Разорението на тракийските българи през 1913 година — Други езици