Скала на Медведев-Шпонхойер-Карник

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Скала на Медведев-Шпонхоер-Карник (MSK64). Най-често използваната сеизмична скала в Европа и Индия, създадена през 1964 г. Тя се базира на разрушенията по сградите и затова зависи от издръжливостта им. Поради различната издръжливост на нови и стари сгради, се получават големи отклонения. Скалата е ревизирана през 1981 г. (MSK81), а през 1998 г. е заменена от Европейската макросеизмична скала (EMS).

Скалата е създадена от Сергей Медведев от СССР, Вилхелм Шпонхойер (Wilhelm Sponheuer) от ГДР и Вит Карник (Vít Kárník) от Чехословакия.

Скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник класифицира земетресенията в степени (балове) от 1 до 12 степени въз основа на три критерия:

  • Усещанията на хората
  • Въздействие върху сградите
  • Остатъчни деформации в земната основа и изменения в режима подземните води

По тази скала 1-ва, 2-ра и 3-та степени отговарят на незабележими за човека разтърсвания на повърхността. Земетресенията от 4-та и 5-а степен се усещат от всички хора, при това се разлюляват висящи предмети, мебелите се преместват и стените се пукат. При 6-а и 7-а степени се появяват пукнатини в стените, разрушават се слаби постройки и се напукват азбесто-циментовите тръби за водоснабдяване. Последното води до отклонения в качествените показатели на питейната вода.

Земетресение от 8-а степен предизвиква многобройни повреди, пукнатини, откъртване на мазилка, падане на комини, разрушаване на отделни сгради. Разрушаване на етернитови и бетонови тръби. Скъсване на местата на включване на водоснабдителната мрежа към съоръженията. Възможно е изчезване на води от водоизточниците.

При 8-а, 9-а и 10-а степен се срутват и разрушават голяма част от сградите, събарят се кули, чупят се клони и стебла на дърветата. Масово разрушаване на метални водопроводи и съоръжения от водоснабдителните системи. Земетресение от 11-а и 12-а степен представлява катастрофа с огромни разрушения и топографски изменения на местността.

Степен Описание Ефект върху хората Ефект върху сградите Геологически ефект
I Микроземетресения Не се усещат
II Много леки Усещат се случайно
III Леки Усещат се от чувствителни хора
IV Умерени Усещат се в затворено помещение Прозорците вибрират
V Сравнително силни Усещат се на открито Мазилката се напуква; леките мебели се местят; висящите предмети се клатят
VI Силни Предизвикват страх Повреди по комините и зидарията Изолирани пукнатини
VII Много силни Хората напускат жилищата си Комините падат; сериозни повреди по леките постройки Изолирани свличания
VIII Разрушителни Паника Срутвания на леките постройки; повреди по напоителните канали промени в дебита на минералните извори; срутвания на камъни
IX Унищожителни Обща паника Сериозни повреди на нестандартните постройки; прекъсване на подземните водопроводи Пукнатини; пясъчни измятания; големи свличания
X Опустошителни Повсеместна паника Разрушения на тухлените постройки Изкривявания на жп линиите; срутвания по речните брегове; формиране на нови езера
XI Катастрофални Малко постройки остават частично здрави Широко разпространени дислокации; цунами
XII Тотални Наземните и подземни постройки са напълно разрушени Геологически размествания: цунами