Специализирани агенции на ООН

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Специализираните агенции на ООН са самостоятелни международни организации, свързани с Организацията на обединените нации чрез специално споразумение за сътрудничество. Специализираните агенции се създават на основата на междуправителствени споразумения.

Наименование Година на основаване Местонахождение Сайт
Световна метеорологична организация (WMO) 1947 Женева www.wmo.ch
Световна здравна организация (СЗО, WHO) 1948 Женева www.who.int
Световна организация за интелектуална собственост (СОИС, WIPO) 1967 Женева www.wipo.int
Световна организация по туризъм (WTO) 1974 Мадрид www.unwto.org[неработеща препратка]
Световен пощенски съюз (UPU) 1947 Берн www.upu.int
Международна асоциация за развитие (МАР, IDA) 1960 Вашингтон www.worldbank.org
Международна морска организация (ММО, IMO) 1959 Лондон www.imo.org
Международна организация за гражданска авиация (ИКАО, ICAO) 1944 Монреал www.icao.int
Международна организация на труда (МОТ, ILO) 1919 Женева www.ilo.org
Международна финансова корпорация (МФК, IFC) 1956 Вашингтон www.ifc.org
Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР, IBRD) 1944 Вашингтон www.worldbank.org
Международен съюз по телекомуникации (ITU) 1947 Женева www.itu.int
Международен фонд за селскостопанско развитие (IFAD) 1977 Рим www.ifad.org
Организация на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО, UNESCO) 1946 Париж www.unesco.org
Организация на ООН за промишлено развитие (ЮНИДО, UNIDO) 1966 Виена www.unido.org
Организация по прехрана и земеделие (ФАО, FAO) 1945 Рим www.fao.org