Разлика между версии на „Волгоградска област“

Направо към навигацията Направо към търсенето
 
=== Води ===
Във Волгоградска област има 200 реки (с дължина над 10 km) с обща дължина 8193 km и те се отнасят към 4 водосборни области: река [[Волга]], вливаща се в [[Каспийско море]], река [[Дон]], вливаща се в [[Азовско море]] и две безотточни области – Прикаспийска на изток и Сарпинска на юг. По голямата част от територията на областта попада във водосборния басейн на река [[Дон]] с нейните големи притоци [[Хопьор]], [[Медведица]], Иловля, Бузулук и др. Волжкият водосборен басейн заема тясна полоса покрай долината на река [[Волга]]. В Прикаспийската безотточна област реките са малко и те се вливат главно в голямото солено езеро Елтон. Реките в Сарпинската безотточна област се стичат от източния склон на възвишението Ергени и се вливат в езерата Сарпа и Цаца. Подхранването на реките в региона е смесено с преобладаване на снежното (70 – 80%). За тях е характерно високо пролетно пълноводие, лятно-есенно маловодие, при което по-малките реки пресъхват и ясно изразено зимно маловодие. Волгоградските реки замръзват в края на ноември или началото на декември, а се размразяват в началото на април. Между двете най-големи реки [[Волга]] и [[Дон]], в района на най-голямото им сближаване е изграден Волго-Донския плавателен канал.<ref name="water">{{икона|ru}} [http://water-rf.ru/Регионы_России/17702539/Владимирская_областьВолгоградская_область «Вода России» – Волгоградска област</ref>
 
Във Волгоградска област има над 6,1 хил. естествени и изкуствени езера с обща площ около 4,2 хил.km<sup>2</sup>. Основният вид естествени езера са крайречните, но се срещат още лиманни, реликтови и тектонски езера. Крайречните езера-старици са разположени предимно във Волго-Ахтубинската заливна тераса, лиманните езера заемат затворени безотточни падини в Прикаспийската низина, а реликтовите езера са представени от Сарпинските езера, разположени по древната долина на [[Волга]]. Най-големите естествени езера във Волгоградска област са: солените Елтон, Боткул и Булухта и сладководното Сарпа. Площта на изкуствените водееми е значително по-голяма от тази на естествените. Във Волгоградска област са изградени две от най-големите водохранилища в [[Русия]] – Волгоградското на река [[Волга]] и Цимлянското на река [[Дон]].<ref name="water"></ref>

Навигация