Разлика между версии на „Европейски съвет“

Направо към навигацията Направо към търсенето
промяната засяга доуточнения на наличния текст и нововъведения от Лисабонския договор
(промяната засяга доуточнения на наличния текст и нововъведения от Лисабонския договор)
{{ЕС-Лисабонски договор}}
::'''''Внимание:''' Европейският съвет, [[Съвет на Европейския съюз|Съветът на Европейския съюз]] и [[Съвет на Европа|Съветът на Европа]] са различни организации, като последната не е институция на ЕС.''
 
'''Европейски съвет''' (''European Council''; неформалното му название е "среща на върха на ЕС", ''EU summit, EU Kanake'') се състои от ръководителите на правителствата на страните-членки, който подпомага [[Съвет на Европейския съюз|Съвета на Европейския съюз]] в разработването на общите политики на високо ниво. ФормалноЕвропейският тойсъвет неопределя общите политически насоки и приоритети на Европейския съюз.Съгласно Договора от Лисабон, подписан на 13.12.2007 год. и влязъл в сила на 1 декември 2009 г., Европейският съвет е с ранг на институция - той е една от седемте водещи институции на ЕС, наред със: [[ЕвропейскиСъвет на Европейския съюз|Съвет на Европейския съюз]], каквито[[Европейски сапарламент|Европейски парламент]], [[СъветЕвропейска комисия|Европейска комисия]], [[Съд на Европейския съюз|СъветътСъд на Европейския съюз]], [[Европейска илисметна палата|Европейска сметна палата]] и [[ЕвропейскиЕвропейска парламентцентрална банка|ЕвропейскиятЕвропейска парламентцентрална банка]],.Според ночлен неговата15 роляот еДоговора многоза важна,Европейския защотосъюз (1-ва част от Договора от Лисабон) Европейският съвет дава на заседаниятаСъюза синеобходимите тойимпулси за неговото развитие и определя общите политикиполитически ицели приоритетитеза натова ЕСразвитие. В този смисъл срещите на върха са предимно с политически характер.
 
 
==Компетенции, функции, състав и действие==
При Европейския съвет става дума за един орган, който е разположен над трите стълба, обединява ги в едно и поема централни ръководни функции. Той се занимава с централни теми за Общността, преди всичко с такива, отнасящи се до така наречено Европейско политическо сътрудничество (ЕПС), с което се прави опит за съгласуване във външната политика. На основата на своя състав той се развива в най-високата колегия за вземане на решения, към която институциите се обръщат когато не са могли да постигнат съгласие по даден въпрос. Като важна особеност следва да се отбележи факта, че Европейският съвет не изпълнява законодателни функции. Приетите решения нямат задължителен характер, а определят най-общите насоки и политики. Обсъждат се всички важни въпроси на ЕС, политически декларации, важни назначения и др. След срещата се публикува официално съобщение с решенията.
 
Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите-членки, председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност също участва в неговата работа.Когато дневният ред го налага, членовете на Европейския съвет могат да решат да бъдат подпомагани от по един министър - министрите на външните работи, а понякога и министрите на финансите и икономиката, а що се отнася до председателя на Комисията - от един член на Комисията. Европейският съвет избира своя председател с квалифицирано мнозинство. Мандатът му е две години и половина и може да бъде подновен еднократно. Настоящ председател на Европейския съвет е Херман ван Ромпьой.
 
Европейският съвет обикновено се произнася с консенсус. В някои случаи той се произнася с единодушие или с квалифицирано мнозинство, в зависимост от разпоредбите на Договора.Заседава два пъти на шест месеца, като се свиква от неговия председател.Когато обстоятелствата го налагат, председателят свиква извънредно заседание на Европейския съвет.
 
 
==Място на провеждане==
Първият Европейски съвет е в Дъблин през март 1975 год. по време на ирландското председателство. В началото срещите се провеждали в края на всяко председателство на територията на съответната страна, поела председателството. Има и редица неформални срещи. От 2000 г. насам срещите на върха постепенно започват да се провеждат само в Брюксел, където се строи специална сграда - сграда "Justus Lipsius". Срещу това решение, прието в Ница през 2000 ггод., обаче има сериозна съпротива, предимно от страна на по-малките страни-членки. Особено противопоставяне има от страна на Латвия, която е прекалено далеч.
 
==Състав и компетенции==
Освен държавните глави, в срещите на върха могат да участват и министрите на външните работи, а понякога и министрите на финансите и икономиката на страните-членки. В заседанията участват и председателят на [[Европейска комисия|Европейската комисия]], Върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността, а на всяко първо заседание се кани и председятелят на [[Европейски парламент|Европейския парламент]].
Председател на срещите на Европейския съвет е главата на правителството на съответната държава, [[Председателство на Съвета на ЕС|председателстваща]] Съвета на Европейския съюз в момента.
Приетите решения нямат задължителен характер, а определят най-общите насоки и политики. Обсъждат се всички важни въпроси на ЕС, политически декларации, важни назначения и др. След срещата се публикува официално съобщение с решенията.
 
==История==
Европейският съвет е споменат за първи път в правната рамка на Европейския съюз в Договора от Амстердам, а Договорът от Маастрихт му отделя специална глава.
 
 
==Място на провеждане==
Първият Европейски съвет е в Дъблин през март 1975 по време на ирландското председателство. В началото срещите се провеждали в края на всяко председателство на територията на съответната страна, поела председателството. Има и редица неформални срещи. От 2000 г. насам срещите на върха постепенно започват да се провеждат само в Брюксел, където се строи специална сграда. Срещу това решение, прието в Ница през 2000 г., обаче има сериозна съпротива, предимно от страна на по-малките страни-членки. Особено противопоставяне има от страна на Латвия, която е прекалено далеч.
 
==Вижте също==
 
==Външни препратки==
* [http://europa.eu/ Официален Портал на Европейския съюз]
* [http://www.consiliumeuropean-council.europa.eu/the-institution.aspx?lang=bg ОфициалнaОфициална страница на Съвета на Европейския съюзсъвет]
* [http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_bg.htm Официалнa страница на Европейския Парламент]
* [http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=&lang=bg Официална страница на Съвета на Европейския съюз]
* [http://ec.europa.eu/index_bg.htm Официалнa страница на Европейската комисия]
* [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6 Официалнa страница на Съд на Европейския съюз]
* [http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home Официалнa страница на Европейската сметна палата]
* [http://www.ecb.europa.eu/home/html/lingua.bg.html Официалнa страница на Европейската централна банка]
* [http://www.dadalos.org Международен образователен сървър на UNESCO D@dalos]
* [http://www.europarl.europa.eu/summits/index.htm Списък на срещите на върха от 1985]
* [http://aei.pitt.edu/summit_guide.html Университет в Питсбърг - Архив по европейска интеграция - Срещи на върха]
3

редакции

Навигация