Списък на темите в Анатомията на Грей: IV. Миология

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Темите (102-131) по-долу са покрити в глава IV-та: Миология от Анатомията на Грей (версия от 1918 г.)

Съдържание

Mechanics of muscle (Тема 102)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 361[редактиране | редактиране на кода]

Страница 362[редактиране | редактиране на кода]

Страница 363[редактиране | редактиране на кода]

  • The Direction of the Muscle Pull

Страница 364[редактиране | редактиране на кода]

  • The Action of the Muscle Pull on the Tendon
  • The Strength of Muscles

Страница 365[редактиране | редактиране на кода]

Страница 368[редактиране | редактиране на кода]

  • The Action of Muscles on Joints

Страница 370[редактиране | редактиране на кода]

  • Levers

development of the muscles (Тема 103)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 371[редактиране | редактиране на кода]

Страница 372[редактиране | редактиране на кода]

Страница 373[редактиране | редактиране на кода]

Страница 374[редактиране | редактиране на кода]

Страница 375[редактиране | редактиране на кода]

Страница 376[редактиране | редактиране на кода]

Tendons, aponeuroses, and fasciae (Тема 104)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 376[редактиране | редактиране на кода]

Страница 377[редактиране | редактиране на кода]

Страница 378[редактиране | редактиране на кода]

The fasciae and muscles of the head[редактиране | редактиране на кода]

The muscles of the scalp (Тема 105)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 378[редактиране | редактиране на кода]

Страница 379[редактиране | редактиране на кода]

Страница 380[редактиране | редактиране на кода]

The muscles of the eyelid (Тема 106)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 380[редактиране | редактиране на кода]

Страница 381[редактиране | редактиране на кода]

The muscles of the nose (Тема 107)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 382[редактиране | редактиране на кода]

The muscles of the mouth (Тема 108)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 382[редактиране | редактиране на кода]

Страница 383[редактиране | редактиране на кода]

Страница 384[редактиране | редактиране на кода]

Страница 385[редактиране | редактиране на кода]

The muscles of mastication (Тема 109)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 385[редактиране | редактиране на кода]

Страница 386[редактиране | редактиране на кода]

Страница 387[редактиране | редактиране на кода]

The fasciae and muscles of the anterolateral region of the neck[редактиране | редактиране на кода]

The superficial cervical muscle (Тема 110)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 387[редактиране | редактиране на кода]

The lateral cervical muscles (Тема 111)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 388[редактиране | редактиране на кода]

Страница 389[редактиране | редактиране на кода]

Страница 390[редактиране | редактиране на кода]

Страница 391[редактиране | редактиране на кода]

The supra- and infrahyoid muscles (Тема 112)[редактиране | редактиране на кода]

Suprahyoid muscles[редактиране | редактиране на кода]

Страница 391[редактиране | редактиране на кода]
Страница 392[редактиране | редактиране на кода]
Страница 393[редактиране | редактиране на кода]

Infrahyoid muscles[редактиране | редактиране на кода]

Страница 393[редактиране | редактиране на кода]
Страница 394[редактиране | редактиране на кода]

The anterior vertebral muscles (Тема 113)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 394[редактиране | редактиране на кода]

Страница 395[редактиране | редактиране на кода]

The lateral vertebral muscles (Тема 114)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 396[редактиране | редактиране на кода]

The fasciae and muscles of the trunk[редактиране | редактиране на кода]

The deep muscles of the back (Тема 115)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 397[редактиране | редактиране на кода]

Страница 399[редактиране | редактиране на кода]

Страница 400[редактиране | редактиране на кода]

Страница 401[редактиране | редактиране на кода]

The suboccipital muscles (Тема 116)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 401[редактиране | редактиране на кода]

Страница 402[редактиране | редактиране на кода]

The muscles of the thorax (Тема 117)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 402[редактиране | редактиране на кода]

Страница 403[редактиране | редактиране на кода]

Страница 404[редактиране | редактиране на кода]

Страница 405[редактиране | редактиране на кода]

Страница 406[редактиране | редактиране на кода]

Страница 407[редактиране | редактиране на кода]

The muscles and fasciae of the abdomen (Тема 118)[редактиране | редактиране на кода]

The anterolateral muscles[редактиране | редактиране на кода]

Страница 408[редактиране | редактиране на кода]
Страница 409[редактиране | редактиране на кода]
Страница 410[редактиране | редактиране на кода]
Страница 411[редактиране | редактиране на кода]
Страница 412[редактиране | редактиране на кода]
Страница 413[редактиране | редактиране на кода]
Страница 414[редактиране | редактиране на кода]
Страница 415[редактиране | редактиране на кода]
Страница 416[редактиране | редактиране на кода]
Страница 417[редактиране | редактиране на кода]
Страница 418[редактиране | редактиране на кода]
Страница 419[редактиране | редактиране на кода]

The posterior muscles[редактиране | редактиране на кода]

Страница 419[редактиране | редактиране на кода]
Страница 420[редактиране | редактиране на кода]

The muscles and fasciae of the pelvis (Тема 119)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 420[редактиране | редактиране на кода]

Страница 421[редактиране | редактиране на кода]

Страница 422[редактиране | редактиране на кода]

Страница 423[редактиране | редактиране на кода]

Страница 424[редактиране | редактиране на кода]

The muscles and fasciae of the perineum (Тема 120)[редактиране | редактиране на кода]

The muscles of the anal region[редактиране | редактиране на кода]

Страница 424[редактиране | редактиране на кода]
Страница 425[редактиране | редактиране на кода]
Страница 426[редактиране | редактиране на кода]

The muscles of the urogenital region in the male[редактиране | редактиране на кода]

Страница 426[редактиране | редактиране на кода]
Страница 427[редактиране | редактиране на кода]
Страница 428[редактиране | редактиране на кода]
Страница 429[редактиране | редактиране на кода]

The muscles of the urogenital region in the female[редактиране | редактиране на кода]

Страница 430[редактиране | редактиране на кода]
Страница 431[редактиране | редактиране на кода]

The fascia and muscles of the upper extremity[редактиране | редактиране на кода]

The muscles connecting the upper extremity to the vertebral column (Тема 121)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 432[редактиране | редактиране на кода]

Страница 434[редактиране | редактиране на кода]

Страница 435[редактиране | редактиране на кода]

The muscles connecting the upper extremity to the anterior and lateral thoracic walls (Тема 122)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 435[редактиране | редактиране на кода]

Страница 436[редактиране | редактиране на кода]

Страница 437[редактиране | редактиране на кода]

Страница 438[редактиране | редактиране на кода]

The muscles and fasciae of the shoulder (Тема 123)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 439[редактиране | редактиране на кода]

Страница 440[редактиране | редактиране на кода]

Страница 441[редактиране | редактиране на кода]

Страница 442[редактиране | редактиране на кода]

The muscles and fasciae of the arm (Тема 124)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 442[редактиране | редактиране на кода]

Страница 443[редактиране | редактиране на кода]

Страница 444[редактиране | редактиране на кода]

Страница 445[редактиране | редактиране на кода]

The muscles and fasciae of the forearm (Тема 125)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 445[редактиране | редактиране на кода]

The volar antibrachial muscles: superficial group[редактиране | редактиране на кода]

Страница 446[редактиране | редактиране на кода]
Страница 447[редактиране | редактиране на кода]
Страница 448[редактиране | редактиране на кода]

The volar antibrachial muscles: deep group[редактиране | редактиране на кода]

Страница 448[редактиране | редактиране на кода]
Страница 449[редактиране | редактиране на кода]

The dorsal antibrachial muscles: superficial group[редактиране | редактиране на кода]

Страница 451[редактиране | редактиране на кода]
Страница 452[редактиране | редактиране на кода]
Страница 454[редактиране | редактиране на кода]

The dorsal antibrachial muscles: deep group[редактиране | редактиране на кода]

Страница 454[редактиране | редактиране на кода]
Страница 455[редактиране | редактиране на кода]
Страница 456[редактиране | редактиране на кода]

The muscles and fasciae of the hand (Тема 126)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 456[редактиране | редактиране на кода]

Страница 457[редактиране | редактиране на кода]

Страница 458[редактиране | редактиране на кода]

Страница 459[редактиране | редактиране на кода]

Страница 460[редактиране | редактиране на кода]

Страница 461[редактиране | редактиране на кода]

The lateral volar muscles[редактиране | редактиране на кода]

Страница 461[редактиране | редактиране на кода]
Страница 462[редактиране | редактиране на кода]

The medial volar muscles[редактиране | редактиране на кода]

Страница 463[редактиране | редактиране на кода]
Страница 464[редактиране | редактиране на кода]

The intermediate muscles[редактиране | редактиране на кода]

Страница 464[редактиране | редактиране на кода]
Страница 465[редактиране | редактиране на кода]

The muscles and fasciae of the lower extremity[редактиране | редактиране на кода]

The muscles and fasciae of the iliac region (Тема 127)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 465[редактиране | редактиране на кода]

Страница 466[редактиране | редактиране на кода]

Страница 467[редактиране | редактиране на кода]

The muscles and fasciae of the thigh (Тема 128)[редактиране | редактиране на кода]

The anterior femoral muscles[редактиране | редактиране на кода]

Страница 468[редактиране | редактиране на кода]
Страница 469[редактиране | редактиране на кода]
Страница 470[редактиране | редактиране на кода]
Страница 471[редактиране | редактиране на кода]

The medial femoral muscles[редактиране | редактиране на кода]

Страница 471[редактиране | редактиране на кода]
Страница 472[редактиране | редактиране на кода]
Страница 473[редактиране | редактиране на кода]

The muscles of the gluteal region[редактиране | редактиране на кода]

Страница 474[редактиране | редактиране на кода]
Страница 475[редактиране | редактиране на кода]
Страница 476[редактиране | редактиране на кода]
Страница 477[редактиране | редактиране на кода]
Страница 478[редактиране | редактиране на кода]

The posterior femoral muscles (hamstring muscles)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 479[редактиране | редактиране на кода]

The muscles and fasciae of the leg (Тема 129)[редактиране | редактиране на кода]

The anterior crural muscles[редактиране | редактиране на кода]

Страница 480[редактиране | редактиране на кода]
Страница 481[редактиране | редактиране на кода]
Страница 482[редактиране | редактиране на кода]

The posterior crural muscles: superficial group[редактиране | редактиране на кода]

Страница 482[редактиране | редактиране на кода]
Страница 483[редактиране | редактиране на кода]

The posterior crural muscles: deep group[редактиране | редактиране на кода]

Страница 483[редактиране | редактиране на кода]
Страница 484[редактиране | редактиране на кода]
Страница 485[редактиране | редактиране на кода]

The lateral crural muscles[редактиране | редактиране на кода]

Страница 486[редактиране | редактиране на кода]
Страница 487[редактиране | редактиране на кода]

The fasciae around the ankle (Тема 130)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 488[редактиране | редактиране на кода]

Страница 489[редактиране | редактиране на кода]

The muscles and fasciae of the foot (Тема 131)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 490[редактиране | редактиране на кода]

The first layer[редактиране | редактиране на кода]

Страница 491[редактиране | редактиране на кода]
Страница 492[редактиране | редактиране на кода]

The second layer[редактиране | редактиране на кода]

Страница 493[редактиране | редактиране на кода]

The third layer[редактиране | редактиране на кода]

Страница 493[редактиране | редактиране на кода]
Страница 494[редактиране | редактиране на кода]

The fourth layer[редактиране | редактиране на кода]

Страница 495[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]