Реки в Русия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Списък на реките в Русия)
Река Москва в столицата Москва

Описание на водосборните басейни[редактиране | редактиране на кода]

По данни на Държавния воден регистър на Русия броят на реките в страната над 10 км е около 3,2 млн. броя. Те принадлежат към четири главни водосборни басейна, които от своя страна страна се делят на второстепени (морски) водосборни басейни: Атлантически океан (Черно море, Азовско море и Балтийско море); Северен ледовит океан (Баренцево море, Бяло море, Карско море, море Лаптеви, Източносибирско море и Чукотско море); Тихи океан (Берингово море, Охотско море и Японско море) и Вътрешни безотточни области (Каспийско море, междуречие ВолгаУрал, безотточна област в басейна на река Об и басейн на езерото Убсу Нур)

Около 65% от територията на Русия принадлежи към водосборния басейн на Северния ледовит океан и неслучайно тук са най-дългите и с най-големи водосборни басейни реки на страната — общо 2522 реки над 100 км (72% от всички реки над 100 км в Русия), от които 37 над 1000 км (70% от всички „хилядници“). Втори по големина са Вътрешните безотточни области — около 20%, като на първо място е водосборния басейн на Каспийско море с трите големи реки вливащи се в него — Волга (най-голямата европейска река), Урал и Терек. Около 10% от територията на страната попада в Тихоокеанския водосборен басейн с двете големи реки Амур и Анадир, а останалите 5% от площта на Русия принадлежат към водосборния басейн на Атлантическия океан.

Карта на водосборния басейн на най-голямата река в РусияОб

Реки по водосборни басейни[редактиране | редактиране на кода]

Водосборен басейн Над
1000 km
От 500
до 999 km
От 200
до 499 km
От 100
до 199 km
Общо
Атлантически океан в т.ч.: 5 9 48 104 166
Черно море 2 3 7 10 22
Азовско море 2 4 25 41 72
Балтийско море 1 2 16 53 72
Северен ледовит океан в т.ч.: 37 122 648 1726 2533
Баренцево море 1 3 26 74 104
Бяло море 1 8 36 145 190
Карско море 20 58 323 800 1201
море Лаптеви 11 40 171 479 701
Източносибирско море 4 13 87 214 318
Чукотско море 5 14 19
Тихи океан в т.ч.: 5 14 113 337 469
Берингово море 1 2 24 74 101
Охотско море 4 11 86 257 358
Японско море 1 3 6 10
Безотточни области в т.ч.: 6 21 91 238 356
Каспийско море 6 17 86 238 347
Други безотточни райони 4 5 9
ОБЩО 53 165 900 2405 3523

От таблицата е видно, че в Русия има 3532 броя реки с дължина над 100 км, от които:

  • от 100 до 199 км – 2405 реки;
  • от 200 до 499 км – 900 реки;
  • от 500 до 999 км – 165 реки;
  • над 1000 км – 53 реки.

Указания за ползване на списъците[редактиране | редактиране на кода]

Списъкът на реките в Русия е поделен на 4 подсписъка: • Списък на реките в Русия (водосборен басейн на Атлантическия океан) • Списък на реките в Русия (водосборен басейн на Северния ледовит океан) • Списък на реките в Русия (водосборен басейн на Тихия океан) • Списък на реките в Русия (водосборен басейн на безотточните области).

В тях са описани всички реки над 100 км в Европейската територия на страната и всички реки над 200 км в Азиатската част. Списъкът е съставен на следния принцип: океанморерека – приток от първи порядък – приток от втори порядък и т.н. Пред всеки от притоците, независимо от кой порядък са, е поставен километърът, на които се влива в главната река, като километрите са отчетени от устието към извора на реката с по-висок порядък. Изключения правят тези реки, които не се вливат директно в реката от по-горен порядък, а в някой неин проток, ръкав или близко езеро. Със съответната стрелка са показани кой приток от коя страна на реката се влива: → ляв приток, ← десен приток, считано по посоката на течението на реката с по-голям порядък.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Списък на реките в Русия по дължина

Източници[редактиране | редактиране на кода]