Направо към съдържанието

Сметна палата на Русия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Председателят на Сметната палата на Русия Сергей Степашин докладва за резултатите от външни одити на президента на страната Дмитрий Медведев.

Сметната палата на Руската федерация е независим орган за външен одит към Федералното събрание на Русия. Осъществява финансовия контрол върху публичните финанси в Руската федерация.

Днешната Сметна палата на Руската федерация е правоприемник на създадената като неин прототип Камер-колегия с указ на първия император на Русия - Петър Велики. Основана е през 1718 г. До онзи момент по отношение на държавната хазна и фиск на руските царе е имало бъркотия. Идеолог и инициатор за учредяването на този пръв в историята на Русия такъв държавен орган е Пьотр Лукич Аксьонов. Той е и първия който през бюджетната и финансова 1719 година съставя държавните ведомости за отчета за паричните приходи и разходи към и от държавната хазна, давайки на първия руски император седмични отчети за движението на сумите по пера, според докладите, които постъпват в Камер-колегията. Освен това, Пьотр Лукич въвежда и единна форма за отчетност пред Камер-колегията, назначава комисари по тази отчетност, които да обучат по места служители по и за осъществяване на този пръв държавен финансов контрол в историята на Русия.

През 1725 г., Руския сенат определя Пьотр Лукич за камерир, а през 1731 г. и за секретар на Камер-колегията.

Според конституцията на Руската федерация, Сметната ѝ палата е постоянно действащ орган за осъществяване на финансов контрол, чийто персонален състав се определя от Федералното събрание, и се отчита пред него. Същевременно тя е организационно и функционално независима при осъществяване на правомощията си. По този конституционния ѝ статут е на държавно структурно звено извън законодателната, изпълнителната или съдебната власт.

Председателят на палатата и половината (шест одитори) от състава ѝ се избират от Държавната Дума, а заместник-председателя ѝ и другата половина (шест одитори) – от Съвета на федерацията (горната камера на Руския парламент). Към съставът ѝ има организационни колегии и апарат. Апаратът ѝ включва инспектори и служители (които пряко организират и провеждат финансовия контрол), както и друг обслужващ дейността на Палатата помощен персонал.

Съставът на Сметната палата на Русия включва нейния председател, заместник-председател и 12-те одитори в нея, назначавани за срок от 6 години. Председател на Сметната палата към 2011 г. е Сергей Степашин, а заместник-председател - Валерий Горегляд. Ръководител на апарата на Сметната палата на Русия е Сергей Шахрай.

Източници[редактиране | редактиране на кода]