Разлика между версии на „Крушари (община)“

Направо към навигацията Направо към търсенето
редакция без резюме
'''Община Крушари''' се намира в Североизточна [[България]] и е една от съставните [[община|общини]] на [[Област Добрич]].
 
== География ==
=== Географско положение, граници, големина ===
Общината е разположена в северозападната част на [[Област Добрич]]. С площта си от 417,458 km<sup>2</sup> заема 6-то сред 8-те общините на областта, което съставлява 8,84% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
* на изток – [[Община Генерал Тошево]];
* на юг – [[Община Добрич-селска]];
* на югозапад – [[Община Тервел]];
* на северозапад – [[Община Кайнарджа]], [[Област Силистра]];
* насевер – [[Румъния]].
 
=== Природни ресурси ===
==== Релеф ====
Цялата територията на общината попада в централната част на [[Добруджанско плато|Добруджанското плато]], което се характеризира с плоски и загладени хълмове, дълбоки и сравнително широки долини с полегати, а на места и стръмни склонове, разсечени от суходолията на реките [[Суха река (приток на Дунав)|Суха река]] и десните ѝ притоци [[Добричка река]] и други по-малки и безименни. Общият наклон на платото е на север. Средната надморска височина варира между 150 и 220 m. Максималната височина на Община Крушари е '''240 m''', разположена в централната ѝ част, западно от село [[Александрия (село)|Александрия]], в близост до хижа „Хапчаир“. Най-ниската точка на общината се намира в най-северозападната и част, северозападно от село [[Капитан Димитрово]], в суходолието на [[Суха река (приток на Дунав)|Суха река]] – 47 m н.в.
 
==== Води ====
Община Крушари е лишена от постоянно течащи повърхностни води. През нея от юг на север и от югоизток на северозапад преминават няколко дълбоки, на места каньоновидни суходолия. В западната ѝ част, по границата с общините [[Община Тервел|Тервел]] и [[Община Кайнарджа|Кайнарджа]] преминава част от долното „течение“ на суходолието на [[Суха река (приток на Дунав)|Суха река]]. В миналото реката е била с постоянно течение и водите ѝ са били използвани за водоснабдяване на местното население. Сега в коритото на реката епизодично (основно на пролет и при поройни дъждове) има водно течение. Суходолието ѝ е дълбоко всечено (на места до 100 – 150 m) в аптските варовици на [[Добруджанско плато|Добруджанското плато]] със стръмни, на много места отвесни склонове, осеяни с множество пещери. На нея са изградени два сравнително големи язовира („Оногур“ и „Брестница“), които през пролетта се завиряват от топенето на снеговете и водата им се използва през лятото за напояване на земеделските земи.
 
В суходолието на [[Суха река (приток на Дунав)|Суха река]], отдясно, на територията на общината се „вливат“ още няколко суходолия. Южно от село [[Ефрейтор Бакалово]] се „влива“ суходолието на [[Добричка река]], а след това още три безименни по-големи. На последното от тях в райна на село [[Абрит]] са изградени два микроязовира („Залтана“ и „Абрит“), а преди село [[Капитан Димитрово]] е третият. Водите им също се използват за напояване през лятото.
 
==== Климат ====
== Население ==
=== Етнически състав (2011) ===

Навигация