклопедия

В тригонометрията синусовата теорема се отнася до триъгълник в равнината. Ако страните на триъгълника са означени с a, b и c, а ъглите срещу тях със A, B и C, тогава синусовата теорема гласи:

За всеки триъгълник отношението на коя да е страна и синуса на срещулежащия ъгъл е равно на диаметъра на описаната около триъгълника окръжност.

Тази формула се използва, за да се намерят неизвестните страни на триъгълника, ако знаем 2 ъгъла и третата страна, което е основна задача при триангулацията. Може да се използва и ако са известни две от страните и едни от ъглите, но не този сключен между тях. Тогава формулата ще даде 2 решения, за сключения между известните ни страни, ъгъл. Реципрочното число – a/sin(A)) е равно на диаметъра на окръжността, описана около триъгълника. Това може да се изрази по следния начин:

Или така:

където

р е полупериметъра

Доказателство[редактиране | редактиране на кода]

Law of sines proof.png

Нека е даден триъгълник със страни a, b, и c и срещулежащи ъгли A, B, и C. Нека спуснем от върха C перпендикуляр към страната c и да го обозначим с h. Така получихме 2 правоъгълни триъгълника

За тях е вярно:

и

Следователно:

и

Същото ще получим и ако спуснем перпендикуляр от върха А към страната a:

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

А /sin a = B / sin b = C / sin c = 2r = D