Система сантиметър-грам-секунда

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Системата CGS (сантиметър-грам-секунда) е кохерентна система единици, която през 19 век постепенно се налага при измерванията в физиката. Подобно на използваната днес международна система SI, и тя почива на метричните единици метър, килограм и секунда (поради това SI e наричана по-рано система MKS), но основните ѝ единици имат други десетични представки. В областта на механиката тя е разширена с единиците келвин, кандела и мол. Днес се прилага рядко, като не трябва да се използва заедно с единиците от международната система SI.

В областта на електричните и магнитни единици системата сантиметър-грам-секунда има четири разновидности:

— електростатична CGS система;

— електромагнитна CGS система;

Гаусова система, и

— система Хевисайд-Лоренц

Те се различават помежду си по избора на коефициентите в законите на Кулон (електрическа проницаемост), Ампер и Фарадей (електромагнитна индукция).

Производни на системата CGS са единиците дина, ерг, поаз, стокс, гаус, оерстед и максуел. Те също не трябва да се използват едновременно с единиците от SI.

През 1954 г. международна комисия препоръчва системата MKS като основа за една обща единна система в областта на науката и техниката. През следващите десетина години системата CGS постепенно е изместена от системата SI в учебниците и в практиката на специалистите. Някои физици обаче продължават да ползват системата CGS заради по-удобните в отделни случаи изчисления. Системата CGS се поддържа от Международния съюз за чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP).