Медицински университет – София: Разлика между версии

Направо към навигацията Направо към търсенето
Премахната редакция 7987250 на Петър Петров (б.)
м (Премахнати редакции на 92.247.230.60 (б.), към версия на Iliev)
(Премахната редакция 7987250 на Петър Петров (б.))
Кандидат-студенсткият изпит се състои от изпит по биология и изпит по химия.
 
Изпитът по биология представлява развиване на 6 теми, изтеглени лотарийно. Темите са общо 108 – 37 от учебника за 8 клас, 41 от учебника за 9 клас и 30 от учебника за 10 клас, обявени в конспекта. На изпита се пада по 2 теми от всеки клас. Всяка тема се оценява от 2 проверители – асистент по медицинска биология и гимназиален учител, като оценката от изпита е средна аритметична на оценките от 36-те теми. При разлика на оценките на двамата проверители по-голяма от 0,5 работата се проверява от арбитър, чиято оценка е окончателна. Арбитърът е хабилитирано лице по медицинска биология с докторска степен.
 
Изпитът по химия се състои от 4 логически задачи, включени в сборника със задачи по химия за кандидат-студенти, издаден от МУ. Задачите се изтеглят лотарийно, като има комбинации, пречещи да се паднат задачи от един и същи тип. Падат се 2 задачи от органична химия и 2 от неорганична. Отделно изпитът включва и от теоретична част – писмена разработка по тема. Общо темите са 26 и са посочени точно в конспекта. Тежестта на всички задачи и темата е еднаква (80% за задачи и 20% за тема, всяка задача – по 20%). Аналогично на изпита по биология всяка задача и темата се оценяват поотделно от двама проверители. Ако разликата е по-голяма от 0,50 работата се проверява от арбитър, чиято оценка е окончателна. Продължителността и на двата изпита е по 5 часа.
10

редакции

Навигация