Разлика между версии на „Правна норма“

Направо към навигацията Направо към търсенето
м
 
Поради спецификата на правилата на поведение, които правните норми обхващат и регулират, те най-общо могат да бъдат разграничени на:
* регулиращи - норми, обвързани с регулиращата функция на правото;
* охранителни - обвързани с охранителната функция на правото;
* задължаващи - съдържат изискване към субекта да извърши активно действие;
* забраняващи - съдържат изискване към субекта да се въздържа от извършването на активни действия, т.е. да има пасивно поведение;
* оправомощаващи - правото–правото на субектите да действат в определени от самите тях рамки;
* заповеднически (императивни) - определят като задължително определено правило за поведение (напр. нормата на чл.9 ал.1 от НК: "[[Престъпление]] е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо");
* диспозитивни - предоставят–предоставят на правните субекти възможността сами да определят поведението си и се прилагат само ако това поведение не бъде определено. Нормата е на разположение (в диспозиция) на правния субект и той решава дали да се съобрази със съдържанието ѝ;
* декларативни – съдържат правен принцип;
* дефинитивни – съдържат легалното законово определение на дадено понятие;
* препращащи – за правна икономичност препращат към разпоредбите на друга правна норма от същия [[нормативен акт]];
* бланкетни – препращат към разпоредбите на правна норма от друг нормативен акт;
* оперативни - свързани с очертаване на действието на правните норми (влизане в сила, изменение, отмяна);
* колизионни - норми–норми, решаващи определен конфликт в правната материя, най-често прилагани в международното частно право.
 
== Източници ==
8

редакции

Навигация