Списък на владетелите на Персия и Иран

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Persepolis The Persian Soldiers.jpg

Това е Списък на владетелите на Персия и Иран:

Съдържание

Древност (предислямско време)[редактиране | редактиране на кода]

Царство Елам (2550 пр.н.е.–636 пр.н.е.)[редактиране | редактиране на кода]

виж: de: Списък на владетелите на Елам

Мана (728–715 пр.н.е.)[редактиране | редактиране на кода]

„1. Мидия-Конфедерация“ (715–653 пр.н.е.)[редактиране | редактиране на кода]

Скитите (в Персия: 653–625 пр.н.е.)[редактиране | редактиране на кода]

 • Арбака, Арфаксад и Арбакес, 653–625 пр.н.е. (по Херодот)

„2. Мидия-Конфедерация“ (625 пр.н.е.–550 пр.н.е.)[редактиране | редактиране на кода]

Ахеменидска империя
Партска империя
Сасанидската империя по времето на Хосров I
Umaiyadenreich

Ахемениди (550–330 пр.н.е.)[редактиране | редактиране на кода]

Аргеади (в Персия 331–310 пр.н.е.)[редактиране | редактиране на кода]

Селевкиди (312–164 пр.н.е.)[редактиране | редактиране на кода]

Парти/Арсакиди (247 –224 г.)[редактиране | редактиране на кода]

Сасаниди (224–651)[редактиране | редактиране на кода]

Средновековие[редактиране | редактиране на кода]

Праведни халифи“ (в Персия: 642-661)[редактиране | редактиране на кода]

Умаяди (661–750)[редактиране | редактиране на кода]

Абасиди (748–1258)[редактиране | редактиране на кода]

Тахириди (в Персия: 821–880/81)[редактиране | редактиране на кода]

 • Abu t-Tayyib Tahir (I.) b. Husain b. Musab b. Ruzaiq al-Chuzai, 821–822
 • Talha b. Tahir, 822–828
 • Abdullah b. Tahir, 828–845
 • Tahir (II.) b. Abdullah, 845–862
 • Muhammad b. Tahir, 862–873
 • al-Husain b. Tahir, 876–880/81

(Заидитските) Алавиди от Табаристан (864–928)[редактиране | редактиране на кода]

 • al-Hasan b. Zaid, 864–884
 • Abu l-Husain Ahmad b. Muḥammad al-Qaim, 884
 • Muhammad b. Zaid, 884–900
 • al-Hasan b. Ali al-Utrusch, 914–917
 • Hasan b. al-Qasim, 917–928
 • Abu l-Husain Ahmad b. Hasan, 917–923
 • Abu l-Qasim Dschafar b. Hasan, 917–925
 • Abu Ali Muhammad b. Ahmad, 925-926
 • Ismail b. Dschafar, ca. 925 und 930
 • Abu Dschafar Muhammad, ca. 926-943

Сафариди (861–1003)[редактиране | редактиране на кода]

Лаитиди[редактиране | редактиране на кода]

 • Abu Jusuf Jaqub b. al-Laith as-Saffar, 861–879
 • Abu Hafs Amr b. al-Laith, 879–900
 • Abu l-Hasan Tahir b. Muhammad b. Amr, 900–909
 • al-Laith b. Ali b. al-Laith, 909–910
 • Muhammad b. Ali, 910
 • al-Muaddal b. Ali, 910-911
 • Abu Hafs Amr b. Jaqub b. Muhammad b. Amr, 912

Халафиди[редактиране | редактиране на кода]

 • Abu Dschafar Ahmad b. Muhammad b. Chalaf, 923–963
 • Abu l-Husain Tahir b. Muhammad, 963-969
 • Wali d-Daula Abu Ahmad Chalaf b. Ahmad, 963–1003

Саманиди (819–1005)[редактиране | редактиране на кода]

 • Ahmad (I.) b. Asad b. Saman Chuda, 819–864
 • Nasr (I.) b. Ahmad, 864–892
 • al-Amir al-Mahdi Abu Ibrahim Ismail b. Ahmad, 892–907
 • al-Amir asch-Schahid Abu Nasr Ahmad (II.) b. Ismail, 907–914
 • al-Amir as-Said Nasr (II.) b. Ahmad, 914–943
 • al-Amir al-Hamid Nuh (I.) b. Nasr, 943–954
 • al-Amir al-Muayyad (oder al-Muwaffaq) Abu l-Fawaris Abd al-Malik (I.) b. Nuh, 954–961
 • al-Malik al-Muzaffar al-Amir as-Sadid Abu Salih Mansur (I.) b. Nuh, 961–976
 • al-Amir ar-Radi (oder ar-Raschid) Abu l-Qasim Nuh (II.) b. Mansur, 976–997
 • Abu l-Harith Mansur (II.) b. Nuh, 997–999
 • Абд ал Малик II Абу ибн Нух, 999–1000
 • Abu Ibrahim Ismail (II.) al-Muntasir b. Nuh, 1000-1005

Зияриди (931–ок. 1090)[редактиране | редактиране на кода]

 • Abu l-Haddschadsch Mardawidsch b. Ziyar, 931–935
 • Zahir ad-Daula Abu Mansur Wuschmgir b. Ziyar, 935–967
 • Zahir ad-Daula Abu Mansur Bisutun b. Wuschmgir, 967–978
 • Schams al-Maali Abu l-Hasan Qabus b. Wuschmgir, 978–981 и 987–1012
 • Falak al-Maali Manutschihr b. Qabus, 1012–1029
 • Abu Kalidschar Anuschirawan b. Manutschihr, ок. 1029–1049
 • Unsur al-Maali Kai-Kawus b. Iskandar b. Qabus, ок. 1049–1087
 • Gilan-Schah b. Kai-Kawus, ок. 1087–1090

Буиди (932–1062)[редактиране | редактиране на кода]

Буидите от Джибал[редактиране | редактиране на кода]

 • Rukn ad-Daula Abu l-Hasan Ali, 932–947
 • Rukn ad-Daula Abu Ali Hasan, 947–977
 • Muayyid ad-Daula Abu Mansur Buya, 977–983 (в Хамадан и Исфахан)
 • Fachr ad-Daula Abu l-Hasan Ali, 977–997 (в Рея) и 983–997 (в Хамадан и Исфахан)
 • Schams ad-Daula Abu Tahir Fulan, 997–1021 (в Хамадан и Исфахан)
 • Sama ad-Daula Abu l-Hasan Fulan, 1021–ок. 1028 (в Хамадан и Исфахан)
 • Madschd ad-Daula Abu Talib Rustam, 997–1029 (в Рея)

Буидите от Фарс и Хузестан[редактиране | редактиране на кода]

 • Imad ad-Daula Abu l-Hasan Ali, 934–949
 • Adud ad-Daula Abu Schudscha Fana Chusrau, 949–983
 • Scharaf ad-Daula Abu l-Fawaris Schirzil, 983–990
 • Samsam ad-Daula Abu Kalidschar Marzuban, 990–998
 • Baha ad-Daula Abu Nasr Firuz, 998–1012
 • Sultan ad-Daula Abu Schudscha, 1012–1024
 • Imad ad-Din Abu Kalidschar, 1024–1048
 • al-Malik ar-Rahim Abu Nasr Chusrau Firuz, 1048–1055
 • Abu Mansur Fulad Sutun, 1055–1062

Буидите от Кирман[редактиране | редактиране на кода]

 • Muizz ad-Daula Abu l-Husain Ahmad, 936–949
 • Adud ad-Daula Abu Schudscha Fana Chusrau, 949–983
 • Samsam ad-Daula Abu Kalidschar Marzuban, 983–998
 • Baha ad-Daula Abu Nasr Firuz, 998–1012
 • Qawam ad-Daula Abu l-Fawaris, 1012–1028
 • Imad ad-Din Abu Kalidschar Marzuban, 1028–1048

Газневиди (в Персия: ок. 1003–1040)[редактиране | редактиране на кода]

Какуиди (ок. 1007–1141)[редактиране | редактиране на кода]

 • Ala ad-Daula Abu Dschafar Muhammad b. Rustam Duschmanziyar, ок. 1007–1041
 • Schams al-Mulk Zahir ad-Din Abu Mansur Faramurz b. Muhammad, 1041–ок. 1063
 • Ala ad-Daula Abu Kalidschar Garschasp (I.) b. Muhammad, 1041–ок. 1148 (в Хамадан)
 • Ala ad-Daula (или Muayyid ad-Daula) Abu Mansur Ali b. Faramurz, ?–1095
 • Ala ad-Daula Adud ad-Din Abu Kalidschar Garschasp (II.), 1095–ок. 1141

Насридите (1030–1225)[редактиране | редактиране на кода]

 • Tadsch ad-Din (I.) Abu l-Fadl Nasr b. Ahmad, 1030–1031, 1034–1036 и 1038–1073
 • Baha ad-Daula Tahir b. Nasr, 1073–1088
 • Badr ad-Daula Abu l-Abbas b. Nasr, 1088–1090
 • Baha ad-Daula Chalaf b. Nasr, 1090–1106
 • Tadsch ad-Din (II.) Abu l-Fadl (oder: Abu l-Fath) Nasr b. Chalaf, 1106–1164
 • Schams ad-Din Muhammad (или: Ahmad) b. Nasr, 1164–1169
 • Tadsch ad-Din (III.) Harb b. Izz al-Muluk Muhammad b. Nasr, 1169–1213
 • Yamin ad-Din Bahram-Schah b. Harb, 1213–1221
 • Tadsch ad-Din (IV.) Nusrat (или: Nasr) b. Bahram-Schah, 1221–1222
 • Schihab ad-Din Mahmud b. Harb, 1221
 • Rukn ad-Din Mahmud b. Bahram-Schah, 1221–1222
 • Abu l-Muzaffar Ali b. Harb, 1222
 • Ala ad-Din Ahmad b. Nasir ad-Din Uthman b. Harb, 1223–1225
 • Uthman-Schah b. Nasir ad-Din Uthman, 1225

Селджуците (в Персия: 1038–1194)[редактиране | редактиране на кода]

Велики Селджук[редактиране | редактиране на кода]

Керман-Селджуци[редактиране | редактиране на кода]

Атабеги от Азербайджан (ок. 1136-1225)[редактиране | редактиране на кода]

 • Schams ad-Din Eldigüz, 1136–1175
 • Nusrat ad-Din Abu Dschafar Dschahan-Pahlavan Muhammad b. Eldigüz, 1175–1186
 • Muzaffar ad-Din Qizil-Arslan Uthman b. Eldigüz, 1186–1191
 • Nusrat ad-Din Abu Bakr Muhammad b. Dschahan-Pahlavan, 1191–1210
 • Qutlugh-Inantsch, 1191–ca. 1196 (в Джибал)
 • Muzaffar ad-Din Özbeg Muhammad b. Dschahan-Pahlavan, 1210–1225

Атабегите от Язд (ок. 1141–1318)[редактиране | редактиране на кода]

 • Rukn ad-Din Sam b. Vardanruz, ок. 1141–1188
 • Izz ad-Din Langar b. Vardanruz, ок. 1188–1207
 • Muhyi d-Din Vardanruz b. Langar, 1207–1219
 • Qutb ad-Din Abu Mansur Isfahsalar b. Langar, 1219–1229
 • Mahmud-Schah b. Abi Mansur Isfahsalar, 1229–1241
 • Salghur-Schah b. Mahmud-Schah, 1241–1252
 • Togha(n)-Schah b. Salghur-Schah, 1252–1272
 • Ala ad-Daula b. Togha(n)-Schah, 1272–1275
 • Yusuf-Schah b. Togha(n)-Schah, 1275–1297
 • Haddschi-Schah b. Yusuf-Schah, ок. 1315–1318

Хорезм-шахове от династията на Анущегинидите (в Персия: 1142–1231)[редактиране | редактиране на кода]

Салгуриди/Атабегите от Фарс (1148-1282)[редактиране | редактиране на кода]

 • Muzaffar ad-Din Sunqur b. Maudud, 1148–1161
 • Muzaffar ad-Din Zangi b. Maudud, 1161–1175 (или 1161–1178)
 • Tekele (oder Degele) b. Zangi, 1175–1198 (или 1178–1198)
 • Muzaffar ad-Din Abu Schudscha Sad (I.) b. Zangi, 1198–1126
 • Muzaffar ad-Din Abu Bakr Qutlugh-Chan b. Sad, 1126–1260
 • Muzaffar ad-Din Sad (II.) b. Qutlugh-Chan, 1260
 • Adud ad-Din Muhammad b. Sad, 1260–1262
 • Muzaffar ad-Din Muhammad-Schah b. Salghur-Schah b. Sad, 1262–1263
 • Muzaffar ad-Din Seldschuq-Schah b. Salghur-Schah, 1263
 • Muzaffar ad-Din Abisch-Chatun b. Sad, 1263–1282 (от 1264 заедно с Mengü-Temür b. Hülegü)

Хазараспиди/Атабегите от Велик Лурестан (1148–1424)[редактиране | редактиране на кода]

 • Abu Tahir (b. Ali?) b. Muhammad, 1148–1161
 • Nusrat ad-Din Hazarasp b. Abi Tahir, 1203/04 до 1229 или 1252/53
 • Imad ad-Din b. Hazarasp (упр. евентуално след смъртта на баща си)
 • Nusrat ad-Din Kalha b. Hazarasp (упр. евентуално след смъртта на баща си)
 • Tekele (oder Degele) b. Hazarasp, ок. 1257/58–1259
 • Schams ad-Din Alp-Arghu(n) b. Hazarasp, ок. 1259–1274
 • Yusuf Schah (I.) b. Alp-Arghu(n), ок. 1274–1288
 • Afrasiyab (I.) b. Yusuf Schah, ок. 1288–1296
 • Nusrat ad-Din Ahmad b. Alp-Arghu(n), 1296 до 1330 или 1333
 • Rukn ad-Din Yusuf Schah (II.) b. Ahmad, 1330 или 1333 до 1339
 • Muzaffar ad-Din Afrasiyab (II.) Ahmad (b. Yusuf Schah или b. Ahmad?), 1339–1355
 • Naur al-Ward b. Afrasiyab, 1355
 • Schams ad-Din Paschang (b. Yusuf Schah?), 1355–1378
 • Pir Ahmad b. Paschang, 1378–1408
 • Abu Said b. Pir Ahmad, ок. 1408–1417
 • Schah Husein b. Abi Said, ок. 1417–1424
 • Ghiyath ad-Din b. Kawus b. Huschang b. Paschang, 1424

Гуриди (в Персия: ca. 1175–1206)[редактиране | редактиране на кода]

 • Ghiyath ad-Din Abu l-Fath Muhammad b. Sam (1163–1203)
 • Muizz ad-Din Muhammad b. Sam (1203–1206)

Qutlughchanidi (1222–1306)[редактиране | редактиране на кода]

 • Nasir ad-Dunya wa-d-Din Abu l-Fawaris Baraq Hadschib, 1222–1235
 • Qutb ad-Din Abu l-Fath Muhammad, 1235–1236 и 1252–1257
 • Rukn ad-Din Mubarak b. Baraq, 1236–1252
 • Qutb ad-Din/Ismat ad-Dunya wa-d-Din Qutlugh-Terken, 1257–1282 (за Haddschadsch-Sultan b. Muhammad)
 • Dschalal ad-Din Abu l-Muzaffar Soyurghatmisch b. Muhammad, 1282–1292
 • Safwat ad-Din Padischah-Chatun bt. Muhammad, 1292–1295
 • Muzaffar ad-Din Abu l-Harith Muhammad Schah-Sultan b. Haddschadsch-Sultan, 1296–1304
 • Qutb ad-Din Schah-Dschahan b. Soyurghatmisch, 1304–1305

Илханатите (1256–1388)[редактиране | редактиране на кода]

Музафариди (1314–1393)[редактиране | редактиране на кода]

 • Mubariz ad-Din Muhammad ibn Muzaffar, 1314–1358
 • Dschamal ad-Din Abu l-Fawaris Schah-i Schudscha, 1358–1364 и 1366–1384
 • Qutb ad-Din Schah Mahmud, 1364–1366
 • Mudschahid ad-Din Zain al-Abidin Ali, 1384–1387
 • Imad ad-Din Sultan Ahmad, 1387–1391 (в Кирман)
 • Schah Yahya, 1387–1391 (в Шираз)
 • Sultan Abu Ishaq, 1387–1391 (в Шираджан)
 • Schah Mansur, 1391–1393

Сарбадарите (1332–1386)[редактиране | редактиране на кода]

 • Abd ar-Razzaq b. Fadl Allah, 1332–1338
 • Wadschih ad-Din Masud b. Fadl Allah, 1338–1343
 • Muhammad Ay-Temür, 1343–1346
 • Chvadscha Tadsch ad-Din Ali b. Schams ad-Din Tschischumi, 1347–1351
 • Yahya Karavi, 1351–1357
 • Luft Allah b. Wadschih ad-Din Masud, между 1351–1362
 • Amir Wali, 1351–1362 (в Астарабад)
 • Haidar Qassab, 1351–1362
 • Hasan Damghani, 1351–1362
 • Chvadscha Ali b. Muayyad, 1362–1376 и 1379–1386
 • Rukn ad-Din, 1376–1379

Тимуридите (в Персия: ок. 1380–1507)[редактиране | редактиране на кода]

Владетели на цялото царство[редактиране | редактиране на кода]

Тимуридите от Западна Персия[редактиране | редактиране на кода]

 • Dschalal ad-Din Miran-Schah, 1393–1404
 • Pir Muhammad, 1404–1409 (във Фарса)
 • Rustam, 1404–1409 (в юга на персийски Ирак)
 • Chalil Sultan, 1409 (в Рая)
 • Baiqara, 1409–1412 (във Фарс)
 • Iskandar, 1412–1414 (първо във Фарс, после в персийски Ирак)

Тимуридите от Хорасан[редактиране | редактиране на кода]

 • Abu l-Qasim Babur, 1447–1457
 • Schah Mahmud, 1457
 • Ibrahim, 1457–1459
 • Husain, 1469–1470 и 1470–1506
 • Yadgar Muhammad, 1470
 • Badi az-Zaman, 1506–1507
 • Muzaffar Husain, 1506–1507

Ново време[редактиране | редактиране на кода]

Сефевиди (1501–1765)[редактиране | редактиране на кода]

Хотаки династия (в Персия: 1722–1729)[редактиране | редактиране на кода]

Афшариди (1736–1796)[редактиране | редактиране на кода]

Занд-Принцове (1751–1794)[редактиране | редактиране на кода]

Каджари (1794–1925)[редактиране | редактиране на кода]

Пахлави-династия (1925–1979)[редактиране | редактиране на кода]

Върховни водачи на Иран на Ислямска република Иран (1979 до днес)[редактиране | редактиране на кода]