Министерство на правосъдието (Северна Македония) — Други езици