Славица

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Вижте пояснителната страница за други значения на Славица.

Славица е наименованието на предложената в последните години от съществуването на Югославия обща (като универсална) сърбохърватска азбука за т.нар. сърбохърватски език с цел премахване на унаследената исторически диграфия.

Техническото предложение е на филолога от университета в Тузла – Райко Игич. По същество, това е миксирана комбинация от латиница и кирилица с преобладаваща латиница. От общо 30 буквени знака, 18 са латински, 8 кирилски и 4 – общи за двете азбуки:

Буква Звук МФА Източник
A a /a/ общ
B b /b/ латиница
C c /ts/ латиница
Ч ч /tʃ/ кирилица
Ћ ћ /tɕ/ кирилица
D d /d/ латиница
Џ џ /dʒ/ кирилица
Ђ ђ /dʑ/ кирилица
E e /ɛ/ общ
F f /f/ латиница
G g /g/ латиница
H h /h/ латиница
I i /i/ латиница
J j /j/ общ
K k /k/ латиница
L l /l/ латиница
Љ љ /ʎ/ кирилица
M m /m/ латиница
N n /n/ латиница
Њ њ /ɲ/ кирилица
O o /ɔ/ общ
P p /p/ латиница
R r /r/ латиница
S s /s/ латиница
Ш ш /ʃ/ кирилица
T t /t/ латиница
U u /u/ латиница
V v /v/ латиница
Z z /z/ латиница
Ж ж /ʒ/ кирилица

Под влиянието на югославската идея, славицата пробно се въвежда в обучение през учебната 1988/89 г. в хърватско начално училище. Среща и много противници.

Пример[редактиране | редактиране на кода]

Образец е химна на Кралство Югославия:

Сръбска кирилица Гаица Славица

Боже правде, Ти што спасе
Од пропасти до сад нас,
Чуј и отсад наше гласе,
И отсад нам буди спас!

Лијепа наша домовино,
Ој јуначка земљо мила,
Старе славе дједовино,
Да би вазда сретна била!

Напреј застава славе,
На бој јунашка кри!
За благор очетњаве
Нај пушка говори!

Боже спаси, Боже храни
Нашег Краља и наш род!
Краља Петра, Боже храни,
Моли ти се сав наш род.

Bože pravde, Ti što spase
Od propasti do sad nas,
Čuj i otsad naše glase,
I otsad nam budi spas!

Lijepa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
Da bi vazda sretna bila!

Naprej zastava slave,
Na boj junaška kri!
Za blagor očetnjave
Naj puška govori!

Bože spasi, Bože hrani
Našeg Kralja i naš rod!
Kralja Petra, Bože hrani,
Moli ti se sav naš rod.

Boжe pravde, Ti шto spase
Od propasti do sad nas,
Чuj i otsad naшe glase,
I otsad nam budi spas!

Lijepa naшa domovino,
Oj junaчka zemљo mila,
Stare slave djedovino,
Da bi vazda sretna bila!

Naprej zastava slave,
Na boj junaшka kri!
Za blagor oчetњave
Naj puшka govori!

Boжe spasi, Boжe hrani
Naшeg Kraљa i naш rod!
Kraљa Petra, Boжe hrani,
Moli ti se sav naш rod.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]