Сложно съставно изречение

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Сложното съставно изречение с подчинено изречение е вид сложно изречение. То съдържа едно главно изречение (синтактично независимо и равноправно) и едно, две или повече подчинени изречения (те са зависими спрямо главното изречение и съществува връзка между тях).

Съществуват няколко вида сложни съставни изречения — сложно съставно с подчинено подложно, определително, допълнително и обстоятелствено. Всяко от тях има пунктуационни особености, при съюзните връзки и интонацията.

  • Сложно съставно с подчинено определително изречение - подчиненото изречение изпълнява службата на определение спрямо главното изр. и пояснява име(съществително, прилагателно, числително) или местоимение.
  • Сложно съставно с подчинено допълнително изречение- подчиненото изречение пояснява сказуемото, влиза в групата на сказуемите и се открива с въпросите: Какво? Що?
  • Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение- пояснява сказуемото от към време, място, цел, причина, количество, степен, начин и др.
  • Сложно съставно с подчинено подложно изречение- подчиненото изречение играе ролята на подлог спрямо главното. Това означава, че в главното липсва подлог.