Разлика между версии на „40 Народно събрание“

Направо към навигацията Направо към търсенето
м (Премахнати редакции на Николай статков (б.), към версия на V111P)
=== Трета промяна в конституцията (2006) ===
През март [[2006]] е приета [[Конституция на Република България#Промени през 2006 г.|третата промяна в конституцията]], главно свързана със съдебната власт и позволяваща депутатите да бъдат разследвани и съдени и за „престъпления от общ характер“ след разрешение от Народното събрание, а не само за тежки, предвиждащи 5 години затвор, както е дотогава. Добавена е и възможност депутатите сами да могат да разрешат да бъдат разследвани без това да трябва да се гласува в парламента.<ref>[http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2129&sectionid=2&id=0000301 Промените в конституцията минават на първо четене] - segabg.com, 04.2.2006</ref><ref>[http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2161&sectionid=16&id=0000101 Приемане на поправките на второ четене] - segabg.com, 03.3.2006</ref>
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ
 
ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
(постъпили в Народното събрание до 17.02.2006 г.)
 
 
1. ТОДОР Д. ИЛИЕВ – СОФИЯ
 
- Не е необходимо длъжността “обществен защитник” (омбудсман) да се вписва в Конституцията. Достатъчно е да се даде правото на Министерския съвет да разкрива и закрива служби, според необходимостта в дадени случаи.
2. КОЛЬО Г. ГЕОРГИЕВ – с. НОВО СЕЛО, В.ТЪРНОВСКО:
 
- В чл. 63 цифрата “240”, да се замени с цифрата “160”.
 
- Да отпаднат чл.94, чл.97, ал.3, чл. 104 изцяло, а в чл.95, ал.1 и 2, чл.96, чл.97, ал.1 и 2 и чл.103, ал.1 и 4 да отпадне думата “вицепрезидент”.
 
- Чл.94, ал.4 да получи нов текст “В случай на ал.1 правомощията на президента се изпълняват от Председателя на НС до избиране на президент. В този случай в двумесечен срок се провеждат избори за президент по чл.84, т.4”.
 
- В чл. 142 след думата “единица” да се добавят думите “над
1 000 000 жители, запетая”.
- В чл.143, ал.1 след думата “подпомаган от” да се допълни и докрая да се чете” зам.-областен управител и областна администрация с численост до 250 служители”.
 
- Чл. 143, ал.2 да отпадне и получи нов текст “Областния управител и зам.-областния управител се избират пряко от избирателите на областта за срок от 4 години, по ред, определен от закон.
 
3. Н. КОЛАРОВ, адвокат – гр. ДУПНИЦА
- Председателят на ВСС да има правото на глас;
- Присъдата и решението да се издава в името на закона, а не в името на народа;
- Всеки български гражданин да има правото на жалба пред Конституционния съд, ако има много жалби, то направете го така, както е в Страсбург. На всички жалби ход не трябва да се дава;
- Да има правото всеки гражданин да продава земя на чужденци.
 
4. БЛАЖО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ – СТАРА ЗАГОРА
- Имунитетът на народните представители да се ограничи само в рамките на чл.69;
- По чл.70 имунитетът да отпадне, като досегашният му текст се замени с нов “При възбуждане на наказателно преследване на народен представител за деяния, извършени извън парламента, да се уведомява Народното събрание, а когато не заседава – Председателя на Народното събрание. Такова уведомяване се извършва и при евентуално задържане на народен представител.”
- По чл. 132 да остане в сила само ал.1 “При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер”.
- От член 132 да отпаднат алинеи 2 и 3, а текстът по алинея 4 да стане “В случай на повдигане обвинение за извършено наказуемо деяние извън парламента, както и при евентуално задържане на съдия, прокурор или следовател, главният прокурор уведомява Висшия съдебен съвет”.
- Да не се ползват с имунитет:
- народните представители, когато са нарушили чл.68, ал.1;
- Президентът и вицепрезидентът, когато са нарушили чл.95, ал.2;
- Членовете на Министерския съвет, когато са нарушили чл.113, ал. 1, от Конституцията.
- Ръководителите – председатели на всички съдебни институции и главния прокурор да се избират от избирателите – от народа по реда на Закон за изборите.
 
5. ЛЮБЕН ПЕТРОВ НАТОВ – с. КУРНОВО, община РОМАН,
обл. ВРАЦА
- Имунитета на депутатите следва да остане. Парламента да има право да отнема имунитета само на онези депутати, извършили престъпление по НПК;
- И за президента е абсурд да се отнема имунитета му. Не позволявайте това!
 
6. НИКОЛАЙ СТАТКОВ – гр. ВРАЦА:
- Отпадане имунитета за всички и за всичко. Всички граждани са равни пред закона. Всеки има ненакърнима свобода на мисълта и право да изразява мнение, чл.6, ал.1 и 2, чл.37 и чл. 39 от КРБ;
- Прокуратурата е част от съдебната власт. Прокурорите са юристи и отделянето от съдебната власт би означавало нарушение баланса на държавната власт при създаване прокурорска такава, чл. 8 КРБ;
- Трите власти трябва да си сътрудничат при осъществяване държавния интерес за създаване средна класа и гражданско общество.
- Конституционният съд да преразглежда решения на ВКС и ВАС в контрол за противоконституционализъм при сезиране от граждани.
- Личността, гражданина запазва суверенните си субективни права на живот, достойнство и правата гарантирани по КРБ, чл.4, ал.2, чл.5, чл.6, ал. 1 и 2, чл.17 ал.1, членове 30 до 39, чл.43 и чл. 48. Същият трябва да има право за контрол и защита на тези права.
- Изборност на съдии. Избиране съдия в съдебно производство. Другите две части от държавната власт, парламент и кмет с общински съвет се избират от народа. Би следвало избиране и на областен управител. Държавната власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено – чл.1, ал.2 от КРБ.
 
7. Доц. д-р ЙОРДАН ДИМИТРОВ – СОФИЯ:
- Към чл. 4, ал.1 да се добави ново трето изречение със съдържание: “Всички нарушители на Конституцията или законите, носят отговорност”.
- Към чл.6 да се добави нова трета алинея със съдържание: ал.3 – всички лица имат право на достъп до съд и на справедлив съдебен процес;
- Към чл.132 да се добави нова пета алинея със съдържание: ал.5 – при произвол от страна на съдии, прокурори и следователи,те носят отговорност за своите действия и актове.
 
8. АНДРЕЙ РАНГЕЛОВ МАНАСТИРСКИ – с. МЕДКОВЕЦ, обл. МОНТАНА:
- Референдум за влизане в ЕС;
- Изтегляне войските от Ирак, и да не се изпраща нов контингент;
- Намаляване на народните представители от 240 на 120 души;
- Присъединявам се към изказването на Президента на републиката за отнемане на имунитета на народните представители и другите органи на властта;
- Народен представител (депутат), който не присъства на три последователни заседания, да бъде заменен с друг;
- Председателя на Народното събрание да предложи намаляване на заплатите на депутатите. Същото да се отнесе и за Президента на Републиката;
- Народното събрание да приеме закон, в който съпругът или съпругата имат повече трудов стаж, единият да го прехвърли на другия, за да може да се пенсионира;
- Пенсионер, чиято пенсия е над 200 лв. да няма право да работи;
-
9. ПЕТКО ИВ. ПЕТКОВ – СОФИЯ:
- Изработване на нов избирателен закон, с който да се отстрани порочната практика, аномалия - турските автобусни гласоподаватели да решават съдбините ни, предоставили на Доган допълнителни депутатски места;
- Парламентът да се състои от 120 депутата, и без това залата е почти полу-празна. Други държави с по-голямо население и по-богати финансово не си позволяват този лукс;
- Депутат, отсъствувал 5 пъти по неуважителни причини на една сесия, да бъде отстраняван.
 
10. СТОЯН СТОИЛОВ СТОЯНОВ - СОФИЯ
 
- В Конституцията да се запише в чл.10, след “пряко избирателно право”, нов текст “явно гласуване”, “от партии и граждански сдружения”;
- Формулата “тайно” е мистична и безсмислена. При избора се делегират права и отговорности на конкретни лица, от конкретни избиратели; Т.н. “тайно гласуване” нарушава грубо поредица от членове на Конституцията и достойноството на гражданин в 21 век. Всеки глас е овластяване и отговорност, лична до край. “Тайното гласуване” е недостойна игра на страхливи и недостойни граждани;
- Съвременното общество е цивилизовано и трябва да се управлява публично. Нека останат изборите, но да се гласува явно по списъчен номер. С личен подпис на списъка пред Комисията и върху бюлетината – срещу точно определено лице от списъка. Не може да има предварително подреждане с “водещи”. Ще се класират спечелилите определен минимум, по реда на избора.
 
11. ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ АВРАМОВ – с. РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕНСКА ОБЩИНА
- Депутатът да има само служебен имунитет, само на работното си поприще;
- Да се даде възможност на избирателя да отзовава избранника си: засега по този баланс на взаимоотношение избранник-избирател, не се говори, а има дисбаланс, т.е. депутат да не говори избрали сте ме и толкоз;
- Отзоваване при:
= гласува с чужда карта – това е измама, наказуемо
= спи и чете вестници на работното място;
= отсъствува безпричинно от работното си място, и т.н.;
- Настоящият парламент да гласува месечната заплата на депутатите от следващия, за да има баланс на интереси. Заплатата да е съразмерна и в зависимост съотношение със средната пенсия или средната заплата в страната;
- Да се обмисли и даде тежест на понятието “помощи” по принцип. С броят на получаващите “помощ” станахме за смях в Европа. Случи се така, че получаващия помощ взема пари повече от пенсионер с над 30 г. трудов стаж, при условие дори, че социално слабия няма и ден трудов стаж. Елементарна сметка - социална сметка + помощ и ето ти (стотака) 100 лв.
- пенсионер с 30 г.стаж – 80 лв.
- порочен банков принцип и унижение за труженика;
- Нито един социално слаб да не получава стотинка повече от пенсионер с пълен стаж.
 
12. СТАНКА М. ПАНЕВА – ДОБРИЧ:
- Аз съм за сваляне имунитета на депутатите.
 
13. инж. ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ – СОФИЯ
- Имунитет само за действия при изпълнение на служебни задължения.
 
14. ГЕОРГИ КЕРЕЛОВ – АДВОКАТ:
- Изрично дефиниране на неточното приложение на материалния и процесуалния закон като най-същественото дисциплинарно нарушение на служебните задължения на магистратите;
- Въвеждане на 5-годишен срок за търсенето на дисциплинарна отговорност от магистратите за извършените от тях нарушения по служба;
- Възлагането на обща компетентност на Министъра на правосъдието да проверява чрез подчинения му Инспекторат правилното решаване на делата от съдиите, прокурорите и следователите;
- ПУБЛИЧНОСТ на дисциплинарните производства на Висшия съдебен съвет, която да бъде ИЗРИЧНО записана в Закона за съдебната власт;
- Уреждане в новия НПК на правото на обжалване пред съдилищата на неправомерния отказ на прокуратурата да образува наказателно производство;
- Задължителна покана за предявяване на разследването на пострадалия или неговите наследници, ощетено юридическо лице и лицето, направило съобщението за престъплението, както и даване право на всички тези лица да обжалват прокурорското постановление за прекратяване или спиране на наказателното производство.
 
 
 
17 февруари 2006 г.
 
=== Поправката „Ванко 1“ (2006) ===

Навигация