Разлика между версии на „Емануел Мутафов“

Направо към навигацията Направо към търсенето
м
Етикет: Отмяна
 
=== Публикации ===
Общият брой на научните публикации на проф. д-р Емануел Мутафов е над 120 [1][2]. Те са издадени в Гърция, Северна Македония, Италия, Русия, Великобритания, Ирландия, Сърбия, Румъния, Молдова, Албания, като повечето от тях са на чужд език (английски, немски, гръцки, руски).
 
==== Избрани публикации: ====
'''Moutafov, E'''. (2018) Some Aspects of the Development of Christian Orthodox Art in the 16th and 17th Centuries: the Testimony of Church Inscriptions and Artist' Signatures. Revue roumaine histoire art, Série BEAUX-ARTS, LIV–LV, 2017-2018, Romanian Academy, 47-64.
 
'''Moutafov, E.''' (2015) Basil II: A Bulgar-slayer or a True-born Bulgarian? In: South-eastern Europe in the Second Half of 10th- the Beginning of the 11th Centuries: History and Culture, Sofia, 568-577. 2015, 568-577.
 
'''Moutafov, E.''' (2013) Страници от хаджийския дневник: някои наблюдения върху християнското православно изкуство в Йерусалим (Pages of the Pilgrim’s Diary: Some Observations on the Christian Orthodox Art in Jerusalem). In: Art Studies Quarterly, vol. 4, Sofia, 3-14.
 
'''Moutafov, Е.''' (2013) Typology and Semantics of Cryptograms and Acrolexa in the Orthodox East in the Byzantine and Post-Byzantine Period. In: Initial, vol. 1, Belgrade, 49-73.
 
'''Moutafov, E.''' (2013): Cross and Cryptograms on Molos Watermill (BU0076). Landscape and Interaction: The Troodos Archaeological and Environmental Survey Project, Cyprus, Eds. by M. Given, A. B. Knapp, J. Noller, L. Sollars and V. Kassianidou, vol. 1, Glasgow, 219-222.
 
'''Moutafov, E.''' Rhoby, A. (2012): New Ideas about the Deciphering of the Cryptic Inscription in the Narthex of the Panagia Asinou (Phorbiotissa) Church (Cyprus). In: Medioevo Greco 12, Torino, 89-95.
 
'''Moutafov, E.''' (2010): Криптограми и билингвизъм в Палеологовото изкуство (Cryptograms and Bilingualism in Paleologian Art). In: Patrimonium 3, Skopje, 251-261.
 
'''Moutafov, E.''' (2010): ΕΙΚΟΝΟΠΑΘΕΙΑ или Кои са античните мъдреци, изобразени в стенописите на Бачковската трапезация и църквата „Рождество Христово” в Арбанаси? (ΕΙΚΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (Iconopathy) or Who are the Ancient Philosophers represented in the frescoes of the Refectory of Bachkovo monastery and of the Nativity Church in Arbanassi?). In: Art Studies Quarterly, vol. 2, Sofia, 15-19.
 
'''Moutafov, E.''', Gergova, I., Koujoumdzhiev, A., Popova, E., Genova, E., Gonis, D. (2008): Гръцки зографи в България след 1453 г. – Έλληνες αγιογράφοι στη Βουλγαρία μετά το 1453 (Greek Icon-Painters in Bulgaria after 1453 <nowiki>ISBN 978-954-8594-12-7</nowiki>), Sofia, 297 pp.
 
'''Moutafov, E.''' (2006): The Post-Byzantine Hermeneiai in the 18th Century and Their Dissemination in the Balkans During the 19th Century. In: Journal of Byzantine and Modern Greek Studies, University of Birmingham, vol. 30, No 1, Birmingham, 69-80.
 
'''Moutafov, E.''' (1999): Περί του Μανουήλ Πανσέληνου και του τέλους της αληθινής τέχνης In: Ο Μανουήλ Πανσέληνος και η εποχήτου, Αθήνα, 55-61.
 
==== Монографии: ====
БОГОРОДИЦА ВМЕСТИЛИЩЕ НА НЕВМЕСТИМОТО: човешки измерения на Палеологовото изкуство в Константинопол (Theotokos Container of the Uncontainable: Human Dimensions of the Palaeologan Art in Constantinople), Sofia 2020, ИИИзк-БАН, <nowiki>ISBN 9789548594813</nowiki>, 210 pp.
 
Европеизация на хартия. Съчинения за живописта на гръцки език от първата половина на XVIII век (Europeanisation on Paper. Treatises on Painting in Greek During the First Half of the 18th Century), ЕТ-АВА, Sofia 2001, 279, pp.
 
Християнска криптография. Функционална типология на криптограмите в Православното християнско изкуство (Christian Cryptography. Functional Typology of the Cryptograms in the Christian Orthodox Art). ''De Artibus Monographiae,'' Volumen I, ИИИзк-БАН, 2019, ISBN:978-954-8594-80-6, 214 pp.
 
Паганистични елементи в култа и иконографията на св. прор. Илия (Pagan elements in the cult and iconography of St Elijah), Sofia, 1987, International Foundation St Cyril and St Methodios’ Press, 77 pp.
----[1] [https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/search?q=Мутафов&db=cobib&mat=allmaterials https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/search?q=Мутафов]
----[2] [[Academia.edu|<nowiki>https://bas.academia.edu/EmmanuelMoutafov</nowiki>.]]
 
=== Изследователски проекти, които проф. д-р  Емануел Мутафов е ръководил и в които е участвал: ===
 
* 1999-2002 г. участие в проект „Корпус на зографите в България” с ръководител проф. д-р Елена Генова, ИИИзк;
* 2000-2008 г. ръководител на българо-гръцки проект „Гръцки зографи в България след 1453 г.”, спонсориран от Фондация „А. Онасис”, Атина;
* 2014-2018 г. ръководител на проект „Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България“, финансиран от ФНИ;
* 2017-2019 г. ръководител на българския екип в проекта BYZART – Byzantine Art and Archaeology Thematic Channel, финансиран от Connecting Europe Facility – Telecommunications Sector към Европейската комисия, с водещ партньор Университета в Болоня, Италия;
* 2018-2022 г. координатор НИРД в консорциума „Наследство БГ“ по проект BG05M2OP001-1.001-0001  „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ с водещ партньор СУ „Св. Климент Охридски“;
 
=== Наградени индивидуални проекти на проф. д-р  Емануел Мутафов в чужбина: ===
 
* 2003 г. (март – май) Visiting Research Fellow at the Program in Hellenic Studies at Princeton University, NJ, САЩ – проект „Многоезичен иконографски речник”;
* 2011 г. (октомври – декември) A. Mellon Foundation fellow at the Institute for Advanced Studies in Berlin (Wissenschaftskolleg zu Berlin), Германия – проект „Гърбовете на православните икони”;
* 2012 г. (януари – март) A. Mellon Foundation fellow at the W. F. Albright Institute of Archaeological Research in Jerusalem, Израел – проект „Типология и семантика на криптограмите в православния Изток”;
* 2012 г. (юни – юли) Getty Foundation Fellow at the American Research Institute in Turkey, Istanbul branch, в рамките на изследователската програма“Visions of Byzantium”с индивидуален проект „Как се „разчита” манастирът Хора”.
 
== Дейности ==

Навигация