Направо към съдържанието

Руско влияние върху българския език: Разлика между версии

м (→‎Изграждане на езиковедска терминология: Петър Берон (просветител)|)
* думата ''влияние'' произлиза в руски език от [[френски език|френското]] "influence" във връзка със глагола ''вливать''.
* предлогът ''чрез'' (изместил е предлога ''през'', като ''чрез''" се използва в абстрактно значение)
* ''прочее'' - руското членно прилагателно
<!--* производни от "славян-" вм. старобълг. "словен-". Коментар: на старобългарки е ''словѣн-'' с ''ят'', изговаряно като ''я''. На хърватски коренът е ''sl'''''a'''''ven''--->
<!--* ''вон'''''я'''''щ''. Коментар: глаголът е ''воня'', така че не виждам къде има русизъм, освен в причастието -->
<!--* "въздух" - рускославянски "въздухъ", "воздухъ". Ср. македонско "воздух"; "здив"
* "въпрос" - рускославянски "въпросъ", "вопросъ", синоним за "питане". Ср. старобълг. "въспросити" - поискам, помоля. Македонско "прашање" Коментар: тези думи ги има още в старобългарски-->
<!--* граматическите термини, като например "падеж", "словообразуване", и тн., са почти всички заети от руски език; в Македония се използват сръбски варианти на думите, с малък брой изключения, както тук, така и там. Коментар: написах отделен раздел на тази тема-->
<!--* самата дума "деятелност" и нейните производни, за която няма вече и доста време не е имало жив корен. Коментар: тук не ми е ясно-->
 
<!--== Синтактични следи от руското влияние ==
150

редакции