Списък на реките в Русия (водосборен басейн на Северния ледовит океан)

от Уикипедия, свободната енциклопедия

В списъка са включени всички реки над над 200 км, принадлежащи към басейна на Северния ледовит океан. (Във водосборните басейни на Баренцево и Бяло море са включени всички реки над 100 км). Към водосборния басейн на Северния ледовит океан на територията на Русия попадат водосборните басейни на: Баренцево море, Бяло море, Карско море, море Лаптеви, Източносибирско море и Чукотско море.

Списъкът е съставен на следния принцип: море – река – приток от първи порядък – приток от втори порядък и т.н. Пред всеки от притоците, от втори порядък нататък, е поставен километърът, на които се влива второстепенната в главната река, като километрите са отчетени от устието към извора на реката с по-висок порядък в съответствие с „Държавния воден регистър на Русия“. Притоците са подредени от извора към устието на реката от по-голям порядък. Изключения правят тези реки, които не се вливат директно в реката от по-горен порядък, а в някой неин проток, ръкав или близко езеро. Със съответната стрелка са показани кой приток от коя страна на реката се влива: → ляв приток, ← десен приток, считано по посоката на течението на реката с по-голям порядък. След името на съответната река са показани нейната дължина (в км) и площта на водосборния ѝ басейн (в км2). Ако част от реката или част от водосборния ѝ басейн се намира извън пределите на Русия има звездичка (*) или число показващо километрите само на територията на Русия.

Разпределение по басейни[редактиране | редактиране на кода]

Водосборен басейн Над
1000 км
От 500
до 999 км
От 200
до 499 км
От 100
до 199 км
Общо
Баренцево море 1 3 26 74 104
Бяло море 1 8 36 145 190
Карско море 20 58 323 800 1201
море Лаптеви 11 40 171 479 701
Източносибирско море 4 13 87 214 318
Чукотско море 5 14 19
Северен ледовит океан (общо) 37 122 648 1726 2533

Баренцево море[редактиране | редактиране на кода]

Река Печора в района на град Печора, Република Коми
 • 42 ← Когел 193 / 2680
 • 94 → Расъю 112 / 816
 • 14 → Сойва 154 / 1790
 • 1288 → Веля 173 / 4110
 • 1145 → Лемъю 197 / 4310
 • 1100 ← Подчере 178 / 2710
 • 1037 ← Щугор 300 / 9660
 • 53 ← Болшой Паток 121 / 2520
 • 868 → Кожва 194 / 9560
 • 50 ← Чикшина 153 / 4540
 • 48 → Вадма 114 / 1140
 • 457 ← Воркута 182 / 4550
 • 325 → Лемва 180 / 9650
 • 36 ← Пага 108 / 1900
 • 7 ← Юнъяха 153 / 2570
 • 73 ← Лек-Нерцета 157 / 1010
 • 171 → Вангир 112 / 1450
 • 97 ← Кожим 202 / 5180
 • 38 ← Болшая Инта 105 / 1180
 • 58 ← Хоседаю 167 / 2630
 • 345 → Колвавис 146 / 1780
 • 256 → Сандивей 148 / 3550
 • 175 ← Серчейю 133 / 2470
 • 112 ← Юръяха 185 / 3180
 • 324 ← Айюва 193 / 2950
 • 316 → Ухта 199 / 4510
 • 88 ← Себис 230 / 4260
 • 85 ← Болшой Томан 125 / 893
 • 65 ← Уса 132 / 1030
 • 116 ← Болшая Пула 172 / 1560
 • 104 → Сойма 133 / 3450
 • 80 ← Болшая Янгита 119 / 952
 • 82 ← Куя 186 / 3600
 • Нерута 107 / 1250
 • Хилчую 139 / 1200
 • Чорная 308 / 7290
 • 104 ← Уреряха 162 / 2020
 • Науляха 104 / 853
 • Море-Ю 272 / 4530
 • Толотаяха 120 / 783
 • Коротаиха 199 / 12 700
 • 199 ← Сядейю 111 / 580
 • 140 ← Хейяха 152 / 3480
 • 36 ← Янгарей 123 / 1370

Бяло море[редактиране | редактиране на кода]

Река Северна Двина в района на град Архангелск
 • 77 ← Пурнач 137 / 1600
 • 97 ← Пана 114 / 2890
 • Тумча 172 / 5240 (влива се в езерото Тумчозеро)
 • Кем 191 / 27 700
 • 75 → Онда 197 / 4080
 • 50 → Тунгуда 128 / 1830
 • 13 ← Болшая Порма 118 / 758
 • 250 ← Моша 131 / 8450
 • 230 → Икса 128 / 1880
 • 85 ← Кодина 183 / 2700
 • 22 ← Мудюга 119 / 642
 • Уфтюга 117 / 1280 (влива се в Кубенското езеро)
 • Кубена 368 / 11 000 (влива се в Кубенското езеро)
 • 137 → Сямжена 117 / 1930
 • 494 ← Вологда 155 / 3030
 • 494 ← Лежа 178 / 3550
 • 433 → Двиница 174 / 2400
 • 331 ← Нолшма 157 / 1540
 • 170 → Уфтюга 134 / 2360
 • 70 ← Стрелна 104 / 972
 • 53 → Верхная Ерга 140 / 1270
 • 46 → Нижная Ерга 135 / 616
 • 744 ← Юг 574 / 35 600
 • 245 → Кичменга 208 / 2330
 • 176 ← Ентала 121 / 1450
 • 120 ← Пушма 171 / 2520
 • 35 ← Луза 574 / 18 300
 • 379 ← Лопю 107 / 1030
 • 259 ← Поруб 127 / 707
 • 179 ← Лехта 146 / 1190
 • 102 ← Лала 172 / 1010
 • 89 ← Залеска Лала 101 / 619
Река Вичегда в района на село Ирта Архангелска област
 • 963 ← Чер-Вичегодская 113 / 842
 • 942 ← Вол 174 / 1810
 • 818 → Тимшер 129 / 1200
 • 814 → Южная Милва 132 / 1510
 • 796 → Лопю 131 / 1310
 • 785 → Нем 260 / 4230
 • 124 → 101 / 1040
 • 46 → Ън 114 / 716
 • 709 → Северная Келтма 155 / 7960
 • 550 ← Вишера 247 / 8780
 • 54 → Лимва 105 / 757
 • 527 → Угдим 116 / 843
 • 493 → Локчим (Люкчим, Лекчим) 263 / 6600
 • 155 Лопю 105 / 647
 • 284 ← Лепъю 131 / 2340
 • 140 → Болшая Визинга 167 / 1970
 • 135 → Малая Визинга 156 / 1880
 • 99 ← Лепъю 105 / 1050
 • 341 → Пожег 137 / 2480
 • 298 ← Вим 499 / 25 600
 • 319 ← Вориква 170 / 1730
 • 276 → Кедва 100 / ?
 • 185 → Коин 136 / 1670
 • 160 ← Йолва 255 / 3340
 • 154 → Весляна 138 / 4620
 • 130 ← Пожег 126 / 1920
 • 96 ← Чуб 127 / 1630
 • 200 ← Яренга 281 / 5140
 • 197 → Шиес 103 / 1040
 • 99 → Верхная Лупя 175 / 1520
 • 54 → Нижная Лупя 103 / 991
 • 48 → Вилед 321 / 5610
 • 140 → Великая Охта 113 / 1140
 • 6 → Лименда 100 / 961
 • 638 ← Уфтюга 236 / 6300 (влива се в протока Песчанский Полой)
 • 128 → Мотма 119 / 712
 • 19 ← Лахома 120 / 1580
 • 526 ← Ерга 159 / 1660
 • 509 ← Верхная Тойма 100 / 1200
 • 502 → Сойга 119 / ?
 • 462 ← Нижная Тойма 165 / 1740
 • 442 → Кодима 182 / 1570
 • 362 → Вага 575 / 44 800
 • 371 → Пежма 137 / 1450
 • 369 ← Кулой 206 / 3300
 • 29 ← Коленга 150 / 790
 • 78 → Подюга 102 / 1300
 • 261 → Болшая Чурга 121 / 567
 • 259 ← Устя 477 / 17 500
 • 288 ← Болшой Утюкс 62 / 960
 • 5 ← Обил 106 / 493
 • 195 → Уфтюга 124 / 1060
 • 212 → Пуя 172 / 2500
 • 9 → Суланда 126 / 1160
 • 188 → Паденга 169 / 1040
 • 174 → Шелаша 117 / 380
 • 98 → Лед 184 / 2690
 • 48 ← Тарня 100 / 705
 • 58 → Сюма 100 / 722
 • 339 → Пянда 106 / 920
 • 334 ← Ваенга 218 / 3370
 • 36 → Нондрус 103 / 668
 • 242 → Емца 188 / 14 100 (влива се в ръкава Репний)
 • 107 → Шорда 111 / 1040
 • 86 → Пукса 106 / 1110
 • 48 → Тьогра 114 / 885
 • 11 → Ваймуга 152 / 4210
 • 18 ← Калажма 110 / 1240
 • 233 ← Пукшенга 121 / 2230
 • 42 → Шиленга 116 / 334
 • 188 → Обокша 132 / 1500
 • 137 ← Пинега 779 / 42 600
 • 619 ← Илеша 204 / 2250
 • 549 → Вия 181 / 2710
 • 518 ← Шоча 120 / 993
 • 363 ← Явзора 101 / 528
 • 314 → Юла 250 / 5290
 • 269 → Покшенга 170 / 4960
 • 187 ← Ежуга 165 / 2850
 • ← Лодма 138 / 1910
 • Золотица 177 / 1950
 • Койда 126 / 1690
 • Кулой 235 / 19 000
 • 235 → Сотка 115 / 827
 • 213 → Кьолда 104 / 2030
 • 206 → Полта 168 / 1700
 • 119 → Лакя 157 / 1390
 • 117 ← Немнюга 201 / 3630
 • 66 → Корба 123 / 790
 • 54 → Сояна 140 / 5860
 • 653 → Ирва 174 / 2260
 • 618 → Болшая Лоптюга 160 / 2030
 • 62 → Йод 151 / 631
 • 586 → Ус 102 / 917
 • 455 → Писа 164 / 1160
 • 390 ← Пижма 236 / 3830
 • 347 → Низма 123 / 726
 • 337 ← Сула 221 / 2210
 • 315 ← Кима 219 / 2630
 • 242 ← Она 100 / 490
 • 201 → Вашка 605 / 21 000
 • 308 ← Лоптюга 152 / 1620
 • 252 → Йортом 106 / 1910
 • 21 → Мидмас 100 / 736
 • 180 ← Содзим 116 / 982
 • 108 → Зирянска Ежуга 107 / 1220
 • 363 → Блудная 150 / 1390
 • 363 ← Рочуга 152 / 1440
 • 313 ← Варчушка 110 / 869
 • 95 → Чеца 113 / 483
 • 42 ← Лофтура 100 / 1060
 • 20 → Няфта 138 / 1440
 • 81 → Кимжа 158 / 1490
 • Нес 151 / 1860

Карско море[редактиране | редактиране на кода]

 • Кара 257 / 13 400
 • Юрибей 340 / 9740
 • Ясавей-Яха 221 / 4150
 • Мордияха 300 / 8350
 • 61 ← Сьо-Яха 229 / 3230
 • Надуй-Яха 271 / 2890
 • Харасовая 271 / 3480
 • Тиутей-Яха 272 / 3210
 • Венуй-Еуо (Венуй-Яха) 208 / 3770
 • Яходи-Яха (Яда-Яходи-Яха) 239 / 3850
Горното течение на река Об
 • Об 3647 / 2 990 000*
 • 390 ← Аргут 232 / 9550
 • 367 ← Чуя 320 / 11 200
 • 3647 ← Бия 301 / 37 000
 • 3634 → Песчаная 276 / 5660
 • 3626 → Ануй 327 / 6930
 • 3550 → Чариш 547 / 22 200
 • 3508 ← Голяма Речка 258 / 4000
 • 3490 → Алей 858 / 21 100
 • 3409 → Барнаулка 207 / 5720
 • 3333 ← Чумиш 644 / 23 900
 • 2989 ← Берд 363 / 8650
 • 2965 ← Иня 663 / 17 600
 • 2677 ← Том 827 / 62 000
 • 635 → Мрас-Су 338 / 8840
 • 585 → Кондома 392 / 8270
 • 2605 → Шегарка 382 / 12 000
 • 213 ← Бакса 206 / 4800
Река Чулим в района на град Ачинск, Красноярски край
 • 1799 ← Бели Июс 224 / 5370
 • 1417 → Сереж 232 / 5090
 • 1266 → Урюп 223 / 5610
 • 938 ← Кемчуг 441 / 10 300
 • 376 → Кия 548 / 32 200
 • 12 ← Чет 432 / 14 300
 • 339 → Яя 380 / 11 700
 • 209 ← Чичкаюл 450 / 6150
 • 172 ← Улуюл 411 / 8450
 • 2403 → Чая 194 / 27 200
 • 194 → Парбиг 320 / 9180
 • 68 ← Андарма 232 / 3070
 • 194 ← Бакчар 348 / 7310
 • 140 ← Икса 430 / 6130
 • 1290 → Малка Кет 239 / 2420
 • 1116 → Мендел 366 / 3800
 • 956 ← Сочур 301 / 4820
 • 863 → Еловая 331 / 6230
 • 45 → Малка Еловая 205 / —
 • 547 ← Тоголика 200 / 2540
 • 523 ← Орловка 327 / 9010
 • 98 ← Росомаха 237 / 2230
 • 414 ← Лисица 414 / 7980
 • 204 ← Елтирева 332 / 5240
 • 102 ← Пиковка 201 / 1340
 • 33 ← Миткина 40 / —
 • 18 ← Куржина 206 / 2300
 • 11 ← Пайдугина 458 / 8790
 • 2226 ← Пижина (Каилка) 213 / 1050
 • 2189 → Парабел 308 / 25 500
 • 308 ← Кьонга 498 / 8570
 • 308 → Чузик 382 / 9000
Горното течение на река Васюган
 • 652 → Чертала 311 / 6060
 • 636 → Ягилъях 368 / 4680
 • 402 → Махня 211 / 2110
 • 174 ← Нюролка 339 / 6110
 • 114 ← Чижапка 511 / 13 800
 • 25 → Салат 216 / 4280
 • 472 ← Лимбелка 240 / 2150
 • 319 ← Косес 249 / 3610
 • 85 ← Сангилка 335 / 4490
 • ← Киевски Йоган 339 / 4140 (влива се в Киевския проток на река Об)
 • 1926 ← Назинская 204 / 2430
 • 1808 → Ларьоган 216 / 3610
 • 1730 ← Вах 964 / 76 700
 • 662 ← Кисъйоган 205 / 5600
 • 496 ← Кулинигол 367 / 7390
 • 470 → Мегтигъйоган 36 / 7390
 • 36 → Голям Мегтигъйоган 255 / 4170
 • 402 ← Сабун 328 / 15 700
 • 328 → Дълбок Сабун 200 / 3320
 • 328 ← Сармсабун 246 / 3530
 • 195 ← Колекъйоган 457 / 12 200
 • 366 → Нятлонгаягун 208 / 2240
 • 258 → Ентлимиягун 225 / 2740
 • 126 → Ингуягун 235 / 5140
 • 59 → Аган 544 / 32 200
 • 141 ← Ватйоган 296 / 7340
 • 1379 ← Пим 390 / 12 700
 • 153 ← Ай-Пим 258 / 1780
 • 1369 ← Лямин 281 / 15 900
 • 281 → Лямин 2-ой 210 / 3880
Средното течение на река Голям Юган
Река Иртиш в района на град Омск
 • 670 → Сугмутенъях 372 / 2060
 • 191 ← Ньогусъях 293 / 3100
 • 121 ← Малък Юган 521 / 10 200
 • 2 → Голям Балик 243 / 5950
 • → Малък Балик 204 / 2520
 • → Тукан 216 / 2510
 • → Малък Салим 269 / 2900
 • 1172 ← Назим 422 / 15 200
 • 1162 → Иртиш 4248* / 1 643 000*
 • 1831 ← Ом 1091 / 52 600
 • 584 ← Ича 257 / 3570
 • 529 ← Кама 222 / 2680
 • 510 ← Тартас 566 / 16 200
 • 318 ← Чека 295 / 4010
 • 1374 ← Уй 387 / 26 700
 • 1332 → Оша 530 / 21 300
 • 21 → Голям Айов 266 / 6210
 • 1288 ← Шиш 378 / 5270
 • 1174 ← Туй 507 / 8490
Река Ишим в центъра на град Астана, столицата на Казахстан
Долното течение на река Тура в Тюменска област
 • 43 → Ашлик 221 / 3240
 • 994 → Уй 462* / 34 400*
 • 214 → Увелка 234 / 5820
 • 108 ← Тогузак 246* / 8860*
 • 909 ← Убаган 376* / 50 700
 • 437 → Исет 606 / 58 900
 • 353 ← Теча 243 / 7600
 • 218 ← Миас 658 / 21 800
 • 643 ← Тагил 414 / 10 100
 • 295 ← Ница 262 / 22 300
 • 262 → Нейва 294 / 5600
 • 262 ← Реж 219 / 4400
 • 184 → Иска 210 / 2800
 • 116 → Тавда 719 / 88 100
 • 719 ← Сосва 635 / 24 700
 • 203 ← Ляля 258 / 7430
 • 72 → Лобва 222 / —
 • 447 → Носка 374 / 8500
 • 207 ← Лайма 200 / —
 • 432 → Алимка 235 / 4050
 • 422 ← Туртас 241 / 12 100
 • 241 ← Голям Туртас 307 / 3580
 • 241 → Малък Туртас 232 / 2560
 • 764 → Урна 336 / 3780
 • 571 → Имгит 304 / 5980
 • 197 ← Кеум 354 / 3630
 • 908 ← Ес 233 / 2120
 • ← Вор 202 / —
 • 698 → Мулимя 608 / 7810
 • 586 → Голям Тап 504 / 8700
 • 394 ← Кума 530 / 7750
 • 318 → Юконда 324 / 6870
 • 244 ← Катим 217 / 2480
 • 56 → Кама 201 / 2520
 • → Ковенская 201 / 2750
 • → Сеул 254 / 3780
 • 648 ← Казим 659 / 35 600
 • 444 ← Кур-Йох (Сорум) 298 / 2440
 • 138 → Амня 374 / 7210
 • 62 → Лихма 285 / 4120
 • 591 ← Тапсуй 283 / 9430
 • 552 ← Висим 214 / 4220
 • 448 → Воля 226 / —
 • 337 → Ляпин 404 / 27 300
 • 151 → Хулга 218 / 13 100
 • 58 → Голям Кемпаж (Кемпаж) 289 / 6870
 • 148 ← Малка Сосва 484 / 10 400
 • 20 → Пунга 222 / 1170
 • 3 → Вогулка 256 / 6550
 • 511 ← Куноват 362 / 12 300
 • 46 ← Логасъйоган 222 / 4090
 • 351 → Синя 304 / 13 500
 • ← Собтийоган (Собти Юган) 234 / 3760
 • 291 ← Полуй 369 / 21 000
 • 369 → Дълбок Полуй 266 / —
 • 369 ← Сух Полуй 212 / 4440
 • → Лонготьоган 200 / 2830 (влива се в протока Малък Об)
 • Шчуча 565 / 12 300 (влива се в протока Малък Об)
 • 155 → Хатитъяха 222 / 3650
 • 216 ← Танлова 238 / 6300
 • 161 → Лява Хета 357 / 11 300
 • 153 ← Дясна Хета 237 / 4760
 • 131 → Хейгияха 243 / 7910
 • 25 → Ярудей 257 / 9630
 • Адерпайота 267 / —
 • Пур 389 / 112 000
 • 117 ← Венгапур (Вингапур) 319 / 8710
 • 55 → Пурпе 327 / 5110
 • 389 ← Айваседапур 178 / 28 100
 • 178 → Етипур 267 / 7520
 • 178 ← Еркалнадейпур 423 / 7210
 • 94 ← Парампур 320 / 4440
 • 332 → Ягенета 233 / 8350
 • 247 ← Голяма Хадиръяха 237 / —
 • 223 → Еваяха 201 / 3970
 • → Тобъяха 199 / 7110 (влива се в протока Тоясьо)
 • 53 ← Нгарка Тобъяха (Арка-Таб-Яха) 226 / 3940
 • 16 → Хадуте 373 / 8040
 • 970 → Рата 246 / 3470
 • 913 → Поколка 260 / 3710
 • 876 ← Голяма Ширта 306 / 10 200
 • 830 → Каралка 273 / 5440
 • 792 → Ватилка 273 / 4780
 • 723 → Толка 391 / 13 300
 • 555 → Часелка 295 / 12 100
 • 486 ← Пекилки 209 / 2060
 • 429 ← Хетилки 272 / 2690
 • 412 ← Худосей 409 / 11 200
 • 354 → Варка-Силки 249 / 5760
 • 190 ← Руская (Луцеяха) 280 / 5140
 • → Голяма Тотидеотаяха 239 / —
 • → Юредейяха 227 / 2680
 • Месояха 446 / 26 000
 • 351 → Нянгусъяха 217 / 3710
 • 290 → Нядояха 288 / 3440
 • 162 → Мудуйяха 237 / 5230
 • 103 → Индикъяха 242 / 2530
 • Антипайотаяха (Анти-Паюта-Яха) 242 / 6640
 • Тотаяха (Песчаная) 253 / 2130
 • Ньойтояха 255 / 3730
 • Юрибей 479 / 11 700
 • Нгинесьояха 237 / 2170
 • Монгочеяха 339 / 2760
Река Енисей в района на град Красноярск
 • 241 ← Хамсара 325 / 19 400
 • 3487 → Малък Енисей (Ка Хем) 563* / 58 700*
 • 3299 → Хемчик (Кемчик) 320 / 27 000
 • 3232 ← Ус 236 / 6880
 • 3061 → Кантегир 209 / 5400
 • 2948 ← Оя 254 / 5300
 • 2887 → Абакан 514 / 32 000
 • 2854 ← Туба 119 / 36 900
 • 119 ← Казир 388 / 20 900
 • 19 ← Кизир 300 / 9170
 • 119 → Амил 257 / 9500
 • 2795 ← Сида 207 / 4450
 • 2632 ← Сизим 270 / 3260
 • 2488 ← Мана 475 / 9320
 • 2356 ← Кан 629 / 36 900
 • 314 ← Агул 347 / 11 600
 • 65 → Рибная (Балай) 288 / 4820
Река Ангара в района на град Братск, Иркутска област
Река Селенга

Езеро Байкал

 • Горна Ангара 438 / 21 400 (влива се в езерото Байкал)
 • 132 → Катера 244 / 7370
 • Баргузин 480 / 21 100 (влива се в езерото Байкал)
 • Турка 272 / 5870 (влива се в езерото Байкал)
 • Селенга 1024* / 447 000* (влива се в езерото Байкал)
 • 158 ← Желтура 202 / 5320
 • 310 → Темник 314 / 5480
 • 285 ← Чикой 769 / 46 200*
 • 357 → Менза 337* / 13 800*
 • 242 ← Хилок 840 / 38 500
 • 156 ← Уда 467 / 34 800
 • 260 → Худун (Кудун) 252 / 7820
 • 84 ← Курба 227 / 5530
 • 1714 → Иркут 488 / 15 000
 • 1694 ← Куда 226 / 8030
 • 1653 → Китой 316 / 9160
 • 1610 → Белая 359 / 18 000
 • 182 ← Урик 210 / 3520
 • 1033 → Вихоревка 236 / 5340
 • 854 ← Илим 589 / 30 300
 • 773 → Тушама 224 / 3400
 • 722 ← Ката 233 / 7970
 • 526 → Кова 452 / 11 700
 • 448 ← Кода 283 / 3890
 • 414 ← Чадобец 647 / 19 700
 • 383 → Мура 330 / 10 800
 • 288 → Карабула 212 / 5060
 • 265 ← Иркинеева 363 / 13 600
 • 208 ← Каменка 313 / 11 400
 • 68 → Тасеева 116 / 128 000
Река Бирюса (Она)
Река Подкаменная Тунгуска
 • 657 → Тогул 300 / 7990
 • 600 → Туманшет 249 / 4780
 • 490 ← Топорок 230 / 4160
 • 339 → Пойма 382 / 8640
 • 57 → Усолка 356 / 10 800
 • 2045 → Кем 356 / 8940
 • 1955 ← Голям Пит 415 / 21 700
 • 1817 → Кас 464 / 11 200
 • 1765 → Сим 694 / 31 600
 • 94 ← Колчум 231 / 4350
 • 1689 ← Вороговка 202 / 3770
 • 1670 → Дубчес 433 / 15 300
 • 178 → Каменен Дубчес 268 / 4050
 • 1224 ← Тетере 486 / 13 700
 • 1163 ← Чамба 226 / 4080
 • 1078 → Соба 233 / 2160
 • 756 → Камо 339 / 14 500
 • 580 ← Чуня 727 / 70 500
 • 727 ← Северна Чуня 275 / 6670
 • 556 → Кимчу 227 / 3800
 • 529 → Муторай 228 / 4120
 • 243 ← Паимбу 201 / 4370
 • 113 ← Горна Чунку 301 / 6800
 • 82 ← Долна Чунку 283 / —
 • 42 → Тичани 333 / 9720
 • 194 → Тея 261 / 8690
 • 172 → Чапа 220 / 5260
 • 1425 ← Бахта 498 / 35 500
 • 1422 → Сарчиха 214 / 2740
 • 1311 → Елогуй 464 / 25 100
 • 200 → Келог 239 / 5390
 • 1214 ← Долен Имбак 232 / 2230
 • 1184 ← Фатяниха 211 / 6110
 • 1154 → Пакулиха 208 / 4740
 • 1058 ← Суха Тунгуска 212 / 7390
Река Долна Тунгуска (2008 г.)
 • 2477 → Непа 683 / 19 100
 • 2272 → Голяма Ерьома 411 / 13 500
 • 70 ← Голяма Чайка 201 / 4380
 • 2266 → Малка Ерьома 228 / 4050
 • 2147 → Тетея 318 / 10 300
 • 1918 → Средна Кочьома 212 / 2640
 • 1274 → Илимпея 611 / 17 400
 • 1235 ← Ейка 400 / 18 900
 • 115 ← Пирда 243 / 4990
 • 1211 → Иритка (Сики) 215 / 5950
 • 871 ← Кочечум 733 / 96 400
 • 255 ← Ембенчиме 352 / 14 500
 • 229 → Корвунчана 228 / 10 400
 • 163 → Туру 365 / 19 500
 • 60 ← Тембенчи 571 / 21 600
 • 849 → Нидим 379 / 14 500
 • 749 ← Ямбукан 220 / 5790
 • 707 ← Виви 426 / 26 800
 • 690 → Таймура 454 / 32 500
 • 387 ← Нептене 200 / 2970
 • 79 → Юнари 228 / 5680
 • 648 → Катарамба 212 / 3720
 • 607 → Учами 466 / 21 000
 • 548 ← Чискова 207 / 6240
 • 444 ← Тутончана 459 / 16 800
 • 386 ← Кочумдек 200 / 6160
 • 125 ← Ерочимо (Герасимова) 218 / 9140
 • 63 ← Северная 331 / 21 200
 • 138 ← Горна Баиха 282 / 7060
 • 46 ← Ладига 215 / 1930
 • 863 ← Курейка 888 / 44 700
 • 606 ← Хантайка 174 / 30 700
 • 67 → Кулюмбе 232 / 11 500
 • 40 → Горбиачин 239 / 6250
 • 433 ← Дудинка 200 / 5970
 • 333 → Малка Хета 298 / 6430
 • 325 → Голяма Хета 646 / 20 700
 • Танама 521 / 23 100 (влива се в протока Дерябински Енисей)
 • 282 → Нгарка-Линбонкатаяха 233 / 2020
 • 248 → Яртояха 200 / 2680
 • ← Яра 277 / 4230
 • 13 ← Янгода 257 / 6610
 • 364 ← Явгода 288 / 10 100
 • 309 ← Тарея 309 / 9400
 • 264 ← Бинюда (Баранжа) 223 / 2950
 • → Мокорито 310 / 4500
 • 157 → Пура 348 / 28 300
 • 125 ← Долна Буотанката 214 / 4120
 • 59 → Малка Пура (Лили) 208 / 2340

Езеро Таймир

 • Бикада Нгуома (Малахай-Тари) 256 / 14 200 (влива се в езерото Таймир)
 • 78 → Муруптума-Тари 217 / 3540
 • 287 ← Горбита 264 / 6200
 • 249 ← Лагата 393 / 10 900
 • 215 → Кубалах 218 / 1590
 • 108 ← Траутфетер 217 / 5580
 • 87 → Шренк (Чукча) 372 / 11 800
 • Ленинградская 275 / 10 900

море Лаптеви[редактиране | редактиране на кода]

 • 374 → Боганида 366 / 10 700
 • 218 ← Голяма Романиха 218 / 5060
 • 143 Маймеча 650 / 26 500
 • 280 → Амбардах 235 / 6640
Река Котуй
 • 965 ← Воеволихан 184 / 11 600
 • 67 → Котуйкан 237 / 3870
 • 832 ← Сида 217 / 4410
 • 757 → Чангада 320 / 11 100
 • 612 ← Мойеро 825 / 30 900
 • 572 → Тукалан 270 / 8160
 • 550 ← Аганили 202 / 6480
 • 234 ← Котуйкан 447 / 24 300
 • 102 → Иля 216 / 5180
 • 54 → Джогджо 230 / 7380
 • 102 ← Ериечка 262 / 7250
 • 15 → Сабида 257 / 5320
 • 161 → Новая 411 / 16 500
 • 100 → Захарова-Рассоха 212 / 4560
 • 257 → Рассоха 310 / 13 500
 • 223 → Фомич 393 / 13 100
 • 380 ← Малка Куонамка 457 / 24 800
 • 169 ← Усумун 223 / 4870
 • 247 ← Удя 342 / 15 700
 • 1 → Суолема 262 / 7440
 • Юйоля (Уйоле) 313 / 1920
 • 147 → Кангалас-Юйоля (Хангалах-Юйоля) 244 / 4110
 • 180 → Кукусунда 270 / 14 200
 • 118 → Кюенеликян 205 / 6030
 • 12 → Кенде (Кенгеде) 241 / 7610
 • 1351 ← Силигир 344 / 13 400
 • 682 → Укукит 347 / 5000
 • 669 → Биректе 315 / 8600
 • 539 ← Мерчимдем 218 / 4080
 • 473 → Куойка 294 / 4750
 • 434 → Беенчиме 311 / 4080
 • 221 ← Хорбусуонка 290 / 3230
 • 217 → Бур (Пур) 501 / 13 900
 • 186 ← Келимяр 254 / 4050
 • 7 → Буолкалах 305 / 8780
Река Лена
 • 3980 → Манзурка 214 / 5280
 • 3812 ← Тутура 222 / 7300
 • 3773 → Илга 289 / 10 400
 • 3466 → Кута 408 / 12 500
 • 3384 ← Таюра 216 / 5720
 • 3305 → Голяма Тира 219 / 5160
 • 3155 ← Киренга 746 / 46 600
 • 472 → Ханда 242 / 5750
 • 294 ← Улкан 224 / 7670
 • 3034 ← Чечуй 231 / 6290
 • 3017 ← Чая 353 / 11 400
 • 2740 ← Чуя 512 / 18 400
 • 52 → Малка Чуя 257 / —
Река Витим
 • 1397 ← Конда 285 / 10 400
 • 1083 ← Каренга 366 / 10 100
 • 958 ← Калакан 314 / 10 600
 • 900 ← Калар 511 / 17 400
 • 872 → Ципа 692 / 42 200
 • Ципикан 329 / 6710 (влива се в езерото Баунт)
 • 133 ← Амалат 374 / 16 600
 • 722 → Муя 365 / 11 900
 • 282 → Мамакан 209 / 9450
 • 171 → Мама 406 / 18 900
 • 2690 → Пеледуй 398 / 14 300
 • 2420 → Нюя 798 / 38 100
 • 201 → Улахан-Мурбайи 201 / 4390
 • 2395 → Джерба (Дербе) 299 / 8780
 • 2334 ← Голям Патом 460 / 22 900
 • 2178 → Черендей 226 / 2910
 • 2160 → Бирюк 267 / 9710
 • 2089 ← Олекма 1436 / 210 000
 • 200 → Лопча 243 / 3980
 • 407 → Жуя 337 / 22 600
 • 165 → Молбо 334 / 6040
 • 73 ← Токко 446 / 23 100
 • 2044 → Намана 444 / 16 900
 • 231 → Кейикте 276 / 3650
 • 1928 → Марха 346 / 8910
 • 1914 → Мархачан 248 / 4350
 • 1875 ← Туолба 395 / 15 800
 • 1716 → Синя 597 / 30 900
 • 177 ← Чина 240 / 5070
 • 1609 ← Буотама 418 / 12 600
 • 1528 ← Тама (Кене-Дабан) 216 / 4430
 • 1488 ← Суола (Бикене) 224 / 5350
Река Алдан в района на град Томот, Якутия
 • 1944 → Амедичи 313 / 6020
 • 1894 → Чуга 236 / 7270
 • 1538 ← Тимптон 644 / 44 400
 • 1211 → Унгюеле 239 / 12 200
 • 1208 ← Учур 812 / 113 000
 • 520 → Уян 233 / 6370
 • 355 → Тиркан 238 / 7280
 • 266 → Гонам 686 / 55 600
 • 274 ← Сутам 351 / 14 300
 • 4 ← Алгама 426 / 21 500
 • 47 ← Идюм 317 / 9170
 • 189 → Гиним 297 / 15 100
 • 1010 → Билир (Аргитар) 230 / 3420
 • 967 → Мил 210 / 4990
Река Мая в средата на октомври
 • 573 → Северен Уй 233 / 18 200
 • 92 ← Ньот 224 / 3940
 • 522 → Батомга 246 / 7830
 • 479 → Маймакан 421 / 18 900
 • 275 → Аим 110 / 26 500
 • 110 ← Голям Аим 285 / 9080
 • 23 ← Омня 302 / 6770
 • 88 → Горби (Кирбии) 212 / 5640
 • 806 ← Хамна 222 / 3520
Река Амга на 250 км от устието ѝ
 • 770 ← Аллах-Юн 586 / 24 200
 • 706 → Нуотара 308 / 7440
 • 623 ← Ханда (Белая) 281 / 8790
 • 619 → Куолума 253 / 4640
 • 492 ← Тири 327 / 14 000
 • 467 ← Източна Хандига 290 / 9950
 • 407 → Амга 1462 / 69 300
 • 394 ← Томпо 570 / 42 700
 • 286 ← Делиня 357 / 12 500
 • 156 → Менкюле 225 / 6520
 • 309 ← Хандига (Лосьовая) 281 / 9090
 • 76 → Лабиги (Сосновая) 227 / 1500
 • 271 → Тата 414 / 10 200
 • 240 ← Барайи 251 / 4880
 • 56 ← Келе 242 / 8620
 • 12 ← Тумара 236 / 10 300
 • 1275 → Кенкеме 589 / 10 000
 • 1260 → Ханчали 241 / 2920
 • 1157 → Сите 431 / 8740
 • 1132 → Лунгха 533 / 10 300
 • 52 ← Хатинг-Юрях 315 / 2570
Горното течение на река Вилюй
 • 2406 → Горен Вилюйкан 271 / 4900
 • 2126 → Могди 215 / 3800
 • 2044 ← Улахан-Вава 374 / 12 500
 • 1831 → Лахарчана 202 / 7130
 • 19 ← Хахсик 204 / 2560
 • 300 ← Вакунайка 362 / 10 100
 • 1336 → Ахтаранда 75 / 15 700
 • 75 ← Алимдя 227 / 5310
 • 59 ← Батир 221 / 3440
 • 1294 ← Улахан-Ботуобуя 459 / 17 500
 • 1174 ← Оччугуй-Ботуобуя 342 / 11 100
 • 737 ← Кемпендяй 266 / 3100
 • 633 → Игиата (Ъйгъйата) 601 / 11 200
 • 620 ← Богомою (Чанара) 299 / 3930
Река Марха
 • 766 ← Мархара 232 / 5920
 • 585 ← Моркока 841 / 32 400
 • 489 → Ханя 398 / 7740
 • 82 → Конончан 213 / 4770
 • 49 ← Чили (Чилии) 349 / 5290
 • 463 ← Тонгуо 317 / 6940
 • 365 ← Чибида 451 / 9960
 • 1 → Биракан (Бирииракаан) 229 / 2570
 • 603 → Чимидикян 299 / 4270
 • 83 → Дипа 243 / 5860
 • 184 ← Тангнари 352 / 6490
 • 170 ← Баппагай 307 / 4650
 • 1086 → Тимпиликан 357 / 5130
 • 1057 ← Ляписке 299 / 10 300
 • 990 ← Дянишка (Кобича) 295 / 13 300
 • 985 → Линде 804 / 20 000
 • 578 → Серки 209 / 2210
 • 69 → Джелинде (Делинде) 200 / 2060
 • 921 ← Кюндюдей 240 / 3910
 • 835 → Баханай 250 / 2930
 • 820 ← Ундюлюнг 414 / 12 800
 • 700 ← Соболох-Маян (Собопол) 411 / 13 300
 • 48 ← Нимингде 200 / 3680
 • 696 → Хоруонгка 377 / 8330
 • 620 → Кюлянгке 211 / 4090
 • 606 → Муна 715 / 30 100
 • 229 → Северная 238 / 5190
 • 16 ← Хахчан 221 / 3250
 • 606 → Моторчуна 423 / 9250
 • 603 ← Менкере 227 / 15 900
 • 513 ← Джарджан 352 / 11 400
 • 11 ← Улахан-Тирехтях 215 / 2290
 • 167 ← Сюнгюде 466 / 9550
 • 383 ← Уел Сиктях 247 / 6630
 • 190 → Арга-Юрях 214 / 5530
 • 429 → Дербеке 389 / 14 100
 • 351 → Нелгесе 566 / 15 200
 • ← Чарки (Муолакан) 276 / 8320
 • 222 → Борулах 316 / 9470
 • 68 ← Туостах 271 / 20 000
 • 587 ← Олде (Олджо) 330 / 16 100
 • 532 → Битантай 586 / 40 200
 • 356 ← Билях 200 / 3740
 • 64 ← Тенки 299 / 3890
 • 126 ← Нуча 243 / 2410
 • Селях (Сиалаах) 225 / 8700
 • 7 ← Сюрюктях (Хонгордох) 235 / 2870
 • Максунуоха (Муксунова) 267 / 3660
 • Биликтах 205 / 4110 (на остров Котелни, Новосибиски о-ви)

Източносибирско море[редактиране | редактиране на кода]

 • Саан-Юрях (Санга-Юрях) 303 / 2840
 • Хрома 685 / 19 700
 • 9 → Юрунг-Улах (Урунг-Юрях) 314 / 6210
→ Кюел-Юрях 247 / 2330
 • Лапча 204 / 3710
 • Гусиная 278 / 5980
Река Индигирка край селището Уст Нера
 • 1726 → Хастах (Туора-Юрях) 251 / —
 • 1654 → Куйдусун 247 / 20 400
 • → Брюнгада 207 / 5540
 • 1493 → Елги 394 / 68 200
 • 1404 ← Нера 331 / 24 500
 • 1086 ← Мома 406 / 30 200
 • 755 → Селенях 796 / 30 800
 • 615 ← Буор-Юрях 49 / —
 • 117 ← Метис 261 / 2850
 • 81 ← Бьогьольох 273 / 1310
 • 303 ← Камчатка 239 / 2840
 • 309 ← Буор-Юрях 213 / 3460
 • 170 → Хатингнах 444 / 10 100
 • 195 ← Естериктях 219 / 2770
 • 36 → Хачимчер 290 / 3170
 • 444 → Курунг-Юрях 216 / 1830
 • 420 ← Шангина 344 / 5750
 • 354 ← Голяма Ерча 252 / 4250
 • 200 → Аллаиха 563 / 12 400
 • 112 → Бьорьольох 754 / 17 000
 • 506 ← Килах (Тиит) 241 / 1680
 • 296 ← Ари-Мас 284 / 3550
 • ← Керемесит 287 / 3190
 • ← Шандрин 414 / 7570
 • Хар-Юрях 217 / 1340
 • Сундрун 314 / 4170
 • 39 ← Малък Хомус-Юрях 235 / 1310
 • Голям Хомус-Юрях 324 / 3420
 • 138 ← Окуля 204 / 1420
 • 1012 ← Буор-Юрях 244 / 5170
 • 383 → Рассоха 786 / 27 300
 • 453 → Арга-Юрях 312 / 5600
 • Малка Куропаточя 213 / 3590
 • Голяма Куропаточя 391 / 6240
 • Голяма Чукоча 758 / 19 800
 • 207 → Ольор 229 / 3890
 • Конковая 141 / 6260
 • 141 → Малка Конковая 226 / 2180
 • 141 ← Голяма Конковая 271 / 6260
Река Колима в района на селището Дебин, Магаданска област
 • 2129 → Аян-Юрях 237 / 24 100
 • 15 → Бьорьольох 239 / 9810
 • 2129 ← Кулу 384 / 15 600
 • 1944 ← Детрин 222 / 6450
 • 1839 ← Бахапча 291 / 13 800
 • 1809 → Дебин 248 / 5530
 • 1754 → Таскан 232 / 11 200
 • 1573 ← Буюнда 434 / 24 800
 • 223 ← Голяма Купка 216 / 10 400
 • 1353 ← Билигичан 400 / 17 600
 • 1300 ← Сугой 347 / 26 100
 • 1228 ← Коркодон 476 / 42 800
 • 91 ← Булун (Рассоха) 428 / 17 000
 • 86 ← Али-Юрях 254 / 7840
 • 13 → Токур-Юрях 215 / 4680
 • 74 → Пунгали 208 / 2080
 • 48 ← Голям Ярходон 239 / 3750
 • 1065 ← Шаманиха 231 / 4420
 • 1058 → Поповка 356 / 8350
 • 970 → Ясачная 490 / 35 900
 • 152 → Омульовка 410 / 13 500
 • 84 → Рассоха 254 / 8820
 • 958 → Зъйрянка 299/ 7310
 • 888 → Ожогина 523 / 24 300
 • 349 ← Чочолюгюн 208 / 2720
 • 6 → Хоска 297 / 3310
 • 804 ← Сяпякине 301 / 5440
 • 749 ← Каменна 279 / 6140
 • 709 → Седедема 567 / 18 500
 • 274 → Килах 423 / 5080
 • 206 ← Сивер 203 / 3410
 • 98 → Лятна 276 / 8500
 • 721 ← Кегали 228 / 10 600
 • 499 → Кедон 296 / 10 300
 • 360 ← Олой 471 / 23 100
 • ← Олойчан 229 / 6050
 • 260 ← Куря 222 / 5150
 • 374 ← Ангарка 211 / 6050
 • 117 ← Камешкова 242 / 2130
 • 46 → Яровая 363 / 4170
 • 243 ← Погинден 281 / 13 100
 • Раучуа 323 / 15 400
 • Лелювеем 203 / 4540
 • Пучевеем 249 / 4970
 • Чаун 205 / 23 000
 • 33 ← Паляваам 416 / 12 900
 • 8 → Елгикаквин (Елхкаквун) 202 / 4460
 • Пегтимел 345 / 17 600
 • 104 ← Кувет 253 / 4220

Чукотско море[редактиране | редактиране на кода]

 • Еквиватап (Еквиатап) 226 / 5690
 • Амгуема 498 / 28 100
 • 130 → Екитики 160 / 10 300
 • 34 → Чанталвергиргин 222 / 6620
 • Кимъиневеем 212 / 6590

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Списък на реките в Русия по дължина

Източници[редактиране | редактиране на кода]