Разлика между версии на „Застрашен вид“

Направо към навигацията Направо към търсенето
допълнение по ен:
(допълнение по ен:)
(допълнение по ен:)
 
{{редактирам}}
{{Природозащитен статут видове}}
'''Застрашен вид''' е [[вид (биология)|биологичен вид]], за който съществува риск да изчезне, тъй като числеността на [[популация]]та му е силно намаляла или има опасност да не успее да се приспособи към промените в окръжаващата го среда. В много страни има специални правни норми, защитаващи някои от застрашените видове чрез забрана на [[лов]]а им или създаване на [[Защитена територия|защитени територии]].
 
==Влияние върху биознообразието ==
За да се защити биоразнообразието[[биоразнообразие]]то на планетата, първо трябва да се установят и изследват факторите, които водят до включването на толкова много видове в графата застрашен вид. Загубата на [[хабитат]] е сред най-разпространените причини водещи да застрашаването на видовете, като е причина за тази съдба на 85% от засегнатите видове.<ref name="Wilcove">(Wilcove & Master, 2008, p.&nbsp;416).</ref> Когато екосистемата[[екосистема]]та от която е част даден вид не се подържасамоподържа (излезе от [[климакс]]), той е изправен пред дилемата или бързо да се адаптира към новите условия или да умре. Друг фактор, които води дадо залпахата за много видове е замърсяването[[замърсяване]]то. Други значими фактори са свръхексплоатацията, болестите <ref>( name="Wilcove" & Master, 2008, p.&nbsp;416)</ref>, климатичните промени <ref>(Kotiaho et al., 2005, p.&nbsp;1963)</ref>.
 
Човека има огромно влияние върху изчезването на видовете и техните хабитати. “Използвайки ресурси, енергия и нови площи през последните няколко века, човекът, е причинил постоянно намаляване в разнообразиоторазнообразието на живи форми, в почти всички части на света.” <ref>(Ishwaran & Erdelen, 2006, p.&nbsp;179).</ref>
 
Нерядко човекът, въз основа на своите лични потребности и възгледи решава кои видове да бъдат защитени и кои са вредни и подлежат на изтребнение.<ref>(Minteer & Collins, 2005, p.&nbsp;333)</ref> По този начин допулнителнодопълнително нанася дисонанс в засегнатите екосистеми.
 
==Нуждата от защитаване на видовете==
"Многообразието от форми на живота и живите системи е необходимо условие за развитието на човека". <ref>(Ishwaran & Erdelen, 2006, стр. 179)</ref> Видове трябва да бъдат спасени както от „етични“ и „морални“ съображения, така и от чисто практически. Дивите видове са от съществено значение за хората, тъй като доставят продукти и „услуги“, които са от съществено значение за благосъстоянието на човека. Така например определени видове са индикатори за състоянието на околната среда или са от решаващо значение за функционирането на екосистемите. Много видове са ключови за научни пробиви, които са резултат от проучване на дивите организми. <ref name="Wilcove" />. С други думи, видовете служат като източник на продоволствия, като лекарства за човека; благосъстоянието на цялостната среда и екосистемата, и значими резултати при научни открития. Един пример за ползата от запазване на застрашени видове е въвеждането на сивия вълк в Национален парк Йелоустоун. Сивият вълк донесъл многобройни туристи в парка увеличавайки биоразнообразието в защитения регион. <ref name="Wilcove" />.
 
Друг пример, в подкрепа за опазването на застрашените видове, като доставчици на продукти за благосъстоянието на човека, е ментата. Установено е, тя съдържа анти-гъбичен агент и естествен инсектицид. <ref name="Wilcove" />.
 
Също така, намаляването на популациите от плешив орел и сокол скитник "предупреждават хората за потенциалните опасности за здравето, свързани с широкото, пръскане на [[ДДТ]] и други устойчиви пестициди".<ref name="Wilcove" />
 
И накрая, пример за видовете довели до значими научни открития е тихоокеанският тис (''Taxus brevifolia''), която е източник на [[Taxol]], едно от най-мощните противоракови съединения, откривано някога" <ref name="Wilcove" />. Застрашените видове може да се окажат полезни за човешкото развитие, поддържане на биологичното разнообразие и опазване на екосистемите.
Човека има огромно влияние върху изчезването на видовете и техните хабитати. “Използвайки ресурси, енергия и нови площи през последните няколко века, човекът, е причинил постоянно намаляване в разнообразиото на живи форми, в почти всички части на света.” <ref>(Ishwaran & Erdelen, 2006, p.&nbsp;179).</ref>
 
Друг подход в опазването на видовете се състои в това на да се акцентира върху конкретния вид, а усилията да се насочат към подържането на динамичното равновесие на екосистемата като цяло, която обитават.
Нерядко човекът, въз основа на своите лични потребности и възгледи решава кои видове да бъдат защитени и кои са вредни и подлежат на изтребнение.<ref>(Minteer & Collins, 2005, p.&nbsp;333)</ref> По този начин допулнително нанася дисонанс в засегнатите екосистеми.
 
==Бележки==
 
==Литература==
* Glenn, C. R. 2006. [http://earthsendangered.com "Earth's Endangered Creatures"], Accessed 9/30/2008
* Ishwaran, N., & Erdelen, W. (2005, May). [http://jstor.org/stable/3868449 Biodiversity Futures], Frontiers in Ecology and the Environment, 3(4), 179. Retrieved September 23, 2008
* Kotiaho, J. S., Kaitala, V., Komonen, A., Päivinen, J. P., & Ehrlich, P. R. (2005, February 8). [http://www.jstor.org/stable/3374545 Predicting the Risk of Extinction from Shared Ecological Characteristics], proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(6), 1963-1967. Retrieved September 24, 2008
* Minteer, B. A., & Collins, J. P. (2005, August). [http://www.jstor.org/stable/3868567 Why we need an “Ecological Ethics”.]
Frontiers in Ecology and the Environment, 3(6), 332-337. Retrieved September 22, 2008
* Raloff, J. (2006, August 5). [http://www.jstor.org/stable/4017054 Preserving Paradise], [[Science News]], 170(6), 92. Retrieved September 22, 2008,
* Wilcove, D. S., & Master L. L. (2008, October). [http://www.jstor.org/stable/3868674 How Many Endangered Species are there in the United States?] Frontiers in Ecology and the Environment, 3(8), 414-420. Retrieved September 22, 2008.
 

Навигация