Разлика между версии на „Медицински университет – София“

Направо към навигацията Направо към търсенето
Премахната редакция 8006940 на Crovata is are terrorist (б.)
(Премахната редакция 7987250 на Петър Петров (б.))
(Премахната редакция 8006940 на Crovata is are terrorist (б.))
Кандидат-студенсткият изпит се състои от изпит по биология и изпит по химия.
 
Изпитът по биология представлява развиване на 6 теми, изтеглени лотарийно. Темите са общо 108 – 37 от учебника за 8 клас, 41 от учебника за 9 клас и 30 от учебника за 10 клас, обявени в конспекта. На изпита се пада по 2 теми от всеки клас. Всяка тема се оценява от 2 проверители – асистент по медицинска биология и гимназиален учител, като оценката от изпита е средна аритметична на оценките от 63-те теми. При разлика на оценките на двамата проверители по-голяма от 0,5 работата се проверява от арбитър, чиято оценка е окончателна. Арбитърът е хабилитирано лице по медицинска биология с докторска степен.
 
Изпитът по химия се състои от 4 логически задачи, включени в сборника със задачи по химия за кандидат-студенти, издаден от МУ. Задачите се изтеглят лотарийно, като има комбинации, пречещи да се паднат задачи от един и същи тип. Падат се 2 задачи от органична химия и 2 от неорганична. Отделно изпитът включва и от теоретична част – писмена разработка по тема. Общо темите са 26 и са посочени точно в конспекта. Тежестта на всички задачи и темата е еднаква (80% за задачи и 20% за тема, всяка задача – по 20%). Аналогично на изпита по биология всяка задача и темата се оценяват поотделно от двама проверители. Ако разликата е по-голяма от 0,50 работата се проверява от арбитър, чиято оценка е окончателна. Продължителността и на двата изпита е по 5 часа.
18 730

редакции

Навигация