Разлика между версии на „Пикочен мехур“

Направо към навигацията Направо към търсенето
аномилии и устройство на пикочния мехур
м (copy)
(аномилии и устройство на пикочния мехур)
[[File:Urinary_system.svg|thumb|1-[[Пикочно-полова система]], 2-[[Бъбрек]], 3-[[Бъбречно легенче]], 4-[[Пикочопровод]], 5-[[Пикочен мехур]], 6-[[Уретра]], 7-[[Надбъбречна жлеза]], 8-[[Бъбречна артерия]] и [[Бъбречна вена|вена]], 9-[[Долна празна вена]], 10-[[Коремна аорта]], 11-[[Обща хълбочна артерия]] и [[Обща хълбочна вена|вена]], 12-[[Черен дроб]], 13-[[Дебело черво]], 14-[[Таз]]]]
'''Пикочният мехур''' ({{lang-la|vesica urinaria}}) е кух [[мускул]]ест [[орган (анатомия)|орган]], койтос серезервоарна намирафункция, в долнатакойто частсе насъбира [[корем]]аурината. ФункциятаТой напритежава пикочниятри мехуротвъстия: е да складирачрез отделянатадве от [[бъбреци]]тетях [[урина]]се иотварят вдвата удобенпикочопровода, момента даот ятретото отвеждазапочва извънпикочният тялотоканал. ИмаВместимостта вместимостна запикочния уринатамехур околое 500индивидуално различна- обикновено 500 до 700 куб.см<sup>3</sup>. Големината, формата и положението му зависят от степента на напълването.
 
==Анатомично Разположение и анатомично устройство ==
Празният пикочен мехур се разполага изцяло в малкия таз, зад лонното съчленение. При изпълване с урина той се издига значително над нивото на симфизата. Изправеният и съкратен мехур представлява компактни тяло с неправилна кълбообразна форма, малко приплесната отгоре и отдолу. При изпълване той се закръглява, като придобива форма на яйце. Разширеният му край е насочен надолу и назад, той се нарича '''дъно'''- fundus vesicae. Долният край на мехура предхожда в пикочния канал; мястото на прехода се нарича '''шийка'''- cervix vesicae. Нагоре от основата се проточва '''тялото на мехура'''- curpus vesicae, а '''върхът''' на мехура е завършващата заострена част на тялото върху долната част на предната коремна стена. Той заляга върху долната част на предната коремна стена. От него започва фиброзна връв- lig. Umbilicale medianum, която по коремната стена достига пъпа. Тя представлява остатък от urachus, който е отводният проток на ембрионалния пикочен мехур- алантоиса. Долната част на пикочния мехур е зафиксирана към дъното на малкия таз, поради което промените в големината му се съпровождат с промени в положението на тялото и върха.
Пикочният мехур се състои от дъно, тяло, шийка и връх. <ref>[http://medicina-bg.info/?p=2697 Анатомия на човека] №20 Пикочо – полов апарат (Aparatus urogenitale), Пикочен мехур (Vesica urinaria)</ref>
* '''Дъното''' ({{lang-la|fundus vesicae}}) е най-широката, разположена назад и надолу част на пикочния мехур.
* '''Тялото''' ({{lang-la|corpus vesicae}}) е разположено напред и нагоре от основата на мехура.
* '''Шийка''' ({{lang-la|cervix vesicae}}) - мястото на прехода на тялото на пикочния мехур в [[уретра]]та.
* '''Връх''' ({{lang-la|apex vesicae}}) - завършващата заострена част на тялото върху долната част на предната коремна стена.
 
  С предната си повърхност пикочният мехур заляга към лонното съчленение и медиалните части на ossa publis. Пространството между мехура и симфизата- spatium prevesicale, е изпълнено със сиединителна тъкан. То съдържа силно развито венозно сплетение.  останалите си повърхности пикочният мехур влиза в отношения, които са различни за мъже и жената.
==Хистологичен строеж==
 
Стената на пикочния мехур се състои от три слоя:
== Хистологичен строеж ==
* '''[[Лигавица]]''' ({{lang-la|tunica mucosa}}), образуваща множество гънки в различни направления.
'''Горно-задната повърхност''' на пикочния мехур е покрита с коремница. Към тази повърхност у мъжа залягат примки на тънкото черво, а у жената- матката. Отзад коремницата се прехвърля: у мъжа върху предната повърхност на правото черво, като образува excavatio rectovesicalis, а у жената върху предната повърхност на тялото на матката, образувайки excavation vesicouterina. Когато мехурът е празен, коремницата е нагъната. При изпълване на мехура неговият обем се увеличава главно чрез разтягане на покритата с коремница  горно-задна стена и отчасти страничните стени, при което aprex vesicae се повдига над симфизата, достигайки обикновено до оклоко 5 см. Над нея, а при преразтягане- значително повече.  У новороденото пикочният мехур се разполага значително по-високо- долният му  край се намира на нивото на горния ръб на цимфизата, поради което представлява не тазов, а коремен орган.
* '''Мускулатура''' ({{lang-la|tunica muscularis}}), изградена от три гладко мускулни слоя: вътрешен и външен - надлъжни и среден - кръгов. В началото на пикочния канал средният мускулест слой образува неволеви стегач.
 
* '''Външен слой'''. Задно-горната повърхност на пикочния мехур е покрита със серозна обвивка ({{lang-la|tunica serosa}}), a oстаналите части с адвентиция ({{lang-la|tunica adventitia}}).
  '''Стената на пикочния мехур''' се състой от три слоя: лигавица- tinuca mucosa, мускулатура- tunica muscularis, и външна обвивка- серозна или съединителнотъкънна. При изпразнен мехур и съкратена мускулатура общата дебелина на стената достига до 15мм, докато при пълен разтегната мехур тя е само 2-3 мм.
 
  '''Лигавицата''' на пикочния мехур у живия човек е сравнително мака, с розов цвят и с прозираща мрежа от кръвоносни съдове. Това се забелязва при цистоскопия. Когато мехурът е празен и съкратен, лигавицата образува множество високи неправилни гънки, които с напълването на мехура постепенно се изглаждат и могат да изчезнат напълно. Въжможността за нагъване на лигавицата се обуславя от наличието на добре развит подлигавичен слой, който я свързва подвижно с мускулния слой на стената. На дъното на пикочния мехур гънки не се образуват. Вътрешната повърхност на мехура е гладка; в тази област подлигавичния слой не е развит и лигавицата се прикрепва направо към мускулния лой на стената чрез съединителна тъкан(). Лигавицата на пикочния мехур е изградена от преходен епител и съединителнотъкънна пластинка- lamina propria, съдържаща много лимфоидни клетки и на места лимфни фоликули. Подлигавицата, макар и силно изразена, не е отдиферинцирана яно от лигавицата. Поради това ъединителната тъкан на lamina propria на лигавицата и на tela submucosa изглежда единна и се обозначава като лигавична строма.
 
  '''Мускулната обвивка'''- tinuca muscularis, се изгражда от три слоя: вътрешен и външен- предимно надлъжни, и среден- предимно циркулярен. Тези слоеве са тясно свързани помежду си- снопчета от единия слой се продължават в другия. По такъв начин се изгражда единен мускул, при съкращението на който урината се изгонва от пикочния мехур. Този мускум се нарича m. detrusor urinae. Той е антагонист на муслула-стегач на мехура- m. sphincter vesicae, който представлява задебелената част на циркулярния мускулен слой. Външната обвивка по горно-задната повърхност на пикочния мехур  серозна, а по останалата повърхност- съединителнотъкънна.
 
==Кръвоснабдяване и инервация==
Кръвоснабдяването на пикочния мехур се осъществява от '''vesicalis inferior''' и от '''vesicalis superior''' артерии. Венозната система се оттича към '''plexus venosus vesicalis'''. Инервацията се извършва през '''plexus vesicalis'''. Нервните влакна са симпатикови и парасимпатикови.<ref>[http://medpedia.framar.bg/анатомия/пикочен-мехур Пикочен мехур] medpedia.framar.bg</ref>
 
== Аномалии на пикочния мехур ==
Аномалиите не пикочния мехур засягат неговата форма и разположение. Вследствие на задръжка в развитието при израстнал пикочен мехур може да има сретенообразна форма или високо положение, които особености са типични за новороденото. Практически интерес представлява ectopia vesicae, при която аномалия предната стена на мехура е раздвоена- мехурът като че ли е раздвоен. Тази аномалия обикновено се съпровожда и с цепнатина в областта на симфизата, поради което може непосредствено да се наблюдава вътрешна повърхност на мехура.
 
== Външни препратки ==
62

редакции

Навигация