Разлика между версии на „Седиментни скали“

Направо към навигацията Направо към търсенето
7759 байта изтрити ,  преди 10 години
Заместване на съдържанието на страницата с „Седиментни скали“
(Заместване на съдържанието на страницата с „Седиментни скали“)
Седиментни скали
 
1. Произход: от утайките, получени чрез механично или химично утаяване, на дъното на водни басейни.
Наричат ги още “нептуниди”, тъй като се образуват чрез утаяване главно в океаните и моретата.
- Теригенни скали (механично утаени) - утаяват се механично частици с различна големина, образували се в резултата на изветрянето.
- Хемогенни – образуват се при химично утаяване
- Органогенни скали - образуват се от организмови останки
2. Процеси водещи до образуване на седиментни скали
а. изветряне - сложен процес, извършващ се в най-горните, повърхностни части на скалите, които са в съприкосновение с атмосферата. Изветрянето бива механично, химично и биологично.
б. пренасяне на разрушените продукти
- под силата на собствената си тежест
- от течащи води, ледници, ветровете
в. отлагане на продуктите на изветрянето – извършва се по механичен или химичен начин. Механично отлагане на неразтворени частици става чрез отнасянето им от течащи води, вятър, ледници. Материал с различна големина и състав, но с общо название кластичен материал
- кластичният материал може да се отнесе в моретата и от смъкването на морския бряг. Материалите, които се отлагат в реките носят наименованието алувий. Независимо по какъв начин е пренесен кластичния материал той се нарича теригенен
- по едрите теригенни материали се отлагат по-близо до морския бряг с дълбочина до 200м – областта се нарича шелф, а по-финните на дълбочина от 200-2000м – батиална област
-механични утайки образувани от действието на вятъра се наричат еолични
-механични утайки образувани от действието на ледниците се наричат глациални
-отлагането на разтворените във водата продукти се извършва или чрез организмите или без тях – по химичен път
г. Литогенеза
Първичните утайки, които се получават по някои от споменатите начини не са споени. С течение на времето в тях се извършват най-различни процеси и вътрешни промени, които ги довеждат до различна степен на втвърдяване. - Тези процеси и промени в утайките се означават като литогенеза
Спояващо вeщество е глината, калциевия карбонат; процесът е изсъхването, втвърдяването, подлагането на натиск, което довежда до уплътняване и преминаване в глинести шисти
 
3. Структура и текструра на седиментните скали
а. структура: в зависимост от начина на образуване
*образувани от натрошен материал
- псефитна – когато ,частиците от които е изградена скалата ,са по-големи от 2мм
- псамитна – частиците са с размер от 2-5мм
- алевритна - частиците са с размер от 0,05 – 0,005мм
- пелитни ( глинеста ) - частиците са с размер от по малък от 0,005мм
 
- според големината и формата на частиците
- грубозърнеста
- едрозърнеста
- среднозърнеста
- дребнозърнеста
- ситнозърнеста
 
- според формата на зърната
- идиоморфна – с правилни очертания на зърната
- хипидиоморфна
- органогенна
 
б .текструра – свързана е с начина на образуването им на сушата или във водата
- слоеста
 
 
 
 
 
4.Класификация и описание на седиментните скали
 
1. Кластични седименти
три типа скали :
Несвързани
(утайки) Свързани Споени
 
*чакъли – различни по заобленост късове; от различни скали или от една скала
*пясъци – различават се по големината на зърната;според мястото на отлагането; в тях преобладава кварц смесен с мусковит *глинест пясък –примесени с фелдшпати, мусковит,варовито в-во,гипс,фосфорит – характерно оцветяване;според състава,чистотата и техн. Приложение –каолин,белилна пръст, огнеупорна глина,порцеланова,, лимонит
*лъос – еолична утайка;фин кварцов пясък + утайка на растителни организми+варовито и глинесто в-во;намалява значително обема си при намокряне Състоят от две части – кластичен материал и цимент (глинестно, карбонатно или кварцово в-во)
*конгломерати
- споени заоблени скални късове
*брекчи
- споени ръбести скални късове.
*брекчоконкломерати
*пясъчници
- споени пясъци
(кварцови зърна,мусковитни люспи,гранат,турмалин и др.)
*глинести шисти –уплътнени, втвърдени глини (аргилити)
Съдържат кварц, лимонит, хлорит.
*мергели
- глинесто карбонатна скала.
 
2.Химични седименти ( образуват се само по химичен път, чрез утаяване на разтвори)
Каменна сол
Гипс (гипсова скала)
 
3. Карбонатни скали
Варовици
- органогеннни – образувани от организмови останки
- хемогенни – образувани по химичен път
Доломити- приличат на варовиците, но съдържат магнезий Mg CCO3
4. Каустобиолити
Вългища
Анонимен потребител

Навигация