Разлика между версии на „Сливенска котловина“

Направо към навигацията Направо към търсенето
редакция без резюме
м (Бот: поправена връзка в {{карта-ГЩ-СССР}})
| пояснение =
| местоположение = {{България}}
| височина = 150 м
| дължина = 70 км
| ширина = 15 км
| площ = 830 км<sup>2</sup>
| дълбочина =
| тип =
Сливенската котловина е разположена между планините [[Сливенска планина|Сливенска]], [[Гребенец]] и [[Терзийски баир]] (дялове от [[Стара планина]]) на север, [[Сърнена Средна гора]] и [[Бакаджиците]] на юг и възвишението [[Хисар (възвишение)|Хисар]] на изток. На запад [[Шивачевски рид|Шивачевския рид]] я отделя от по-високо разположената [[Твърдишка котловина]].
 
Площта на котловината е 830 км<sup>2</sup>, която и&#768; отрежда 2-ро място по големина сред [[Задбалкански котловини|Задбалканските котловини]] след [[Софийска котловина|Софийската]]. Дължината и&#768; от запад на изток е 70 км, а ширината до 15 км. Средната и&#768; надморска височина е 150 м и е наклонена на юг. От вътрешнокотловинното възвишение Хамамбаир се поделя на две части – Сливенско поле на запад с по-голяма надморска височина и Стралджанско поле на изток – с по-малка надморска височина и частично заблатено.
 
По северните и&#768; оградни склонове широко развитие имат наносните конуси, образувани от реките стичащи се от [[Стара планина]]. Котловината представлява едностранен грабен, запълнен с терциерни и кватернерни седименти, с обща мощност от 150 до 500 м. Старопланинското подножие е заето от делувиално-пролувиален шлейф. Има минерални извори ([[Сливенски минерални бани]]). Отводнява се от река [[Тунджа]] и левите и&#768; притоци [[Асеновска река]], Сотирска река и [[Мочурица]] с притока си [[Мараш (река)|Мараш]]. Климатът е умерено-континентален с типични падащи ветрове от север – бора&#768;. Почвите са делувиално-пролувиални, алувиални и канелени. Голяма част от заблатените участъци в Стралджанското поле са пресушени и са годни за земеделска обработка. В котловината има благоприятни условия за развитие на лозарство, овощарство, технически култури, орехи и др.
 
В котловината са разположени 2 града и 42 села:
* '''[[Област Сливен]]''' – 1 град и 24 села
** [[Община Сливен]] – [[Блатец (Област Сливен)|Блатец]], [[Гавраилово]], [[Гергевец]], [[Глуфишево]], [[Глушник]], [[Горно Александрово]], [[Драгоданово]], [[Желю войвода (село)|Желю войвода]], [[Злати войвода (село)|Злати войвода]], [[Калояново (Област Сливен)|Калояново]], [[Камен (Област Сливен)|Камен]], [[Ковачите]], [[Крушаре]], [[Малко Чочовени]], [[Мечкарево]], [[Панаретовци]], [[Самуилово (Област Сливен)|Самуилово]], [[Селиминово]], '''[[Сливен]]''', [[Сотиря]], [[Струпец (Област Сливен)|Струпец]], [[Тополчане (Област Сливен)|Тополчане]], [[Трапоклово]], [[Чинтулово]] и [[Чокоба]].
* '''[[Област Ямбол]]''' – 1 град и 14 села
** [[Община Стралджа]] – [[Атолово]], [[Воденичане]], [[Джинот]], [[Зимница (Област Ямбол)|Зимница]], [[Лозенец (Област Ямбол)|Лозенец]], [[Маленово]], [[Палаузово]], '''[[Стралджа]]''' и [[Чарда]].
** [[Община Тунджа]] – [[Веселиново (Област Ямбол)|Веселиново]], [[Дражево]], [[Завой (Област Ямбол)|Завой]], [[Кабиле]], [[Могила (Област Ямбол)|Могила]] и [[Хаджидимитрово (Област Ямбол)|Хаджидимитрово]].
* '''[[Област Бургас]]''' – 4 села
** [[Община Карнобат]] – [[Венец (Област Бургас)|Венец]], [[Деветак]], [[Деветинци]] и [[Церковски]].
 
През котловината преминават участъци от пет пътя от Държавната пътна мрежа:
* От запад на изток, от село [[Бинкос]] до моста на река [[Мочурица]], на протежение от 69,4 км – участък от първокласен път № 6 ГКПП "Гюешево" —„Гюешево“ – [[София]] – [[Карлово]] – [[Бургас]].
* От север на юг, от "[[Петолъчката]]" до село [[Могила (Област Ямбол)|Могила]], на протежение от 21,2 км – участък от първокласен път № 7 [[Силистра]] – [[Шумен]] – [[Ямбол]] – ГКПП "Лесово"„Лесово“.
* В централната част на котловината, от северозапад на югоизток, на протежение от 18 км – участък от второкласен път № 53 [[Поликраище]] – [[Сливен]] – [[Ямбол]] – [[Средец (град)|Средец]].
* В западната част на котловината, от югозапад на североизток, от град [[Сливен]] до село [[Злати войвода (село)|Злати войвода]], на протежение от 14 км – участък на второкласен път № 66 [[Сливен]] – [[Стара Загора]] – [[Поповица]].
* В източната част на котловината, от север на юг, от "[[Петолъчката]]" до село [[Палаузово]], на протежение от 15,8 км – участък на третокласен път № 707 "[[Петолъчката]]" —“ – [[Александрово (Област Ямбол)|Александрово]] – [[Голямо Крушево]].
 
От запад на изток, между гарите Бинкос и Церковски преминава участък от трасето на Подбалканската жп линия [[София]] – [[Карлово]] – [[Бургас]], а от гара Ямбол до гара Зимница – участък от жп линията [[Пловдив]] – [[Стара Загора]] – [[Зимница (Област Ямбол)|Зимница]].
 
== Топографска карта ==
== Източници ==
<references/>
* {{грб|449}}
* Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 449.
 
[[Категория:Задбалкански котловини]]

Навигация