Разлика между версии на „Уикипедия:Политика за блокиране“

Направо към навигацията Направо към търсенето
форматиране: 16x нов ред, 14x кавички, 11x заглавие-стил, 4x тире, 3 интервала (ползвайки Advisor)
м (Премахнати редакции на Анхвойл (б.), към версия на Iliev)
Етикет: Отмяна
(форматиране: 16x нов ред, 14x кавички, 11x заглавие-стил, 4x тире, 3 интервала (ползвайки Advisor))
Въпреки многобройните заявки, програмният продукт на Уикипедия не позволява блокиране достъпа само на определен редактор до определена статия. Възможно е единствено да се блокират достъпът на даден редактор до всички статии и достъпът на всички анонимни и/или регистрирани редактори до дадена статия.
 
== Кога може да се използва блокиране ==
 
Случаите, когато администратори могат да блокират потребители са изброени по-долу. Блокирането не трябва да се използва в други случаи. По-специално, блокиране не трябва да се използва срещу мнения, различни от общоприетото или при еднократни прояви на вандализъм.
 
=== Роботи ===
 
Както е обсъдено на [[Уикипедия:Бот]] ([[:en:Wikipedia:Bots|en]]), роботите трябва да бъдат одобрени на [[:en:Wikipedia talk:Bots]] и трябва да отговарят на изискванията. При всеки случай, когато роботът изглежда е загубил контрол, администраторите могат да го блокират.
 
=== Вандализъм ===
:''Вижте [[Уикипедия:Вандализъм]] за подробности относно политиката ни.''
Администраторите, по тяхна преценка, могат да блокират IP адреси, които разрушават Уикипедия. За динамични адреси такова блокиране продължава 24 часа. За статични адреси блокирането също продължава 24 часа, но при повторни проблеми нарушителите могат да се блокират за срок до един месец.
 
=== Потребителски имена ===
 
Според нашата [[Уикипедия:Потребителско име|политика за потребителски имена]], обидни, умишлено объркващи и други неподходящи потребителски имена не са разрешени и могат да бъдат блокирани от администраторите.
 
Администраторите могат да наложат смяна на потребителското име като го блокират (безсрочно, в полето се въвежда "infinite"„infinite“).
 
Блокиращият администратор трябва да включи [[Шаблон:Блокирано потребителско име]] в полето за причината (като въведе <nowiki>{{Блокирано потребителско име}}</nowiki>), заедно с препратка към [[Уикипедия беседа:Потребителско име]], където проблемът е обсъждан. Ако съществува потребителска дискусионна страница, всеки уикипедианец може да добави кратко обяснение защо потребителската сметка е блокирана и препратка към [[Уикипедия беседа:Потребителско име]]; ако такава дискусионна страница не съществува, не се препоръчва тя да се създава.
 
Трябва да се внимава при отблокирането (свалянето на блокирането) на IP адреси. За да се отблокира адрес, но не потребителско име, изчакайте друг потребител да се опита да редактира страница, тогава в [[Специални:Ipblocklist|Списък на блокирани IP-адреси и потребители]] ще се появи съобщение ''12.34.56.78 беше блокиран, защото използва същия адрес като Потребител:Име''. Натиснете на "отблокиране"„отблокиране“ до съобщението - – потребителят ще може да "влезе"„влезе“ със собственото си потребителско име.
 
Ако дадена потребителска сметка е била блокирана и за вандализъм, и за неподходящо потребителски име, IP адресът се оставя автоматично блокиран.
 
=== Лични или съдебни заплахи към други потребители ===
 
Потребители, отправящи заплахи, били те съдебни, лични или професионални, които по какъв да е начин изглеждат опит за сплашване на друг потребител, могат да бъдат блокирани без предупреждение. Ако е желателно, <!-- the {{npa6}} template can be used --> потребителят може първо да бъде предупреден. Потребители, отправящи сериозни заплахи, могат да бъдат блокирани за неограничено време.
 
Вижте [[Уикипедия:Никакви лични нападки]] и [[Уикипедия:Никакви съдебни заплахи]] ([[:en:Wikipedia:No legal threats|en]]) за повече информация.
 
=== Разрушение ===
Потребители могат да бъдат блокирани, когато тяхното поведение сериозно разстройва проекта – тяхното поведение е несъвместимо с учтива, колегиална атмосфера и пречи на процеса, в който различни редактори си сътрудничат в хармония за изграждането на енциклопедията.
 
Несъгласия относно съдържанието или правилата не са разрушение, а по-скоро част от нормалното функциониране на Уикипедия и би трябвало да бъдат решавани чрез процедури за [[Уикипедия:Разрешаване на спорове|разрешаване на спорове]]. Блокиране за разрушение би трябвало да се прилага само, когато даден потребител по някакъв начин затруднява други да допринасят в Уикипедия.
* Неподходящи [[Уикипедия:Потребителско име|потребителски имена]]
* Злоупотреба с [[Уикипедия:Марионетки|марионетки]]
* "Публични"„Публични“ потребителски сметки, за които паролата е достъпна или споделена от различни редактори
* Анонимни или отворени транзитни сървъри ([[:m:WM:NOP|open proxies]])
* [[Уикипедия:Бот|Бот]]ове трябва да бъдат одобрени и могат да бъдат блокирани ако редактират по разрушителен начин
 
=== Отнети права за редактиране ===
 
Потребители, на които са отнети правата за редактиране, обикновено са блокирани от Уикипедия. Правата могат да се отнемат като резултат от някое от следните положения:
 
* Решение на [[m:Board of Trustees|Борда на Уикимедия]]
 
Ако стане очевидно, че дадена потребителска сметка е "превъплъщение"„превъплъщение“ на съществуващ блокиран потребител, новата потребителска сметка също се блокира.
 
Вижте също [[Уикипедия:Отнемане на правата за редактиране|Отнемане на правата за редактиране]].
 
=== Анонимни или общодостъпни междинни сървъри (proxy) ===
 
Администраторите могат и се препоръчва да блокират за подходящ срок ИП адреси на междинни сървъри [http://mail.wikipedia.org/pipermail/wikien-l/2004-February/010637.html]. Срокът на блокиране е добре да бъде съобразяван със спецификата на всеки случай. Адреси, за които е известно, че се ползват дългосрочно като такива сървъри, може да е подходящо да бъдат блокирани за периоди от няколко месеца до пет години (по-дълги срокове не се препоръчват, освен ако няма система за периодична проверка доколко адресът все още функционира като анонимен междинен сървър). За адреси, които може да се предполага, че представляват зомбирани компютри, налагането на срокове по-дълги от година е неподходящо и дори необосновано. Блокирането в тези случаи следва да бъде възможно най-кратко с оглед на нуждата да бъде защитена Уикипедия. Вижте цялата нишка с дискусия относно легитимността да се използват анонимни междинни сървъри при редактиране Уикипедия.
 
Предложение за съобщение за блокиране е {{ш2|Open proxy}}. При блокиране, администраторите трябва да добавят параметър {{ш2|Open proxy|<nowiki>блокиран=1</nowiki>}}.
 
=== Лични нападки, заплаха за уикипедианци ===
 
Блокиране може да се приложи при отправяне на заплахи или действия (включително извън сайта на Уикипедия), които излагат някои редактори на политическо, религиозно или друго преследване от правителства, работодатели или други. Всеки администратор може незабавно да приложи блокиране при установяване на такава заплаха. Администратори, наложили такова блокиране трябва <!--confidentially--> да уведомят членовете на [[Уикипедия:Арбитражен комитет|Арбитражния комитет]] и [[:en:User:Jimbo Wales|Джимбо Уейлс]] какво са направили и защо. Вижте също [[Уикипедия:Никакви лични нападки|Никакви лични нападки]].
 
<!-- Blocks may be imposed in instances where threats have been made or actions performed (including actions outside the Wikipedia site) which expose other Wikipedia editors to political, religious or other persecution by government, their employer or any others. In such a case a ban for a period of time may be applied immediately by any sysop upon discovery. Sysops applying such sanctions should confidentially notify the members of the [[Wikipedia:Arbitration Committee|Arbitration Committee]] and [[User:Jimbo Wales|Jimbo Wales]] of what they have done and why. See [[Wikipedia:No personal attacks|No personal attacks]].-->
 
== Кога не може да се използва блокиране ==
 
Случаите, когато се прилага блокиране, са подробно изброени по горе. Блокирането не трябва да се прилага при никакви други обстоятелства. Ако желаете да използвате блокиране в други случаи, моля, първо обсъдете промяната на политиката или потърсете други решения. По-специално, блокирането не трябва да се използва срещу:
 
=== Непопулярни мнения ===
 
Блокирането не може да се използва, за да се попречи на даден потребител да излага непопулярни мнения. Обсъждането на съдържанието трябва да се проведе между потребителите на дискусионната страница на статията или на собствените им потребителски дискусионни страници. Ако спорът не бъде разрешен по този начин, има ясно дефинирана процедура за разрешаване на спорни въпроси. За повече подробности вижте [[Уикипедия:Разрешаване на спорове|Разрешаване на спорове]].
 
=== Самоблокиране ===
На потребителите не е разрешено да се блокират сами или да искат да бъдат блокирани временно за ползване на Уикиотпуск или пътуване. Такова блокиране обърква хората, които следят дневника на блокиранията. То евентуално може да причини проблеми поради автоматично блокиране на IP адреси - – много IP адреси са или динамични, или споделени, и следователно е възможно по невнимание да бъдат блокирани много други потребители.
 
На потребителите не е разрешено да се блокират сами или да искат да бъдат блокирани временно за ползване на Уикиотпуск или пътуване. Такова блокиране обърква хората, които следят дневника на блокиранията. То евентуално може да причини проблеми поради автоматично блокиране на IP адреси - много IP адреси са или динамични, или споделени, и следователно е възможно по невнимание да бъдат блокирани много други потребители.
 
Освен това, такова безсмислено използване на функцията за блокиране омаловажава нещо, което трябва да бъде сериозно. Тъй като администраторите могат сами да се отблокират, това прави този процес безмислен.
Администраторите обаче могат да поискат да им се отнемат администраторските права [[m:requests for permissions]], ако смятат, че това ще им помогне да си вземат [[Wikipedia:уикиотпуск|Уикиотпуск]] или ако възнамеряват да напуснат Уикипедия.
 
== Последици от блокирането ==
Блокираните потребители могат да разглеждат страниците на Уикипедия, но препратката "Редактиране"„Редактиране“ отвежда към страница "[[MediaWiki:Blockedtext|Потребителят е блокиран]]", която обяснява причината за блокирането и дава информация как да се поиска отблокиране. Препратки и шаблони, въведени в полето "причина"„причина“, се форматират и показват по познатия начин.<!-- (Links and template includes all work as normal in the "reason" section)-->
 
Продължителността на блокирането зависи от срока, който е въведен по време на задействане на блокирането, който може да бъде "indefinite"„indefinite“ (неопределен) или "infinite"„infinite“ (безкраен) (т.е., докато не се извърши изрично отблокиране).
Блокираните потребители могат да разглеждат страниците на Уикипедия, но препратката "Редактиране" отвежда към страница "[[MediaWiki:Blockedtext|Потребителят е блокиран]]", която обяснява причината за блокирането и дава информация как да се поиска отблокиране. Препратки и шаблони, въведени в полето "причина", се форматират и показват по познатия начин.<!-- (Links and template includes all work as normal in the "reason" section)-->
 
Когато даден IP адрес е блокиран или поредица от IP адреси е блокирана, сметките, които споделят този IP адрес, автоматично биват блокирани, като не позволяват от същия IP да се създаде нова сметка, целяща избягване на блокирането. Когато се блокира регистриран потребител, IP адресите на сметката му автоматично също се блокират.
Продължителността на блокирането зависи от срока, който е въведен по време на задействане на блокирането, който може да бъде "indefinite" (неопределен) или "infinite" (безкраен) (т.е., докато не се извърши изрично отблокиране).
 
Когато даден IP адрес е блокиран или поредица от IP адреси е блокирана, сметките, които споделят този IP адрес, автоматично биват блокирани, като не позволяват от същия IP да се създаде нова сметка, целяща избягване на блокирането. Когато се блокира регистриран потребител, IP адресите на сметката му автоматично също се блокират.
 
Има вътрешна променлива за автоматично изтичане на срока на блокиране, на която е зададена стойност 24 часа, което означава, че когато даден потребител е блокиран неопределено, неговият IP адрес ще бъде автоматично отблокиран 24 часа след като за последен път е имал достъп до дадена страница.
 
== Случайно блокиране ==
Понякога може да се окаже, че потребители с динамични IP адреси са блокирани случайно, защото техният текущ адрес преди това е използван от вандал или потребител, срещу когото има твърда забрана за редактиране. Това блокиране ще изчезне, ако потребителят може да промени IP адреса си. Ако това е невъзможно, за блокирането трябва да се съобщи на най-близкия благосклонен администратор по електронната поща - – вижте [[Специални:Listadmins|Списък на администраторите]] за подходящ кандидат.
 
Понякога може да се окаже, че потребители с динамични IP адреси са блокирани случайно, защото техният текущ адрес преди това е използван от вандал или потребител, срещу когото има твърда забрана за редактиране. Това блокиране ще изчезне, ако потребителят може да промени IP адреса си. Ако това е невъзможно, за блокирането трябва да се съобщи на най-близкия благосклонен администратор по електронната поща - вижте [[Специални:Listadmins|Списък на администраторите]] за подходящ кандидат.
 
Потребител, който действува в стила на потребител, срещу който има наложена забрана, или на известен вандал, или си играе на вандализъм, също може да бъде случайно блокиран. За да избегнете този проблем не действайте по този начин. "[http://www.jargon.net/jargonfile/d/Dontdothatthen.html Просто не го правете]". Препоръчително е да редактирате така, че да покажете своята благонадеждност, а не да си създавате репутация на неблагонадежден.
 
== Как се блокира ==
Администраторите могат да отидат на [[Special:Specialpages|Специални страници]] и да изберат препратка "Блокиране„Блокиране на потребител"потребител“. Тя ще ги отведе на специалната страница [[Special:Blockip|Блокиране на потребител]], където има по-нататъшни инструкции. До [[Special:Blockip|Блокиране на потребител]] може да се достигне и от препратка [блокиране], която се появява до всеки нерегистриран потребител в [[Special:Recentchanges|Последните промени]].
 
Сроковете на блокиране са дадени в стандартен формат на GNU, който е описан в [http://www.gnu.org/software/tar/manual/html_chapter/tar_7.html ръководството на tar]. Алтернативно, срокът на блокирането може да бъде "indefinite"„indefinite“ (неопределен) или "infinite"„infinite“ (безкраен), което означава, че блокирането е постоянно, докато някой администратор не отблокира сметката.
Администраторите могат да отидат на [[Special:Specialpages|Специални страници]] и да изберат препратка "Блокиране на потребител". Тя ще ги отведе на специалната страница [[Special:Blockip|Блокиране на потребител]], където има по-нататъшни инструкции. До [[Special:Blockip|Блокиране на потребител]] може да се достигне и от препратка [блокиране], която се появява до всеки нерегистриран потребител в [[Special:Recentchanges|Последните промени]].
 
Сроковете на блокиране са дадени в стандартен формат на GNU, който е описан в [http://www.gnu.org/software/tar/manual/html_chapter/tar_7.html ръководството на tar]. Алтернативно, срокът на блокирането може да бъде "indefinite" (неопределен) или "infinite" (безкраен), което означава, че блокирането е постоянно, докато някой администратор не отблокира сметката.
 
Ако не посочите срок за блокиране, ще видите съобщение за грешка.
 
== Блокиране на поредица IP адреси ==
Блокиране на поредица IP адреси се използва в случаите, когато даден потребител-вандал или рушител бива блокиран няколко пъти, но той се появява пак с различен IP адрес. В много случаи блокирането на поредица IP адреси може да засегне и някои коректни потребители. Затова, блокирането на поредица IP адреси трябва да се използва само когато разрушителното поведение е толкова често и упорито, че останалите методи са неефективни. Това е предмет на обсъждане, като трябва да се вземе предвид и евентуалният брой коректни потребители, които може да бъдат засегнати.
 
Блокиране на поредица IP адреси се използва в случаите, когато даден потребител-вандал или рушител бива блокиран няколко пъти, но той се появява пак с различен IP адрес. В много случаи блокирането на поредица IP адреси може да засегне и някои коректни потребители. Затова, блокирането на поредица IP адреси трябва да се използва само когато разрушителното поведение е толкова често и упорито, че останалите методи са неефективни. Това е предмет на обсъждане, като трябва да се вземе предвид и евентуалният брой коректни потребители, които може да бъдат засегнати.
 
Когато се използва блокиране на поредица IP адреси, то трябва да бъде за възможно най-кратко време.
 
Функцията "блокиране„блокиране на поредица IP адреси"адреси“ трудно се използва правилно, защото изисква познания по двоична аритметика. Има определени ограничения при нейното прилагане, изискващи началният и крайният адрес да бъдат числа, точно кратни на разстоянието между тях, което трябва да бъде степен на числото две. За подробности, вижте [[:mw:Help:Range blocks]].
 
== Отблокиране ==
 
== Вижте също ==
* [[Special:Ipblocklist|Списък на блокирани IP-адреси и потребители]]
 
*
[[Special:Ipblocklist|Списък на блокирани IP-адреси и потребители]]
 
{{Превод от|en|Wikipedia:Blocking policy|105116062}}
 
[[Категория:Уикипедия:Политика на Уикипедия|Политика за блокиране]]
 
[[ml:വിക്കിപീഡിയ:തടയല്‍ നയം]]

Навигация