Разлика между версии на „Правна норма“

Направо към навигацията Направо към търсенето
м (интервал в началото на реда)
* забраняващи - съдържат изискване към субекта да се въздържа от извършването на активни дейтвия, т.е. да има пасивно поведение;
* оправомощаващи - правото на субектите да действат в определени от самите тях рамки.
* императивни - определят като задължително определено правило за поведение(напр нормата на чл.9 ал.1 НК "Престъпление е това общественоопасно деяние/действие или бездействие/,което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо") ;
* диспозитивни - предоставят на правните субекти възможността сами да определят поведението си и се прилагат само, ако това поведение не бъде определено,нормата е на разположение(в диспозиция)на правния субект и той решава дали да се съобрази със съдържанието й;
* декларативни – съдържат правен принцип;
* дефинитивни – съдържат легалното законово определение на дадено понятие.
Анонимен потребител

Навигация