Грешки в статичния код: Остарели HTML-тагове

Направо към навигацията Направо към търсенето

Забележка: Бройките за категориите не са точни, а са базирани на оценки.

Заглавие на страницата Остарял HTML-таг Чрез шаблон?
Потребител:Fadams/cologneblue.js (view source | история) center Начална страница
МедияУики:Gadget-Advisor.js (view source | история) tt
МедияУики:Gadget-Advisor.js (view source | история) tt
МедияУики:Gadget-Advisor.js (view source | история) tt
МедияУики:Gadget-Advisor.js (view source | история) tt
МедияУики:Gadget-Advisor.js (view source | история) tt
МедияУики:Gadget-Advisor.js (view source | история) tt
МедияУики:Gadget-Advisor.js (view source | история) tt
МедияУики:Gadget-Advisor.js (view source | история) tt
МедияУики:Gadget-Advisor.js (view source | история) tt
МедияУики:Gadget-Advisor.js (view source | история) tt
Потребител:Nikki070 (редактиране | история) center