Американско общество за изследване на психиката — Други езици