Разлика между версии на „Михаил Хандури“

Направо към навигацията Направо към търсенето
==Биография==
[[Файл:Rumanian cheta of IMARO Ber - Voden region.JPG|дясно|мини|250p|Влашката чета: Михаил Хандури, Георги Гачи Доду, Косту Дабижа, Начи Кузман, Христа Преш, Тачи Динчеа, Унчио Дамаш и Никола Макри.]]
Михаил Хандури е роден във влашкото село [[Ливада (дем Пеония)|Ливада]], тогава в Османската империя. През август 1906 година [[Георги Мучитанов]] влиза с чета от власи в Паяк планина и предава ръководството и&#768; на Михаил Хандури. Това са Косту Дабижа, ТачиТаки ДинчеаДинчя и Наум Петрушевски от [[Крушево (град)|Крушево]], УнчиоУнчю Дамаш и Георги Гачи(Йори) Гаки Доду от [[Гопеш]], и НачиНаки Кузман от [[Маловища]], а към тях се присъединяват още Христо Преш от [[Негован (дем Лерин)|Негован]], Никола Макри и Муша Дарлаяни от [[Кумария|Доляни]], [[Кола Нича]] и Янчу Пендифунда от Бер, Христо ЧичаГичя Рошо от [[Патичино]] и Мита ЗъдруЗдру от Чандрова[[Къдрево]].<ref>Costu Dabija, Tachi Dincea and Naum
Petrushevski, all four from Krushevo, Unciu Damash and Ioryi Gachi Dodu from Gopesh and Nachi Cuzman from Malovishta, Hrista Presh from Negovan, Nicola Macri and Musha Darlaiani from Doliani, Cola Nicea and Iancu Pendifunda from Veria, Hristo Chicea Rosho from Paticina and Mita Zdru from Candrova.</ref>. Четата се разделя на две, като действат във Воденско, Ениджевардарско и Берско около 2 години. Четата разполага със собствен печат, на който пише „Влашка Берско - Воденска чета на ВМОРО - Централисти“<ref>“Vlach Veria – Vodena band of IMRO – Centralists”</ref><ref>[http://www.scribd.com/doc/77282547/The-Aromanians-and-IMRO-Nikola-Minov Minov, Nikola. The Aromanians and IMRO, в: Macedonian historical review, vol.2, 2011, стр.191-193.]</ref>.
 
==Бележки==

Навигация