Списък на градовете в Норвегия

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Норвегия се дели на 19 фюлкета (провинции), които от своя страна са съставени от 431 комуни. Към 1 януари 2007 в страната има 917 населени места, от които 96 са със статут на град. В много случаи няколко населени места образуват градски агломерации, концентрирани около един град-ядро. Такъв е случаят с Осло, който към 1 октомври 2010 има население от 597 хиляди души, а агломерацията му е с население от 912 100 души. Столичната метрополия обхваща част от населението на няколко фюлкета и възлиза на 1 422 500 души, което около 25% от населението на цяла Норвегия.

В посочената таблица са показани всички градове с население над 10 000 души към 2007 година. Осло е включен като агломерация, в която са включени самият град, предградията и прилежащи населени места. Включени са трите основни градски агломерации в страната, а посочените цифри отговарят на комбинираното население от съставните им части.

Име Герб 1990 2001 2007
прогноза
Фюлке
1. Осло Oslo komm.svg 685.530 782.738 839.423 Осло
2. Берген Bergen våpen.svg 187.382 208.554 220.418 Хордалан
3. Ставангер-Саннес Stavanger komm.svg 126.775 165.558 181.280 Ругалан
4. Тронхайм Trondheim komm.svg 130.522 142.583 152.845 Сьор-Трьонелаг
5. Фредрикста-Сарпсборг Fredrikstad komm.svg 89.951 94.740 99.227 Йостфол
6. Драмен Drammen komm.svg 58.717 86.732 93.006 Бюскерю
7. Пошгрун-Шиен Porsgrunn komm.svg 64.500 83.409 85.812 Телемарк
8. Кристиансан Kristiansand komm.svg 54.267 62.209 65.636 Вест-Агдер
9. Тромсьо Tromsø komm.svg 41.650 50.523 53.622 Тромс
10. Тьонсберг Tønsberg komm.svg 38.333 43.346 46.091 Вестфол
11. Олесун Ålesund komm.svg 32.288 35.832 45.299 Мьоре ог Ромсдал
12. Хаугесун Haugesund komm.svg 32.647 39.112 41.183 Ругалан
13. Мос Moss komm.svg 29.363 33.081 40.217 Йостфол
14. Санефьор Sandefjord komm.svg 32.718 37.229 40.211 Вестфол
15. Будьо Bodø komm.svg 30.339 32.609 35.618 Хордалан
16. Арендал Arendal komm.svg 24.985 30.153 31.442 Ауст-Агдер
17. Хамар Hamar komm.svg 27.569 27.514 29.479 Хедмарк
18. Ларвик Larvik komm.svg 20.594 22.549 23.359 Вестфол
19. Халден Halden komm.svg 20.156 21.621 22.339 Йостфол
20. Лилехамер Lillehammer komm.svg 16.754 18.850 19.638 Оплан
21. Хаща Harstad kommunevapen.svg 15.635 19.256 19.573 Тромс
22. Молде Molde komm.svg 16.685 18.363 18.631 Мьоре ог Ромсдал
23. Конгсберг Kongsberg komm.svg 15.032 17.123 18.136 Бюскерю
24. Йовик Gjøvik komm.svg 15.514 17.021 17.987 Оплан
25. Хутен Horten Kommune.svg 16.043 17.151 17.940 Вестфол
26. Му и Рана Rana komm.svg 19.298 17.839 17.830 Норлан
27. Ашьою Askøy komm.svg 14.366 15.579 17.754 Хордалан
28. Кристиансун Kristiansund komm.svg 17.093 16.769 16.820 Мьоре ог Ромсдал
29. Нарвик Coat of arms of Narvik.svg 13.873 14.078 13.944 Норлан
30. Хьонефос 10.582 13.694 13.930 Бюскерю
31. Йесхайм 6.392 10.852 13.385 Акешхус
32. Алта Alta komm.svg 9.607 11.754 13.128 Финмарк
33. Елверум Elverum komm.svg 10.680 12.149 13.051 Хедмарк
34. Ашим Askim komm.svg 11.330 12.077 12.696 Йостфол
35. Ши Ski komm.svg 11.299 12.023 12.687 Акешхус
36. Дрьобак 8.508 10.963 11.853 Акешхус
37. Стайнхер Steinkjer komm.svg 10.004 10.935 11.338 Нор-Трьонелаг
38. Несодтанген 9.212 10.492 11.285 Алешхус
39. Лайрвик 9.824 10.806 11.237 Хордалан
40. Конгсвингер Kongsvinger komm.svg 10.784 11.023 11.181 Хедмарк
41. Венесела Vennesla komm.svg 8.335 10.933 11.057 Вест-Агдер
42. Стьордалсхалсен 9.387 9.276 10.494 Нор-Трьонелаг
43. Мандал Vennesla komm.svg 8.699 9.785 10.372 Вест-Агдер
44. Гримста Grimstad komm.svg 7.558 9.197 10.133 Ауст-Агдер