Разлика между версии на „Димо Хаджидимов“

Направо към навигацията Направо към търсенето
След края на [[Първа световна война|Първата световна война]] засилва социалистическата си и автономистката си дейност, но без особен успех. В края на 1919 година участва в създаването на [[Временно представителство на бившата ВМОРО]], редактира органа му „[[Бюлетин (1919)|Бюлетин]]“ и издава брошурата „[[Назад към автономията]]“, в която се казва:<ref>Македония — история и политическа съдба, Том II, ИК Знание, София, 1998, стр. 72.</ref>
 
[[File:Nazad kam avtonomiyata.jpg|мини|„[[Назад към автономията]]“ на Димо Хаджидимов]]
{{цитат|...Тази идея все пак си остана само идея българска, докато най-послѣ изчезна и като българска. Нито гърцитѣ, нито турцитѣ, нито друга нѣкоя националность въ Македония възприеха тоя лозунгъ. Нѣщо повече: обявиха се противъ него, противъ автономната идея... Защото автономната идея у българитѣ доби по-широкъ полетъ успоредно съ създаването на Вѫтрѣшната македонска революционна организация, която, българска по съставъ, се прояви като организация доволно рѣшителна и съ внушителна боева мощь и сила на съпротивление. Водителството на македонскитѣ гърци не можеше да се нареди подъ знамето на една такава организация, която въ никой случай не би станала орѫдие на елинизма като националенъ идеалъ... Въ лицето на България гръцкото кралство и агентитѣ му въ Македония виждаха единъ факторъ по-силенъ и съ по-високъ военен престижъ, а това налагаше едно отрицателно отношение къмъ вѫтрѣшното българско движение...<ref>{{cite book |title= Назадъ къмъ автономията. Декларация по разрѣшението на македонския въпросъ |last= |first= |authorlink= |coauthors= |year=1919 |publisher= |location= |isbn= |pages=25 |url= http://www.strumski.com/books/Dimo_Hadjidimov_Nazad_kym_Avtonomiqta.pdf |accessdate=2015-08-24}}</ref>}}
 
Файл:Dimo Hadzidimov Makedonskoto osvoboditelno delo.jpg | {{cite book |title= Македонското освободително дѣло. Сказка четена прѣдъ публично събрание в гр. Ломъ |last=Димовъ |first= Д. Х |authorlink= |coauthors= |year=1900 |publisher=Печатница на А. Н. Димитровъ |location= Ломъ |isbn= |pages= |url= |accessdate= |quote= }}
Файл:Politics and Tactics of the Bulgarian Teacher's Union by Dimo Hadzhidimov.jpg | {{cite book |title= Политиката и тактиката на Българския учителски съюзъ. Рефератъ, четенъ въ VIII редовенъ учителски конгресъ |last= Димовъ |first=Д. Х |authorlink= |coauthors= |year=1902 |publisher=Печатница „Изгѣрвъ“ |location= Кюстендилъ |isbn= |pages= |url= |accessdate= |quote= }}
Файл:Nazad kam avtonomiyata.jpg | {{cite book |title=Назадъ къмъ автономията |last= |first= |authorlink= |coauthors= |year=1919 |publisher= |location= |isbn= |pages= |url= |accessdate= |quote= }}
Файл: |
Файл: |
</gallery>

Навигация