Дължина на възходящия възел: Разлика между версии

Направо към навигацията Направо към търсенето
където:
* <math> n_x \,</math> е x-компонента на <math> \mathbf{n} </math>,
* <math> \mathbf{n} </math> е [[картезиански]] вектор, сочещ към възходящия възел (z-компонента на <math> \mathbf{n} </math> е нула).
 
За екваториални орбити (с [[инклинация]] равна на 0) <math> \Omega\, </math> е недефиниран. За простота на изчисленията обаче е удобно да се приеме за 0, или еквивалентно на приравняването <math> \mathbf{n} / \mathbf{\left |n \right |} = (1,0,0) </math> за дясно-ориентирана координатна система с абсциса сочеща към точката на пролетното равноденствие и z-ос сочеща "нагоре".

Навигация