Луций Валерий Флак (консул 195 пр.н.е.) — Други езици