Разлика между версии на „Международно право“

Направо към навигацията Направо към търсенето
редакция без резюме
м (меп)
'''Междунаро́дното пра́во''' е най-общият термин, обхващащ цялата съвокупностсъвкупност от правоотношения с участието на чуждестранни елементи и нормативни актове, регулиращи тези отношения. В международното право се разграничават три основни направления: Международно публично право, Международно частно право и Наднационално право.
 
В международното право се разграничават 3 основни направления: международно публично право, международно частно право и наднационално право.
== Международно публично право ==
 
== Международно публично право (МПП) ==
'''[[Международно публично право|Междунаро́дното публично пра́во]]''' е особена [[правова система]], регулирующа отношенията между [[държава|държавите]], посредством създадените от тях [[Международни межправителствени организации|международни межправителствени организации]] и някои други [[Субекти на международното публично право|субекти на международното публично право]].
 
* [[Международно атомно право]]
* [[Международно морско право]]
** институтътинститута [[изключительназ икономическа зона]]
** институтътинститута [[континентален шелф]]
** институтътинститута [[териториално море]]
* [[Международно углавно право]]
* [[Международно икономическо право]]
* [[Право на международната безопасност]]
* [[Право на международните договори]]
* [[Право на международните организации]]
* [[Право международных организаций]]
* [[Международно договорно право за закрила правата на човека]]
 
** институт [[Междудържавна правоприемственост]]
 
В науката за международно право е отделена Общаобща част на международното публично право.
 
== Международно частно право (МЧП) ==
'''[[Международно частно право|Междунаро́дното ча́стно пра́во]]''' ('''МЧП''') е совокупност от правни норми на вътрешнодържавното [[законодательство]], [[Международни договори|международните договори]] и [[Правов обичай|правовите обичаи]], които регулират [[Гражданско право|гражданско-правните]], [[Трудово право|трудовите]] и други [[Правоотношение|отношения]], съгласувани с чуждестранните елементи.
 
Основна специфика на международното частно право е наличието в регулируемите правоотношения на чуждестранен елемент и използоване на [[Колизионна норма|колизионни норми]].
 
== Съотношение намежду международнотоМПП публичнои права към международното частно правоМЧП ==
За международното публично право думата международно означава наднационално правно урегулиране на отношенията (като правило, междудържавни). За международното частно право това означава, че регулируемите правоотношения излизат извън рамките на една държава и са свързани със система от права на други страни.
 
Основни различия на международното публично право от международното частно право:
# ''В предмета на правното регулиране'': в международното публично право основно място заемат политическите взаимоотношения между държавите, а икономическите отношения са отделени в отделен раздел на международното икономическо право; международното частно право регулира особена група от гражданско-правни отношения, имащи международен характер.
# ''В субектите'': в международното публично право основен субект на правоотношенията се явява държавата, а в МЧП - традиционниятрадиционният субект на националното [[Гражданско право|гражданско право]] на държавата.
# ''В основните [[Източници на право|източници]]'': за международното публично право основен източник са международните договори и обичаи, а за международното частно право — законодателствоото на държавите, съдебната и арбитражна практика.
 
{{Право}}
 
[[Категория:Международно право| ]]
 
[[af:Internasionale reg]]

Навигация