Разлика между версии на „Михаил Хандури“

Направо към навигацията Направо към търсенето
[[Файл:Rumanian cheta of IMARO Ber - Voden region.JPG|дясно|мини|250p|Влашката чета: Михаил Хандури, Георги Гачи Доду, Косту Дабижа, Начи Кузман, Христа Преш, Тачи Динчеа, Унчио Дамаш и Никола Макри.]]
Михаил Хандури е роден във влашкото село [[Ливада (дем Пеония)|Ливада]], тогава в Османската империя. През август 1906 година [[Георги Мучитанов]] влиза с чета от власи в Паяк планина и предава ръководството и&#768; на Михаил Хандури. Това са Косту Дабижа, Тачи Динчеа и Наум Петрушевски от Крушево, Унчио Дамаш и Георги Гачи Доду от Гопеш, и Начи Кузман от Маловища, а към тях се присъединяват още Христо Преш от Негован, Никола Макри и Муша Дарлаяни от Доляни, [[Кола Нича]] и Янчу Пендифунда от Бер, Христо Чича Рошо от Патичино и Мита Зъдру от Чандрова<ref>Costu Dabija, Tachi Dincea and Naum
Petrushevski, all four from Krushevo, Unciu Damash and Ioryi Gachi Dodu from Gopesh and Nachi Cuzman from Malovishta, Hrista Presh from Negovan, Nicola Macri and Musha Darlaiani from Doliani, Cola Nicea and Iancu Pendifunda from Veria, Hristo Chicea Rosho from Paticina and Mita Zdru from Candrova.</ref>. Четата се разделя на две, като действат във Воденско, Ениджевардарско и Берско около 2 години. Четата разполага със собствен печат, на който пише „Влашки„Влашка БерБерско - Воденска чета на ВМОРО - Централисти“<ref>“Vlach Veria – Vodena band of IMRO – Centralists”</ref><ref>[http://www.scribd.com/doc/77282547/The-Aromanians-and-IMRO-Nikola-Minov Minov, Nikola. The Aromanians and IMRO, в: Macedonian historical review, vol.2, 2011, стр.191-193.]</ref>.
 
==Бележки==

Навигация