Списък на темите в Анатомията на Грей: VI. Артерии

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Темите (141 – 162) по-долу са покрити в глава VI-та: Артерии от Анатомията на Грей (версия от 1918 г.)

Въведение (Тема 141)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 543[редактиране | редактиране на кода]

Страница 545[редактиране | редактиране на кода]

Аорта (Тема 142)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 545[редактиране | редактиране на кода]

Страница 546[редактиране | редактиране на кода]

Страница 547[редактиране | редактиране на кода]

Страница 548[редактиране | редактиране на кода]

Страница 549[редактиране | редактиране на кода]

Артерии на главата и врата[редактиране | редактиране на кода]

Обща сънна артерия[редактиране | редактиране на кода]

 • Обща сънна артерия (a. carotis communis)

Отношения (Тема 143)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 549[редактиране | редактиране на кода]
Страница 550[редактиране | редактиране на кода]
Страница 551[редактиране | редактиране на кода]

Външна сънна артерия (Тема 144)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 551[редактиране | редактиране на кода]
 • Външна сънна артерия (a. carotis externa)

Предни[редактиране | редактиране на кода]

Страница 552[редактиране | редактиране на кода]
Страница 553[редактиране | редактиране на кода]
Страница 555[редактиране | редактиране на кода]
Страница 556[редактиране | редактиране на кода]

Задни[редактиране | редактиране на кода]

Страница 556[редактиране | редактиране на кода]
Страница 557[редактиране | редактиране на кода]

Възходящи[редактиране | редактиране на кода]

Страница 557[редактиране | редактиране на кода]
Страница 558[редактиране | редактиране на кода]

Крайни[редактиране | редактиране на кода]

Страница 558[редактиране | редактиране на кода]
Страница 559[редактиране | редактиране на кода]

Terminal: Branches of the First or Mandibular Portions[редактиране | редактиране на кода]

Страница 560[редактиране | редактиране на кода]
Страница 561[редактиране | редактиране на кода]

Terminal: Branches of the Second or Pterygoid Portion[редактиране | редактиране на кода]

Страница 561[редактиране | редактиране на кода]

Terminal: Branches of the Third or Pterygopalatine Portion[редактиране | редактиране на кода]

Страница 562[редактиране | редактиране на кода]

The triangles of the neck (Тема 145)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 563[редактиране | редактиране на кода]
Страница 564[редактиране | редактиране на кода]
Страница 565[редактиране | редактиране на кода]

Вътрешна сънна артерия (Тема 146)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 566[редактиране | редактиране на кода]
 • Вътрешна сънна артерия (a. carotis interna)
Страница 567[редактиране | редактиране на кода]
Страница 568[редактиране | редактиране на кода]
Страница 569[редактиране | редактиране на кода]
Страница 570[редактиране | редактиране на кода]
Страница 571[редактиране | редактиране на кода]
Страница 572[редактиране | редактиране на кода]
Страница 573[редактиране | редактиране на кода]
Страница 574[редактиране | редактиране на кода]

Артерии на мозъка (Тема 147)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 574[редактиране | редактиране на кода]

Страница 575[редактиране | редактиране на кода]

Артерии на горния крайник[редактиране | редактиране на кода]

Подключична артерия (Тема 148)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 575[редактиране | редактиране на кода]

 • Подключична артерия (a. subclavia)

Страница 576[редактиране | редактиране на кода]

Страница 577[редактиране | редактиране на кода]

Страница 578[редактиране | редактиране на кода]

Прешленна артерия (a. vertebralis)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 578[редактиране | редактиране на кода]
Страница 579[редактиране | редактиране на кода]
Страница 580[редактиране | редактиране на кода]
Страница 581[редактиране | редактиране на кода]

Thyrocervical trunk (truncus thyreocervicalis; thyroid axis)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 581[редактиране | редактиране на кода]
Страница 582[редактиране | редактиране на кода]

Internal mammary artery (a. mammaria interna)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 584[редактиране | редактиране на кода]
Страница 585[редактиране | редактиране на кода]

Costocervical trunk (truncus costocervicalis; superior intercostal artery)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 585[редактиране | редактиране на кода]

The axilla (Тема 149)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 585[редактиране | редактиране на кода]

Подмишнична артерия[редактиране | редактиране на кода]

Страница 586[редактиране | редактиране на кода]
Страница 587[редактиране | редактиране на кода]
Страница 588[редактиране | редактиране на кода]
Страница 589[редактиране | редактиране на кода]

Мишнична артерия (Тема 150)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 589[редактиране | редактиране на кода]
Страница 590[редактиране | редактиране на кода]
Страница 591[редактиране | редактиране на кода]
Страница 592[редактиране | редактиране на кода]

The radial artery (Тема 151)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 592[редактиране | редактиране на кода]
 • radial artery
Страница 594[редактиране | редактиране на кода]
Страница 595[редактиране | редактиране на кода]

The ulnar artery (Тема 152)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 595[редактиране | редактиране на кода]
 • ulnar artery
Страница 596[редактиране | редактиране на кода]
Страница 597[редактиране | редактиране на кода]
Страница 598[редактиране | редактиране на кода]

Артерии на туловището[редактиране | редактиране на кода]

Низходяща аорта (aorta descendens)[редактиране | редактиране на кода]

Гръдна аорта (Тема 153)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 598[редактиране | редактиране на кода]
 • Гръдна аорта (aorta thoracica)
Страница 599[редактиране | редактиране на кода]
Страница 600[редактиране | редактиране на кода]
Страница 601[редактиране | редактиране на кода]

The Коремна аорта (Тема 154)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 602[редактиране | редактиране на кода]
 • Коремна аорта (aorta abdominalis)
Страница 603[редактиране | редактиране на кода]
Страница 604[редактиране | редактиране на кода]
Страница 605[редактиране | редактиране на кода]
Страница 606[редактиране | редактиране на кода]
Страница 607[редактиране | редактиране на кода]
Страница 609[редактиране | редактиране на кода]
Страница 610[редактиране | редактиране на кода]
Страница 611[редактиране | редактиране на кода]
Страница 612[редактиране | редактиране на кода]
Страница 613[редактиране | редактиране на кода]

Обща хълбочна артерия[редактиране | редактиране на кода]

Страница 613[редактиране | редактиране на кода]

Страница 614[редактиране | редактиране на кода]

Вътрешна хълбочна артерия (Тема 155)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 614[редактиране | редактиране на кода]
 • Вътрешна хълбочна артерия (a. iliaca interna)
Страница 615[редактиране | редактиране на кода]
Страница 616[редактиране | редактиране на кода]
Страница 617[редактиране | редактиране на кода]
Страница 618[редактиране | редактиране на кода]
Страница 619[редактиране | редактиране на кода]
Страница 620[редактиране | редактиране на кода]
Страница 621[редактиране | редактиране на кода]
Страница 622[редактиране | редактиране на кода]

Външна хълбочна артерия (Тема 156)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 622[редактиране | редактиране на кода]
 • Външна хълбочна артерия (a. iliaca externa)
Страница 623[редактиране | редактиране на кода]

Артерии на долния крайник[редактиране | редактиране на кода]

Бедрена артерия (Тема 157)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 623[редактиране | редактиране на кода]

 • Бедрена артерия (a. femoralis)

Страница 625[редактиране | редактиране на кода]

Страница 626[редактиране | редактиране на кода]

Страница 627[редактиране | редактиране на кода]

Страница 628[редактиране | редактиране на кода]

Клонове на бедрената артерия[редактиране | редактиране на кода]

Страница 629[редактиране | редактиране на кода]
Страница 630[редактиране | редактиране на кода]
Страница 631[редактиране | редактиране на кода]

Подколенна ямка (Тема 158)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 631[редактиране | редактиране на кода]

 • Подколенна ямка

Подбедрена артерия (Тема 159)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 632[редактиране | редактиране на кода]

Страница 633[редактиране | редактиране на кода]

Страница 634[редактиране | редактиране на кода]

The anterior tibial artery (Тема 160)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 634[редактиране | редактиране на кода]

Страница 635[редактиране | редактиране на кода]

Страница 636[редактиране | редактиране на кода]

arteria dorsalis pedis (Тема 161)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 636[редактиране | редактиране на кода]

 • arteria dorsalis pedis

Страница 637[редактиране | редактиране на кода]

Задна голямопищялна артерия (Тема 162)[редактиране | редактиране на кода]

Страница 637[редактиране | редактиране на кода]

 • Задна голямопищялна артерия (a. tibialis posterior)

Страница 638[редактиране | редактиране на кода]

Страница 639[редактиране | редактиране на кода]

Страница 640[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]