Разлика между версии на „Causa donandi“

Направо към навигацията Направо към търсенето
м
категория, интервали
({{авторски права}}{{обработка|форматиране, неясно определение на субекта на статията}} и без подпис)
м (категория, интервали)
{{авторски права}}{{обработка|форматиране, неясно определение на субекта на статията}}Престативния характер на един акт, преставляващ '''Causa Donandi''' е именно действието ''Donandi Causa'', когато волезаявителя не преследва изпълнението на известно задължение или придобиване на нечие имущество, акции или облигации, а именно цели да достави имуществена полза ( Animus Donandi ) някому без да търси насрещно действие (еквивалент) за себе си. ''Causa Donandi'' свършва там, където започват ''Causa Solvendi'' и ''Causa Acqvirendi''. Само по себе си ''Causa Donandi'' е действието на възможно и реализуемо, окончателно предоставяне (вливане) на безвъзмездно даденото в патримониумът на получателя.
Договорът за дарение изисква единство на две насрещни волеизявления съгласно общите договорни правила и не би могло да се говори за реализирано и осъществено ''Donatio'' при липса на съгласие от насрещната страна ( Neque donationem sine acceptione intellegi passe). Causa Donandi не мяма да има,когато липсва съгласието на дарения ( expresis verbis ).
Безвъзмездния характер на Causa Donandi и силата на едностранната правна сделка бихме могли да открием и в сега действащия ЗЗД, чиито чл. 225-227. При това, Donatio е единственият договор, при който е допустима отмяна, като условията при които тази хипотеза би се проявила са numerus clausus.
'''''Modus'''''. Съществуват някои модалитети, под чиято тежест дарението може да съществува. Donatio Sub Modo.
Все пак, тежестта не може да се приравнява на правно задължение, това би трансформирало Causa Donandi в двустранен договор, след като е уговорен modus.
 
[[Категория:Право]]

Навигация