Направо към съдържанието

Счетоводен баланс: Разлика между версии

Редакция без резюме
 
'''''Забележка'''''. <math>CK_j</math> не е произведение на <math>C.K_j</math>, а означава <math>j</math> на брой елементи от състава на собствения капитал (СК).
==Структура и състав==
===Актив и пасив===
Активът отразява имуществото на предприятието и позициите се подреждат според ликвидността на активите, като се започва от най-неликвидните активи и се стига до най-ликвидните. Пасивът е дясната страна на счетоводния баланс и отразява източниците на финансиране за това имущество – собствени и чужди.
===Активи, пасиви и собствен капитал===
 
== Източници ==
*''Градев, Н''. „Обща теория на счетоводството“. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2003
Анонимен потребител