Difference between revisions of "Нотариус"

Jump to navigation Jump to search
m
интервал
m
m (интервал)
По време на социализма поради ограниченията в правото на собственост върху недвижимите имоти, както и поради стеснения кръг от икономически отношения между физически (частни) лица, които са в съответствие с определенията на правото на собственост, дадени от социалистическата теория, нотариалните сделки са в ограничено количество<ref>пак там</ref>.
 
През 1980-те години се наблюдава увеличаване на броя прехвърлителни сделки с МПС съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата от 1973 г., също в по-ограничени количества, доколкото по онова време гражданите имат достъп до пазара на леки автомобили. {{Христо Омарбалиев "Ръководство по нотариални действия", 1973г1973 г.}} „Пак там“
 
С увеличаване на гражданския оборот и на частноправните сделки през 1990-те години установената от социалистическата държава нотариална система, в частност нотариалните служби към районните съдилища, са прекомерно натоварени да обслужат населението на големите градове, и да задоволят по този начин нарасналите му потребности при условията на пазарна икономика. „Пак там“

Navigation menu