Разлика между версии на „Факултет Растителна защита“

Направо към навигацията Направо към търсенето
Факултет по растителна защита и агроекология
(Нова страница: „ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ Факултетът по растителна защита и агроеко...“)
Етикет: Нова статия с неуикифициран текст
 
(Факултет по растителна защита и агроекология)
[http://www.au-plovdiv.bg/departments.php?id=3&page=1 Факултетът по растителна защита и агроекология] е създаден през 1983 г. Благодарение на богатите традиции и дългогодишния опит на изявени учени Факултетътфакултетът се е утвърдил като престижен национален образователен и научен център в областта на растителната защита и опазване на околната среда и е достоен партньор на много европейски университети.
ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ
 
Факултетът по растителна защита и агроекология е създаден през 1983 г. Благодарение на богатите традиции и дългогодишния опит на изявени учени Факултетът се е утвърдил като престижен национален образователен и научен център в областта на растителната защита и опазване на околната среда и е достоен партньор на много европейски университети.
Факултетната структура включва следните профилиращи катедри: Ентомология, Фитопатология, Екология и опазване на околната среда, Агроекология и защита на агроекосистемите и населението, Микробиология и екологични биотехнологии и Обща химия.
* [http://www.au-plovdiv.bg/desks.php?id=14 Ентомология,]
Учебният процес се извежда от утвърдени и високо квалифицирани преподаватели: 1 чл.-кор. професор, 9 професори, 13 доценти, 18 главни асистенти и 4 асистенти. От тях 7 са „Доктори на науките”, а 36 имат образователната и научна степен „Доктор”. Работата на академичния състав се подпомага от 12 експерти и специалисти.
* [http://www.au-plovdiv.bg/desks.php?id=16 Фитопатология],
* [http://www.au-plovdiv.bg/desks.php?id=18 Екология и опазване на околната среда],
* [http://www.au-plovdiv.bg/desks.php?id=13 Агроекология и защита на агроекосистемите и населението],
* [http://www.au-plovdiv.bg/desks.php?id=15 Микробиология и екологични биотехнологии]
* [http://www.au-plovdiv.bg/desks.php?id=17 Обща химия.]
Учебният процес се извежда от утвърдени и високо квалифицирани преподаватели: 1 чл.-кор. професор, 9 професори, 13 доценти, 18 главни асистенти и 4 асистенти. От тях 7 са „Доктори на науките”, а 36 имат образователната и научна степен „Доктор”. Работата на академичния състав се подпомага от 12 експерти и специалисти.
 
Работата на академичния състав се подпомага от 12 експерти и специалисти.
 
Във Факултета по растителна защита и агроекология обучението на студентите се осъществява в две направления: 6.2 Растителна защита и 4.4 Науки за земята, които са акредитирани от НАОА с високи оценки за 6-годишен период.
 
В образователно-квалификационната степен „бакалавър” обучението се провежда в четири специалности:
* [http://www.au-plovdiv.bg/subjects.php?id=8 Растителна защита – редовно и задочно обучение];
* [http://www.au-plovdiv.bg/subjects.php?id=9 Екология и опазване на околната среда – редовно и задочно обучение;]
* [http://www.au-plovdiv.bg/subjects.php?id=67 Агролесовъдни системи и планинско земеделие – редовно обучение;]
* [http://www.au-plovdiv.bg/subjects.php?id=66 Биологично земеделие – редовно.]
От основаването на Факултета са завършили и се обучават в специалност Растителна защита 3791 студенти; специалност Екология и опазване на околната среда – 1187 студенти; специалност Агролесовъдни системи и планинско земеделие – 141 студенти; специалност Биологично земеделие – 105 студенти.
 
Във факултета са се подготвяли и дипломирали и много чуждестранни студенти от различни страни: Гърция, Турция, Виетнам, Кения, Корея, Куба, Македония, Бенин, Бурунди, Никарагуа, Германия – 5, Мексико, Етиопия, Доминиканската република, Конго, Нигерия, Чили, Ирак, Португалия, Сирия, Коста Рика, Молдова, Танзания, Унгария, Полша и Чехия.
 
Във Факултета са защитили дисертации 82 български и чуждестранни докторанти.
 
== Изявени учени: ==
* [[Георги Сенгалевич|Проф. Георги Сенгалевич,]]
* Доц. д-р Пенка Костадинова,
* Доц. д-р Никола Кузманов
Анонимен потребител

Навигация