Разлика между версии на „Нотариус“

Направо към навигацията Направо към търсенето
751 байта изтрити ,  преди 1 година
м
форматиране: 7x заглавие-стил, 4x URL, 4x тире, 3x тире-числа, 2x кавички, 38 интервала, интервал (ползвайки Advisor)
м (Интервал, стил, връзки, препратки)
м (форматиране: 7x заглавие-стил, 4x URL, 4x тире, 3x тире-числа, 2x кавички, 38 интервала, интервал (ползвайки Advisor))
[[Файл:Крепостенъ актъ.png|мини|459x459px|Крепостен акт]]
'''Нотариус''' (от [[латински]] '''Notarius''' ‘notārius‘), съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия и е вписано в регистъра на [[Нотариалната камара]].
 
Нотариусът лично извършва нотариални и други предвидени от закона действия. Районът му на действие съвпада с района на съответния районен [[Съд (право)|съд]].
 
== Латински нотариус (на гражданското право) и обществен нотариус ==
Нотариусът на Европейския континент е специално лице, отговарящо на определени критерии и условия. На тези лица съответната държава е делегирала извършването на специфични дейности, функции и услуги, в областта на гражданския оборот и гражданскоправните обществени отношения, с цел постигане на висока правна сигурност в отношенията между частните субекти (физически и юридически лица).
 
Нотариусът в [[Европа]] - (the [[:en:Civil_law_notary|Civil Law Notary]]), наричан още „'''''латински„латински нотариус'''“нотариус“,'' е различен от фигурата на [[Англосаксонска правна система|англосаксонския]] нотариусинотариус, наричан „'''''обществен'''''„обществен '''''нотариус'''''“нотариус“,<ref name=":0" /> който действа на територията на [[САЩ]] и някои бивши [[Колония|колонии]] на [[Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия|Обединеното кралство]], като [[Индия]], [[Австралия]] и др.
 
В [[Канада]] действат и двете системи, според провинциите и историческата им принадлежност (към [[Франция]] или [[Англия]]).
 
Латинските нотариуси, наричани още нотариуси на гражданското право, черпят своята власт от предоставените им от държавата функции. Подчиняват се единствено на закона, морала, независимостта и безпристрастността. Издадените и удостоверени от тях актове са със силата на държавен (публичен) акт.<ref name=":0">[http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_law_notary Civil law notary]</ref>
 
За разлика от ''англосаксонските нотариуси,'' латинските нотариуси са висококвалифицирани, практикуващи [[Юрист|юристи]], които отговарят на много изисквания, като стаж, ценз, чисто съдебно минало, спечелен състезателен конкурс, държавна изпитна комисия, възраст, и др.<ref name=":0" />
 
'''Латинските нотариуси''' осигуряват пълен набор от юридически услуги, предвидени в законодателството на съответната държава. Те изпълняват публична длъжност, в рамките на своята частна практика.
[[Файл:Max Volkhart Beim Notar.jpg|мини|370x370px|Max Volkhart Beim „Нотариус“]]
'''Англосаксонският обществен нотариус''' не е [[юрист]] и не е висококвалифициран правен специалист. Най-често за дейността си [[Англосаксонска правна система|англосаксонският]] обществен нотариус получава срочен [[лиценз]].
 
== Различия между нотариус и адвокат ==
Ролята на нотариуса е да бъде независим, неутрален и безпристрастен защитник на всички страни по едно нотариално производство. Задължение му е да съблюдава интересите на всички участници, включително тези на държавата и общината.
 
Нотариусът няма право да действа в полза и защита само на едно лице, в ущърб на друго. Поради тази причина е невъзможно да защитава клиент в съда.
 
През призмата на съблюдаваните от него закон и добри нрави, нотариусът е „съдия на ситуацията“<ref>Revista Internacional Notariado RIN No 120, Ano 2014 - – Primer Semestre, 1432 Expte. 151.770, p.57</ref>.
 
Нотариусите, като [[гилдия]] действат в обща цел – стабилност в правния мир и гражданския оборот. Конкуренцията между нотариусите не трябва и не може да е финансова, а единствено в качеството на услугите, които предоставят.
 
Ролята на [[Адвокат|адвоката]] е да защитава правата и интересите на конкретно лице или на група лица, които лица се наричат ''доверители'' и ''подзащитни''.
 
От гледна точка на материалното и на процесуалното право, клиентите на адвоката са наречени: [[ищец]], [[ответник]], пострадал, [[обвиняем]], подсъдим или изтърпяващ наказание. 
 
Задължение на [[адвокат]]а е да съблюдава интересите и правата на своя клиент, с цената на всички легални средства.  
 
В съдебната зала адвокатите на страните се изправят един срещу друг в хода на [[:Категория:Съдебни процеси|съдебния процес]].
 
Адвокатите могат по-свободно да се състезават  и конкурират помежду си при условията на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.
 
Поради пристрастната функция на адвокатската професия, интересите, професионалните навици и възгледи, в които професията възпитава, от гледна точка на традициите, практиката и [[Психология#.D0.A2.D1.80.D1.83.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0 .D0.BF.D1.81.D0.B8.D1.85.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F|трудовата психология]], функциите на адвокатската професия не е прието да се съчетава с функциите и ролите на нотариусите, съдебните изпълнители (ЧСИ) и др.
[[Файл:Гербови марки на Княжество България и Царство България за заплащане на нотариални и други съдебни такси .png|център|мини|587x587пкс|Гербови марки на [[Княжество България]] и [[Царство България]] за заплащане на нотариални и други съдебни такси  ]]
 
== Възнаграждение ==
[[image:Notar um 1830.jpg|thumb|Нотариус, 1830|225x225px]]На нотариуса се заплаща възнаграждение, което се нарича нотариална такса.
 
Таксата за нотариалната услугата се заплаща от клиента. Държавата не заплаща възнаграждение на нотариуса, освен в случаите, когато нотариусът се нарича съдия.
 
Съответната държава може да регулира или да не регулира тяхното възнаграждение с горна и/или долна граница, или изобщо да не регулира финансови параметри, при условията на свободно договаряне между клиент и нотариус.
 
== Камари и организации ==
Европейските нотариуси членуват по право в национални камари, национални съвети или организации. Членството е задължително. От своя страна тези камари членуват в Съюза на Латинските нотариуси<ref name=":0" />
 
== Наследяване и предаване на нотариална практика ==
В Европа нотариалната практика се наследява при определени условия. Често се предава на следващото поколение квалифициран юрист или се прехвърля на дългогодишен служител. Съществуват родове, които са потомствени нотариуси от [[средновековието]], насам. Те са доверени, ценени и уважаване членове на обществото, стоят най-близо до гражданите; пазят техните интереси и документи.
 
Предаването на професията чрез тези методи е гаранция в професията да не навлизат лица, които не притежават нравствените и морални изисквания за нея, както и социален и професионален опит.
 
Така се създава приемственост  на архиви, клиенти, традиции и умения.
 
== Историческо развитие на нотариуса в България ==
[[Файл:McEwen the-notary.jpg|мини|337x337пкс|McEwen, „Нотариусът“]]След [[Освобождението на България]] (1878 г.) и по-конкретно след 1885 г., нотариалните действия се извършват от нотариуси и мирови съдии<ref>Закон за нотариусите от 1885 г.</ref>.
 
В различни периоди – -1878 – 1878-1944 г., 1944- – 1948 г. и след 1990 г., до 1996 година, длъжностните лица, натоварени с тази дейност, са наричани мирови съдии, околийски съдии, народни съдии, районни съдии и нотариуси (вж. Закон за нотариусите от 1885 г.) <ref name=":1">{{извод от кн. "Българско нотариално право", д-р Панчо Бешков}}</ref><ref>[http://www.notaric.net/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8Fистория-%D0%BD%D0%B0на-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0професията История на професията]</ref>
 
По време на социализма поради ограниченията в правото на собственост върху недвижимите имоти, както и поради стеснения кръг от икономически отношения между физически (частни) лица, които са в съответствие с определенията на правото на собственост, дадени от социалистическата теория, нотариалните сделки са в ограничено количество<ref>пак там</ref>.
С увеличаване на гражданския оборот и на частноправните сделки през 1990-те години установената от социалистическата държава нотариална система, в частност нотариалните служби към районните съдилища, са прекомерно натоварени да обслужат населението на големите градове, и да задоволят по този начин нарасналите му потребности при условията на пазарна икономика.<ref name=":1" />
 
Извършването на нотариалната реформа през 1996- – 1998 г. е задължително условие, изискване и част от предприсъединителните условия за членството на [[Република България]] в [[Европейския съюз]]. Мотивите са да се облекчи и създаде предпоставка за развитие на обществените икономически отношения и пазар, да се създаде нотариус, равностоен на европейския, който да не е зависим - – т.е. да не е държавен служител, да е несменяем и гарантиран, да не се влияе от икономически фактори. Целта е нотариусът да е безпристрастен, да се подчинява единствено на закона, услугите на нотариуса да са по-достъпни.<ref name=":1" />
 
== Нотариусът в България днес ==
От 1 октомври 1998 г. в България функционира т. нар. „свободен нотариат“. От тази дата 327 свободни нотариуси започват работа в своите частни кантори.
 
В края на 1999 година се състоява втори конкурс за нотариуси и още 120 души се вливат в редиците на свободните нотариуси в България.
С резолюция № 42 на Общото събрание на Нотариатите членове на Международния съюз на Латинския нотариат, на 19 октомври 2004 година, Нотариалната камара на Република България е приета за пълноправен член на съюза. „Пак там“
 
== Печат на нотариуса ==
Нотариалният печат се издава със заповед на министъра на правосъдието, по образец. Съдържа надписа „Република България”България“, което го прави част от държавния печат на Републиката.
 
Българският нотариален печат е единственият нотариален печат в Европа без вложен в него национален символ или герб. Състои се единствено от буквени знаци и цифри. Има кръгла форма и определен диаметър. Без определен цвят. Може да бъде мокър, релефен или восъчен.
Мокрият отпечатък е задължителен по закон. Останалите са допълнителни и незадължителни<ref>[http://www.lex.bg/members/notarius_stoyanova/page6.php Печат на нотариуса]</ref>.
 
== Разни ==
Днес „частен“ е отпаднало от разговорното словосъчетанието „частен нотариус”нотариус“. Законодателството борави с '''„нотариус“'''.
 
Професионалният празник на българските нотариуси е 24 октомври.
 
== Източници ==
<references/>
 
== Външни препратки ==
* [http://www.notariusi.info/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BDзакон-%D0%B7%D0%B0за-%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5нотариусите-%D0%B8и-%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0нотариалната-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82дейност ЗАКОН за нотариусите и нотариалната дейност]
* [http://www.notariusi.info/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0тарифа-%D0%B7%D0%B0за-%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5нотариалните-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8такси-%D0%BA%D1%8A%D0%BCкъм-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0закона-%D0%B7%D0%B0за-%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5нотариусите-%D0%B8и-%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0нотариалната-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82дейност Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност]
* [http://www.notary-chamber.org/ Нотариална камара на Република България]
* [http://www.notaric.net/%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0нотариална-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0тарифа Правила за формиране на нотариалната такса]
* [http://www.uinl.org/ UINL (The International Union of Notaries]
* [http://www.cnq.org/ Нотариална камара на Квебек]

Навигация